2 iulie 2022
Chisinau
Social

Productivitatea în muncă, asigurată şi de persoanele cu dizabilităţi

Loading
Social Productivitatea în muncă, asigurată şi de persoanele cu dizabilităţi
Productivitatea în muncă, asigurată şi de persoanele cu dizabilităţi

 

 

seminar-persoane-cu-dizabilitati

Foto: vocea.md

Mai mulţi angajatori moldoveni care au atras în câmpul muncii persoane cu dizabilităţi au fost sur­prinşi să constate că aces­tea dau dovadă de un nivel profesional satisfăcător şi pot să asigure o producti­vitate înaltă.

 

Directorul executiv al Asociaţiei „Motivaţie”, Igor Meriacre, a menţionat, în contextul unei recente conferinţe organizate la Chişinău, că la angajarea persoanelor cu nevoi speci­ale este necesar ca patronii să le asigure unele condiţii adăugătoare, mai ales, de acces.

Totodată, există şi situ­aţii în care programul de muncă trebuie să fie mai mic de opt ore, iar legea prevede ca plata să fie ca şi pentru o normă deplină.

„În unele state euro­pene, orele de muncă ce nu ajung până la o normă zilnică sunt compensate de stat, care intervine şi atunci când e nevoie de condiţii de acces şi contri­buie cu expertiză, resurse, dar şi cu echipament speci­al. Şi la noi este prevăzută acordarea unui anumit su­port pentru angajatori, dar acest lucru nu se întâmplă deocamdată”, a remarcat Igor Meriacre.

Directorul executiv al Asociaţiei „Motivaţie” a apreciat că, în prezent, o problemă majoră la anga­jarea persoanelor cu diza­bilităţi este lipsa pregătirii şi a experienţei profesiona­le. Persoanele acestea nu ajung la studii prin colegii sau universităţi nu doar pentru că nu există condiţii de accesibilitate, dar şi din cauza educaţiei iniţiale.

 

g_social

Ne dorim ca în viitor angajatorii să nu fie obligaţi, ci interesaţi să antreneze în muncă persoane cu deficienţe

 

Un alt aspect important este legat de implemen­tarea unui sistem absolut nou pentru ţara noastră de determinare a dizabilităţii şi capacităţii de muncă.

„Prin acest sistem, vrem să identificăm noi soluţii, pentru ca persoanele cu dizabilităţi să obţină recomandări de angaja­re, iar acestea să se concentreze asupra capacităţilor şi a abili­tăţilor, nu asupra infirmităţii”, a accentuat Igor Meriacre.

Angajarea persoanelor cu dizabilităţi este un mare avantaj pentru întreaga societate, în primul rând pentru stat, prin fap­tul că ar putea contribui la scăderea presiunii asupra sistemu­lui de asigurări sociale. În acest fel, din buget vor fi plătite mai puţine pensii şi alocaţii sociale, a conchis vorbitorul.

Potrivit lui, în ţara noastră sunt peste 186 de mii de persoa­ne cu diferite dizabilităţi, dintre care aproximativ 100 de mii ar putea fi antrenate în câmpul muncii.

Vasile Cuşcă, şef de direcţie la Ministerul Muncii, Protecţi­ei Sociale şi Familiei, a precizat că, în ultimii trei ani, în ţara noastră au fost derulate un şir de reforme în acest domeniu. În corespundere cu strategia şi cu legea privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi, în cadrul agenţiilor teri­toriale pentru ocuparea forţei de muncă au fost angajaţi spe­cialişti care au sarcina de a acorda suport acestei categorii de lucrători.

În prezent, persoanele cu dizabilităţi care au recomandări de muncă se pot pune la evidenţă şi beneficia de serviciile agenţiilor sus-menţionate. În caz că apar unele probleme lega­te de antrenarea acestora în muncă, autorităţile publice depun eforturi pentru soluţionarea acestora în comun cu angajatorii şi cu asociaţiile obşteşti.

Din păcate, mulţi dintre aceşti lucrători acceptă să fie an­gajaţi neoficial şi este necesar să se întreprindă măsuri pentru a le fi asigurate drepturile prevăzute de lege, a mai subliniat Vasile Cuşcă.

La rândul său, Petru Chiriac, vicepreşedinte al Confede­raţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova, a concretizat că sindicatele participă la mai multe activităţi orientate spre sus­ţinerea morală şi materială a persoanelor cu dizabilităţi, dar şi spre crearea condiţiilor pentru ca acestea să poată activa în diferite domenii, să-şi dezvolte şi valorifice potenţialul în beneficiul propriu şi al tuturor.

Astfel, sindicatele au elaborat şi promovat diferite propu­neri de stimulare a angajatorilor care atrag în muncă şi creea­ză condiţii de activitate pentru aceste persoane, a mai menţi­onat Petru Chiriac.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi

slot hoki gacor