30 mai 2024
Chisinau
Social

Problemele migranților, în atenția sindicatelor

Loading
Social Problemele migranților, în atenția sindicatelor
Problemele migranților, în atenția sindicatelor
migranti

Foto: jurnal.md

 

Unul dintre cele mai comple­xe fenomene ce caracterizea­ză situația pe piața muncii din Republica Moldova este migrația internațională a forței de muncă. În ultimii ani, acest fenomen a luat o amploare destul de mare, astfel încât a ajuns să fie unul din cele mai discutate și analizate fenomene de către mass-media, de oamenii de știință și factorii de decizie din republică.

 

Zilele trecute, problema în ca­uză a fost discutată și s-au oferit soluții în cadrul unei întrevederi a vicepreședintelui Confederației Naționale a Sindicatelor din Mol­dova (CNSM), Petru Chiriac, cu un grup de migranți.

Potrivit lui Petru Chiriac, în pofida faptului că Guvernul între­prinde unele măsuri pentru reali­zarea Planului de acțiuni privind susținerea reintegrării cetățenilor reîntorși de peste hotare, lucruri­le nu s-au îmbunătățit. „Oamenii se întorc în țară, vor să investeas­că, să lanseze afaceri, să facă ceva, dar imediat încep să se confrun­te cu diferite probleme”, a spus, pentru „Vocea poporului”, Petru Chiriac.

 

Probleme de ordin birocratic

 

Potrivit migranților, cele mai multe probleme sunt de ordin birocratic. Aceștia se plâng că, atunci când se întorc acasă, nu se bucură de sprijinul necesar din partea autorităților. „S-au plâns chiar și de același program PARE 1+1, pentru că nu pot să se folo­sească pe deplin de mijloacele fi­nanciare care li se cuvin. Ori, dacă fac ceva, fac din banii proprii și trebuie să stea ani la rând ca să li se întoarcă banii cuveniți din pro­gram. Trebuie să bată la multe uși ca să-și realizeze drepturile”, ne-a mai spus Chiriac.

Vicepreședintele CNSM susține că aceste probleme nu sunt de azi și că nu o dată le-a amintit despre ele și 

responsabililor de la guver­nare, dar de fiecare dată se aleg doar cu promisiuni. „Trebuie de revăzut atitudinea, să se întoarcă cu fața spre oameni. Cu atât mai mult, cu cât numărul șomerilor este mare. Am cerut să fie mini­mizate și perioadele de înregistra­re a celor care doresc să inițieze o afacere. Acești oameni trebuie susținuți”, a mai adăugat Petru Chiriac.

 

Angajarea tinerilor, o altă problem

 

Angajarea tinerilor specialiști este o altă problemă din agen­da sindicaliștilor. Lipsa locurilor de muncă face să crească și mai mult rata șomajului. Mulți dintre aceștia refuză să se angajeze și din cauza salariului mizer. „Tinerii sunt discriminați și pe criterii de vârstă, de pregătire necorespun­zătoare, a calificării lor etc. Tot ei fac să se mărească și numărul de migranți peste hotare. Datoria noastră este ca să-i stopăm, să-i motivăm să rămână în țară, să avem mai multe programe, pro­iecte. Statistica anului 2015 arată că, din 50 de mii de absolvenți, în câmpul muncii s-au angajat 25-30 la sută. În rest, pleacă pes­te hotare. Probleme sunt destule la acest capitol și noi am spus di­rect ce trebuie să se facă în aceas­tă direcție, și asta am arătat-o nu doar o singură dată”, ne-a mai spus vicepreședintele CNSM.

Statistica privind migraţia de muncă în Republica Moldova este destul de controversată şi, de cele mai multe ori, aceasta nu reflectă situaţia reală, susțin experții în domeniu. Potrivit datelor statisti­ce, din anul 2001 și până în anul 2013, populația economic activă s-a redus cu circa 400 de mii de persoane.

Totodată, populaţia ocupată este cu circa o sută de mii de per­soane mai mică decât cea econo­mic activă. În baza acestor cifre, se poate presupune că circa 500 de mii de persoane economic ac­tive sunt implicate în procesele ce țin de migrație. Aici ar trebui să fie inclus și numărul celor care sunt atrași la munci sezoniere, dar care, totodată, sunt activi și pe piața muncii a țării. Această ci­fră, de asemenea, variază și poate ajunge la circa o sută de mii. În concluzie, pornind de la datele statistice existente, putem vorbi de un număr de  600 de mii de persoane plecate la muncă peste hotare.

Potrivit datelor Agenției Na-ționale pentru Ocupare a Forței de Muncă, pe parcursul anului 2015, la agenţiile teritoriale au fost înregistrate 2605 persoane reîntoarse în ţară, cu 43% mai multe comparativ cu anul 2014, care au beneficiat integral de ser­vicii de ocupare şi protecţie în caz de şomaj.

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand