22 iunie 2024
Chisinau
Social

Prioritățile Ministerului Agriculturii în 2023

Loading
Social Prioritățile Ministerului Agriculturii în 2023
Prioritățile Ministerului Agriculturii în 2023
ea.md

În acest an, Minis­terul Agriculturii și Industriei Alimen­tare își propune să adopte mai multe politici prin care ca­drul legal național să fie armonizat cu cel european, iar accesul fermierilor la finanțări buge­tare sau externe să fie facilitat. Intervențiile, ce se conțin în Planul de acțiuni al Guvernului pentru anul 2023, au fost supu­se consultărilor publice recent, cu participarea prin­cipalelor organizații neguvernamentale de profil.

Una dintre noutățile anunțate de ministrul Agricul­turii, Vladimir Bolea, vizează crearea unor centre de consultanță și a camerelor agricole la nivel local, me­nite să-i ajute pe fermieri să acceseze fonduri externe. „Trebuie să ne pregătim serios de fondurile de preaderare. Iar fermierii vor fi ajutați prin intermediul acestor centre și camere agricole cum să lucreze cu finanțări externe”, a explicat ministrul.

Planul de acțiuni al Guvernului pentru anul 2023, la capitolul agricultură, prevede îmbunătățirea mecanismului de subvenționare, astfel încât să fie susținute preponderent întreprinderile micro, mici și mijlocii. De asemenea, prioritățile ministerului urmăresc creșterea competitivității și productivității agricole, dezvoltarea domeniilor cu valoare adăugată, cu potențial de export, încurajarea asocierii fermierilor în cooperative etc.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand