17 mai 2021
Chisinau
Fără categorie

Priorităţi în Strategia de dezvoltare a agriculturii

Loading
Fără categorie Priorităţi în Strategia de dezvoltare a agriculturii
Priorităţi în Strategia de dezvoltare a agriculturii
dezvoltarea-agriculturii

Foto: moldovenii.md

Strategia de dezvoltare a agriculturii şi mediului ru­ral, aprobată de către Gu­vern, stabileşte trei priorităţi de dezvoltare până în anul 2020. Este vorba de creşte­rea competitivităţii sectorului agroalimentar prin mo­dernizarea şi integrarea pie­ţei, asigurarea gestionării durabile a resurselor natu­rale şi îmbunătăţirea nivelu­lui de trai în zonele rurale.

 

 

„Prin crearea unui sector de agrobusiness competitiv, mediul rural din Republica Moldova va deveni unul atractiv pentru muncă şi trai, cu o infrastructură necesară. Agricultura şi mediul rural vor furniza bunuri şi ser­vicii, totodată conservând bio­diversitatea, valorile culturale şi tradiţionale pentru generaţiile viitoare”, a menţionat ministrul Agriculturii şi Industriei Alimen­tare, Vasile Bumacov.

Se preconizează intensificarea activităţii economice rurale, îm­ bunătăţirea infrastructurii şi a rezistenţei la riscurile care afec­tează mediul de afaceri agroalimentar. Responsabilitatea pen­tru dezvoltarea zonei rurale va fi preluată de către locuitorii din mediul rural, iar produsul siste­mului educaţional şi de cerceta­re va avea conexiuni cu nevoile pieţei. De asemenea, strategia prevede armonizarea legislaţiei naţionale la cea a UE şi aplicarea recomandărilor Comisiei Euro­pene pentru instituirea Zonei de Liber Schimb Aprofundat şi Comprehensiv între Republica Moldova şi Uniunea Europeană.

Ministerul Agriculturii şi In­dustriei Alimentare urmează să efectueze unele schimbări orga­nizaţionale pentru corelarea cu noul cadru de politici propus. Ministerul îşi va schimba denu­mirea în „Ministerul Agricultu­rii şi Dezvoltării Rurale” şi va fi creată o direcţie responsabilă de domeniul dezvoltării rurale.

Bugetul strategiei este planifi­cat la 11,4 miliarde de lei.

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și