2 iulie 2022
Chisinau
Sanatate

Problemele medicilor de la Rezina, soluţionate cu aportul partenerilor sociali

Loading
Sanatate Problemele medicilor de la Rezina, soluţionate cu aportul partenerilor sociali
medici-rezina

Foto: vocea.md

Problemele salariaţilor de la Spitalul raional Rezina sunt rezolvate atât cu efortu­rile administraţiei instituţiei, cât şi în conlucrare cu autorităţile publice centrale şi locale, precum şi cu aportul mai multor structuri sindicale.

 

Nina Postu, preşedinta comite­tului sindical de la Spitalul raional Rezina, a precizat pentru „Vocea poporului” că la această unitate ac­tivează o comisie de dialog social, în cadrul căreia sunt abordate toate chestiunile interne legate de drep­turile şi interesele salariaţilor.

Anterior, a existat însă o pro­blemă privind prestarea muncii în ture cu durata neîntreruptă de 24 de ore, în condiţiile în care unita­tea se confruntă cu insuficienţă de cadre. În urma unor discuţii cu re­prezentanţii Ministerului Sănătă­ţii, ai Sindicatului „Sănătatea” şi ai Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină, a fost obţinut acceptul ca doctorii şi asistentele medicale să poată activa conform unui astfel de grafic.

 

Conlucrarea cu administraţia

 

Preşedinta comitetului sindical de la Spitalul raional Rezina afir­mă că reprezentanţii salariaţilor au stabilit, chiar din start, relaţii de conlucrare cu administraţia in­stituţiei. În cadrul dialogului soci­al care este desfăşurat permanent, a fost negociat şi încheiat un nou contract colectiv de muncă, se ţine cont şi de prevederile Convenţiei colective de ramură.

 

g_sanatate

Instituţia dispune de condiţii adecvate de spitalizare şi de muncă

 

În noul contract colectiv au fost reflectate toate doleanţele mem­brilor de sindicat, exprimate după încheierea documentului anterior, precum şi prevederi pentru redre­sarea situaţiei.

„Conlucrăm eficient şi cu repre­zentanţii Consiliului interramural al sindicatelor din Rezina în re­zolvarea unor probleme mai strin­gente, de importanţă raională. Am discutat unele inadvertenţe şi în cadrul Comisiei tripartite de nivel raional şi am reuşit să găsim limbaj comun şi sprijin din partea Con­siliului raional”, a accentuat Nina Postu.

 

Soluţiile identificate

 

Astfel, din bugetul local este acordată susţinere financiară sub formă de supliment la salariu pentru motivarea tinerilor speci­alişti atât doctori, cât şi asistente medicale. Totodată, în conlucrare cu Primăria Rezina, au fost repar­tizate locuințe pentru aceşti tineri specialişti.

Cât priveşte administraţia spi­talului, Nina Postu a specificat că aceasta alocă, în fiecare an, susţi­nere financiară pentru organizarea diferitelor manifestări cu ocazia Zi­lei profesionale a medicilor.

Un aspect important este şi sus­ţinerea de care se bucură institu­ţia în implementarea proiectelor investiţionale. În acest fel, a fost posibilă efectuarea unor lucrări de renovare a unui şir de secţii, iar în prezent, lucrări similare sunt des­făşurate şi în celelalte subdiviziuni ale instituţiei.

În consecinţă, instituţia oferă condiţii bune pentru spitalizarea pacienţilor, dar şi de activitate pen­tru salariaţii săi.

Nina Postu a relevat că la aceas­tă instituţie curativă este necesar să mai fie renovate încă unele secţii şi să fie procurat aparataj medical modern. Reprezentanţii salariaţi­lor spun că vor miza şi pe ajutorul specialiştilor de la sindicatul de ramură în procesul de negociere a susţinerii financiare pentru aceste proiecte. În prezent, salariaţilor de la acest spital care lucrează în con­diţii nocive le sunt achitate sporu­rile salariale prevăzute de lege, le sunt acordate haine de protecţie şi echipament special pentru muncă, dar şi primesc zilnic lapte pe soco­teala angajatorului.

La spitalul raional Rezina sunt 236 de angajaţi şi toţi sunt membri de sindicat.

 

Angajarea tinerilor

 

medici-rezina-2

Foto: vocea.md

La rândul său, Maria Florea, di­rectoarea acestui spital, a subliniat că vârsta medie a medicilor de la instituţia respectivă este de 57 de ani, iar a asistentelor medicale – de 38 de ani.

„Noi am reuşit să întinerim co­lectivul cu asistente medicale, care au fost angajate în ultimii doi ani, datorită susţinerii din partea Con­siliului raional. În afară de ajutorul material acordat în mod centralizat de la Guvern, asistentele medicale – tineri specialişti mai primesc, în fiecare an, câte trei mii de lei de la Consiliul raional”, a adăugat Maria Florea.

Directoarea a remarcat că acest lucru a fost propus de către repre­zentanţii administraţiei şi ai struc­turii sindicale de la spitalul raional cu scopul de a motiva tinerii spe­cialişti să rămână să muncească la baştină, iar Consiliul raional a acceptat să satisfacă solicitarea în cauză.

Totodată, medicilor le este acor­dat un supliment anual de cinci mii de lei. În ultimii 10 ani, la acest spital au fost angajaţi patru medici tineri – doi chirurgi, un patalogoa­natom şi un anesteziolog–reani­matolog.

 

Dezvoltarea profesională

 

Maria Florea a subliniat că, pen­tru sporirea cunoştinţelor, anga­jaţii instituţiei pe care o conduce participă cu regularitate la confe­rinţe de profil, urmează cursuri de sunt evaluaţi şi le sunt atribuite categorii superioare de calificare.

Din păcate, însă, Spitalul raional Rezina continuă să se confrunte cu o insuficienţă de specialişti, cum ar fi: obstetricieni, ginecologi, cardio­logi, pediatri tineri, chirurgi, anes­teziologi–reanimatologi.

„Prezentăm, în fiecare an, infor­maţii despre necesităţile spitalului la universitatea de profil, am parti­cipat şi la un târg al tinerilor speci­alişti, dar, cu părere de rău, consta­tăm că, după absolvire, specialiştii nu prea vor să revină în raioane”, afirmă Maria Florea.

 

g_sanatate

Cu părere de rău, după absolvire, tinerii specialişti nu revin în raioane

 

Directoarea Spitalului raional Rezina apreciază înalt conlucrarea cu reprezentanţii sindicatelor teri­toriale şi naţionale şi se mândreşte cu faptul că, la spartachiadele or­ganizate de Sindicatul „Sănătatea”, lucrătorii medicali din acest raion obţin numeroase trofee.

Igor Zubcu, consilier principal în probleme de drept la Sindicatul „Sănătatea”, a precizat pentru „Vo­cea poporului” că, în ultimii ani, sunt desfăşurate diferite seminare menite să familiarizeze atât sindi­caliştii, cât şi managerii de unităţi, cu practicile şi activităţile necesare pentru asigurarea drepturilor şi a intereselor salariaţilor.

În context, liderii sindicali sunt încurajaţi să conlucreze cu anga­jatorii, să dezvolte parteneriate reciproc avantajoase cu aceştia, precum şi cu administraţiile pub-lice locale, în vederea soluţionării problemelor cu care se confruntă cadrele medicale, inclusiv tineri specialişti. Astfel, mulţi dintre ma­nagerii de instituţii medicale au iniţiat o conlucrare permanentă cu specialiştii Sindicatului „Sănă­tatea” în procesul de elaborare şi definitivare a diferitelor propuneri, proiecte, în special, sub aspectul asigurării drepturilor membrilor de sindicat, a subliniat Igor Zubcu.

Vera Platon, preşedinta Consi­liului interramural al sindicatelor din raionul Rezina, a menţionat că membrii comitetului sindical de la spitalul din oraşul respectiv activează eficient, participă activ la şedinţele, mesele rotunde, semi­narele organizate de reprezentanţii acestui consiliu. De asemenea, şi în cadrul unităţii este desfăşurat un dialog social activ, iar problemele curente sunt discutate şi soluţio­nate prin intermediul comisiei de dialog social, a mai specificat Vera Platon.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi

slot hoki gacor