4 octombrie 2023
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Principiile de reglementare a raporturilor de muncă. Pauzele pentru alimentarea copilului

Loading
Cetăţeanul şi legea Principiile de reglementare a raporturilor de muncă. Pauzele pentru alimentarea copilului
Principiile de reglementare a raporturilor de muncă. Pauzele pentru alimentarea copilului
reglamentare-in-munca

Foto: newsmoldova.md

Rubrica „Cetăţeanul şi legea” vine în aju­torul cititorului nostru care caută răspun­suri la întrebări de ordin juridic. Conti­nuăm această tradiţie, pentru ca cititorii, care sunt şi salariaţi la diverse întreprin­deri, să nu se simtă vulnerabili juridic în faţa celor care încearcă să-i manipuleze.
La întrebările primite la redacţie va răs­punde şeful Departamentului juridic al Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova, Ion PREGUZA.
hot Linia fierbinte la tel. 022-23-76-39
Luni şi joi de la 14.00-16.00.

 

Principiile generale de reglementare a raporturilor de muncă

 

guestion

La compania unde muncesc, salariaţii au încheiat cu angajatorul un contract colectiv de muncă, iar unii mai spun că și o convenție colectivă. Vreau să aflu: ce în­seamnă convenție colectivă?

 

Teodor Zgîrcea, Chișinău

 

Convenţia colectivă este un act juridic care stabileşte principiile ge­nerale de reglementare a raporturilor de muncă şi a celor social-eco­nomice legate nemijlocit de acestea, care se încheie de către reprezen­tanţii împuterniciţi ai salariaţilor şi ai angajatorilor la nivel naţional, teritorial şi de ramură, în limitele competenţei lor (art. 35 din Codul muncii). De regulă, în convenţia colectivă sunt incluse clauze privind: retribuirea muncii; condiţiile de muncă şi protecţia muncii; regimul de muncă şi de odihnă; dezvoltarea parteneriatului social, dar și alte chestiuni determinate de părţi.

 

Pauzele pentru alimentarea copilului

guestion

Cine are dreptul la pauză pentru alimentarea copilului și care este durata acesteia?

 

Aliona Koroliov, Bălți

 

Art. 108 din Codul muncii stabilește că unuia dintre părinţii (tuto­relui, curatorului) care au copii în vârstă de până la trei ani i se acordă, pe lângă pauza de masă, pauze suplimentare pentru alimentarea copi­lului. Acestea vor avea o frecvenţă de cel puţin o dată la fiecare trei ore, fiecare pauză având o durată de minimum 30 de minute. Pentru unul dintre părinţii (tutorele, curatorul) care au doi sau mai mulţi copii în vârstă de până la trei ani, durata pauzei nu poate fi mai mică de o oră. Aceste pauze se includ în timpul de muncă şi se plătesc pornindu-se de la salariul mediu.

Unuia dintre părinţi (tutorelui, curatorului) care educă un copil in­valid i se va acorda suplimentar, în baza unei cereri scrise, o zi liberă pe lună, cu menţinerea salariului mediu pe socoteala angajatorului.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand