16 iunie 2024
Chisinau
Social

Probleme ale salariaților, abordate de sindicaliști cu ministrul Muncii și Protecției Sociale

Loading
Social Probleme ale salariaților, abordate de sindicaliști cu ministrul Muncii și Protecției Sociale
Probleme ale salariaților, abordate de sindicaliști cu ministrul Muncii și Protecției Sociale
sindicate.md

Igor Zubcu, președintele Confederației Naționale a Sindicatelor din Mol­dova (CNSM), și Sergiu Sainciuc, vicepreședinte al CNSM, au avut luni, 13 decembrie, o întrevedere de lucru cu Marcel Spatari, ministrul Muncii și Protecției Sociale. Părțile au abordat un spectru larg de subiec­te cu privire la colaborarea dintre sindicate și ministerul de resort, pro­blemele social-economice cu care se confruntă salariații, membri de sindi­cat, la etapa actuală.

Astfel, în cadrul discuției, sindicaliștii au ve­nit cu mai multe propuneri legate de reluarea activității Comisiei naționale pentru consul­tări și negocieri colective și de eficientizarea activității acesteia. S-a discutat despre stabi­lirea unui nou cuantum minim garantat al sa­lariului în sectorul real și continuarea activității în cadrul grupului de lucru pentru modificarea și completarea Codului muncii.

Sindicaliștii au subliniat necesitatea racor­dării cadrului normativ național la prevederile Convențiilor Organizației Internaționale a Mun­cii nr. 81 privind inspecția muncii în industrie și comerț și nr. 129 privind inspecția muncii în agricultură, prin excluderea Inspectoratului de Stat al Muncii de sub incidența Legii privind controlul de stat asupra activității de întreprin­zător nr. 131/2012.

Totodată, s-a discutat despre necesitatea de a promova la nivel național mai multe proiecte de Convenții colective elaborate de sindicate: Cu privire la evidența globală a timpului de muncă; Cu privire la dezvoltarea și promovarea parteneriatului social; Privind sporurile de com­pensare pentru munca în condiții nefavorabile.

Sindicaliștii au venit cu mai multe propu­neri în domeniul asigurărilor sociale și pensii, cum ar fi: modificarea legislației din domeniul asigurărilor sociale în vederea stabilirii plății indemnizațiilor din prima zi de angajare (de exemplu: în mărime de 35% din salariul mediu) cu excluderea condiției de trei ani de stagiu sau cel puțin nouă luni din ultimele 24 de luni; mo­dificarea Legii nr. 156/1998 privind sistemul pu­blic referitor la pensionarea în condiții avanta­joase pentru salariații care au activat în condiții deosebite de muncă; modificarea art. 13, alin (3) din Legea nr. 289/2004 privind indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă și alte prestații de asigurări sociale.

De asemenea, s-a propus perfecționarea mecanismului de acordare a indemnizației lu­nare pentru îngrijirea copilului până la vârsta de doi ani, de care, alături de persoanele nea­sigurate, să beneficieze și persoanele asigurate, revenirea la scutirea sumelor pentru tichetele de masă de plata contribuțiilor de asigurări so­ciale de stat, completarea mecanismului exis­tent de reexaminare a pensiilor pentru limită de vârstă pentru pensionarii care activează sau au activat în câmpul muncii după stabilirea pensiei.

Alte propuneri discutate în cadrul întreve­derii țin de revizuirea mecanismului de activi-tate desfășurată de către zilieri, revizuirea ca­drului legal cu referire la minimul de existență și nivelul de trai, implementarea mecanismu­lui „Casa socială a constructorilor”, reluarea activității Consiliului de Administrație CNAS, susținerea și stimularea personalului CNAS.

La majoritatea subiectelor abordate de sindicate, ministrul a dat dovadă de deschi-dere, iar soluțiile vor fi convenite în cadrul grupurilor de lucru, care urmează să fie create cu participarea sindicatelor.

Amintim că, la data de 10 august 2021, prima instituție vizitată de Marcel Spatari în calitate de ministru al Muncii și Protecției Sociale a fost Confederația Națională a Sindica­telor din Moldova. Accentul discuțiilor s-a axat pe „Munca Decentă” ca un obiectiv strategic al ambilor parteneri sociali.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand