18 mai 2024
Chisinau
Cititorii ne scriu

Problemele pensionarilor şi ale lucrătorilor, semnalate autorităţilor statului

Loading
Cititorii ne scriu Problemele pensionarilor şi ale lucrătorilor, semnalate autorităţilor statului
Problemele pensionarilor şi ale lucrătorilor, semnalate autorităţilor statului
pacienti

Pensio­narii care lucrează pot fi puşi în faţa unei alegeri complicate

 

Pe adresa redacţiei ziarului „Vo­cea poporului” a parvenit, recent, o scrisoare din partea Comitetu­lui sindical de la Spitalul raional Ceadîr-Lunga. Autorii scrisorii menţionează faptul că în mass-media, dar şi în societate, au loc discuţii despre un proiect de do­cument, care propune ca pensio­narii care lucrează să fie puşi în faţa unei alegeri complicate.

 

Alegerea va consta în a lucra şi a primi salariu, dar renunţând la pensia obţinută în mod cinstit sau a înceta să muncească şi a trăi din pensie.

„Şi în primul caz, şi în al doilea, este încălcată Constituţia, care garantează dreptul la pensie pentru cetăţenii care şi l-au dobândit prin muncă. Totodată, intervine discriminarea de pe principiul drepturilor şi posibilităţilor egale ale lu­crătorului”, se spune în scrisoare.

Mai mult, obligarea pensionarilor să trăiască numai din pensie este, de ase­menea, o încălcare a Legii Supreme, care le garantează cetăţenilor „un trai decent”, de vreme ce este cunoscut fap­tul că, în cazul majorităţii pensionarilor, pensia nu acoperă minimul de existenţă şi ei sunt nevoiţi să lucreze pentru a se hrăni.

Este semnificativ şi alt aspect al aces­tei probleme. În multe sfere de activita­te, numărul angajaţilor-pensionari con­stituie 20-40 la sută din toţi lucrătorii. Printre astfel de domenii se numără cel al sănătăţii, educaţiei şi altele, unde, pe lângă toate problemele, mai persistă şi cea a insuficienţei de cadre, iar alterna­tivă pentru pensionari nu există.

Or, specialiştii tineri preferă să lucre­ze în străinătate, pe motiv că salariul pe care îl pot primi la baştină nu le asigură un trai decent.

În sistemul de ocrotire a sănătăţii din ţara noastră, conform datelor de la 1 ianuarie 2015, lucrează 3192 de doc­tori-pensionari sau 30 la sută dintre toţi medicii, 4315 asistente medicale, care alcătuiesc 19,63 la sută dintre toţi spe­cialiştii cu studii medii de specialitate şi 4072 de persoane din alte categorii, ce reprezintă 19,44 la sută, argumentează autorii scrisorii.

Nu fac excepţie de la această stare de lucruri nici instituţiile medicale din raio­nul Ceadîr-Lunga. Dacă specialiştii-pen­sionari care lucrează ar fi disponibilizaţi, atunci cine va acordă asistenţă medicală populaţiei? Oamenii din ţara noastră sunt extrem de îngrijoraţi de perspecti­va unei astfel de limitări a accesului la medicina primară, specializată, dar şi de alte tipuri, opinează autorii scrisorii.

„Pornind de la cele expuse, conside­răm că, la etapa actuală, proiectul de majorare a vârstei de pensionare, pre­cum şi cel de alegere între salariu şi pen­sie, constituie o încălcare a drepturilor cetăţenilor, dar şi o iniţiativă utopică, orientată spre întoarcerea milioanelor furate din bănci.

Rugăm să se ţină cont de această opinie în momentul examinării proble­melor sus-menţionate în cadrul dezba­terilor parlamentare”, se spune în în­cheierea scrisorii.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand