19 iunie 2024
Chisinau
Cititorii ne scriu

Procurată de urgenţă, asigurarea de sănătate este activată în şapte zile

Loading
Cititorii ne scriu Procurată de urgenţă, asigurarea de sănătate este activată în şapte zile
Procurată de urgenţă, asigurarea de sănătate este activată în şapte zile
chirurgi

Foto: e-sanatate.md

„Un cunoscut mi-a povestit că, anul trecut, a avut nevoie să se tra­teze în regim spitalicesc şi, deoarece nu avea asigurare medicală, a fost sfătuit să o procure în momentul internării. Asigurarea nu a fost valabilă însă timp de câteva zile după achitare şi, respectiv, a fost nevoit să suporte din buzunarul propriu mai multe costuri, care, în alte condiţii, ar fi fost acoperite de asigurator. Cum aş putea să ştiu dacă această regulă mai este în vigoare şi în prezent şi în câte zile de la achitare este activată asigurarea medicală”.

 

Ilie Golban,  Hînceşti

 

Un operator de la linia fierbinte a Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină ne-a informat că cei care procură în prezent poliţă de asigurare obligatorie de asistenţă medicală bene­ficiază de reduceri, iar activarea are loc până la începutul zilei următoare. Re­ducerile vor fi valabile în acest an până pe 27 iulie.

Ulterior, activarea asigurării de să­nătate va avea loc peste şapte zile din momentul achitării plăţii, conform legislaţiei în vigoare. Totodată, din ca­uza că prima de asigurare medicală care este obligatorie a fost achitată cu întârziere, suma achitată va include şi o amendă. În perioada reducerilor, nu sunt aplicate amenzi.

De menţionat că, în anul curent, pe­rioada de reduceri la achitarea primei de asigurare obligatorie de asistenţă medicală a fost prelungită cu trei luni, odată cu intrarea în vigoare, pe 28 apri­lie, a legii privind fondurile respective pentru 2015.

Persoanele care se asigură în mod in­dividual beneficiază de reduceri la achi­tarea primei de asigurare obligatorie de sănătate în sumă fixă, valoarea căreia a rămas la nivelul anului trecut – 4056 de lei. Astfel, fondatorii de întreprin­deri individuale, arendaşii, arendatorii, patentarii, alţi cetăţeni care nu sunt angajaţi şi nu sunt asiguraţi de Guvern vor plăti 2028 de lei sau 50 la sută din costul primei. De aceleaşi reduceri de 50 la sută vor beneficia şi notarii pu­blici, executorii judecătoreşti, avocaţii neangajaţi, indiferent de forma juridică de organizare a activităţii, care vor pre­zenta dovada achitării primei de asigu­rare. Poliţa medicală poate fi procurată de aceştia la oficiile Poşta Moldovei şi la agenţiile teritoriale ale CNAM.

În acelaşi timp, proprietarii de teren agricol vor achita 1014 lei, având redu­ceri de 75 la sută din valoarea primei. Aceştia se pot adresa doar la agenţiile teritoriale ale CNAM.

De menţionat că cei care confirmă că dispun de asigurare de sănătate pentru 2015 sunt scutiţi de datoriile acumulate pe parcursul ultimilor trei ani. Pentru a beneficia de scutire, ei trebuie să achite prima de asigurare în sumă fixă pentru anul curent sau să fie angajaţi în câm­pul muncii, precum şi să facă parte din categoriile asigurate de Guvern.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand