21 iulie 2024
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Procedura de transferare la o altă unitate. Reducerea volumului de lucru vs. micșorarea salariilor

Loading
Cetăţeanul şi legea Procedura de transferare la o altă unitate. Reducerea volumului de lucru vs. micșorarea salariilor
Procedura de transferare la o altă unitate. Reducerea volumului de lucru vs. micșorarea salariilor
schimb-serviciu

Foto: freecareeradvices.com

 

Rubrica „Cetăţeanul şi legea” vine în aju­torul cititorului nostru care caută răspun­suri la întrebări de ordin juridic. Conti­nuăm această tradiţie, pentru ca cititorii, care sunt şi salariaţi la diverse întreprin­deri, să nu se simtă vulnerabili juridic în faţa celor care încearcă să-i manipuleze.
La întrebările primite la redacţie va răs­punde şeful Departamentului juridic al Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova, Ion PREGUZA.
hot Linia fierbinte la tel. 022-23-76-39
Luni şi joi de la 14.00-16.00.

 

Procedura de transferare la o altă unitate 

 

guestion

Care este procedura de concediere în legătură cu transferarea la o altă unitate?

 

Maria Cumpănă, Bălți

 

Angajatorul este în drept să concedieze salariaţii în legătură cu transferarea la o altă unitate, în temeiul art. 86, alin. (1), lit. u) din Codul muncii, doar cu condiţia că:

a) va primi un demers în scris din partea unui alt angajator prin care se solicită concedierea prin transfer a unui anumit salariat, cu indicarea locului de muncă (a funcţiei) ce i se propune la unitatea nouă;

b) se va adresa în scris salariatului a cărui concediere se solicită în vederea obţinerii acordului scris al acestuia pentru concediere;

c) va obţine acordul scris al salariatului pentru concediere;

d) va achita salariatului concediat, în ziua eliberării din serviciu, toate sumele ce i se cuvin de la unitate (salariul, compensaţia pen­tru concediile nefolosite etc.).

Salariatul, până la exprimarea în scris a acordului pentru conce­diere, poate solicita de la noul angajator oferta de angajare, care va cuprinde toate clauzele viitorului contract individual de muncă.

Potrivit art. 881 din Codul muncii, oferta de angajare se prezin­tă salariatului în formă scrisă şi este irevocabilă în termenul pre­văzut de aceasta.

Ținem să menționăm că este interzis refuzul de angajare a sa­lariatului concediat în legătură cu transferarea la o altă unitate, ca urmare a acordului lui şi al ambilor angajatori.

 

Reducerea volumului de lucru vs. micșorarea salariilor

 

guestion

Din cauza reducerii volumelor de lucru, angajatorul dorește să micșoreze salariile lucrătorilor. Este în drept angajatorul să procedeze în acest mod?

 

Radu Furculiță, Orhei

 

Conform art. 140 din Codul muncii, introducerea noilor condiţii de retribuire a muncii sau modificarea celor existente se permite numai printr-un acord suplimentar semnat de părţi, care se anexează la con­tract şi este parte integrantă a acestuia. Ținem să menționăm că redu­cerea salariilor prevăzute în contractele individuale de muncă nu se admite înainte de expirarea unui an de la data stabilirii lor.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand