22 iunie 2024
Chisinau
Social

Primele propuneri pe marginea noii formule de salarizare a profesorilor

Loading
Social Primele propuneri pe marginea noii formule de salarizare a profesorilor
Primele propuneri pe marginea noii formule de salarizare a profesorilor

protest-2

 

Dacă nu va elabora şi pune în aplicare un sistem de remunerare în funcţie de performanțe a cadrelor di­dactice şi manageriale, în câțiva ani, ţara noastră nu va mai avea profesori.

 

Este opinia unor experţi in­ternaţionali, angajaţi cu suportul Băncii Mondiale, pentru a identi­fica soluții de creștere a eficienței sistemului educațional, inclusiv prin intermediul motivării sala­riale.

În condiţiile în care, în ultimii doi-trei ani, autorităţile statului sunt preocupate doar de con­servarea veniturilor existente ale angajaţilor din învăţământ, reprezentanţii sindicatelor pro­pun ca, în regim de urgenţă, să fie instituit un salariu minim pe ţară echivalent cu cel din secto­rul real. Dumitru Ivanov, pre­şedintele Federaţiei Sindicale a Educaţiei şi Ştiinţei, a declarat recent că, an de an, promisiunile Ministerului Educaţiei şi ale Gu­vernului privind majorarea sa­lariilor pentru cadrele didactice nu sunt onorate. În consecinţă, actualmente, salariul cadrelor didactice constituie aproximativ 83 la sută din cel mediu pe eco­nomie.

Potrivit reprezentanţilor Mi­nisterului Educaţiei, experții străini recomandă un şir de mă­suri de eficientizare a utilizării re­surselor financiare din sistemul educațional şi redirecționarea economiilor spre salarizarea ca­drelor didactice. Propunerile experţilor se referă la: reducerea numărului de directori prin for­marea clusterelor școlare, anga­jarea unor directori cu pregătire managerială, extinderea autono­miei instituțiilor de învățământ general, revizuirea sistemului de acordare a gradelor didactice, interdisciplinaritate, mobilitatea profesorilor etc.

În cadrul unei ședințe extinse, desfășurată de curând, Corina Fusu, ministra Educației, a afir­mat că, 

pe fondul tendinţei actu­ale de micșorare a numărului de elevi şi, respectiv, de ore, peda­gogii sunt preocupaţi mai mult cum să obțină un venit mai mare decât de îmbunătățirea metode­lor de predare. În opinia sa, sunt necesare măsuri de motivare a cadrelor didactice, atragere a tinerilor specialiști, asigurare a calității învățământului și spori­re a prestigiului profesiei de pe­dagog.

La rândul său, Kęstutis Jova­išas, liderul de echipă al compa­niei estoniene „Civitta”, a opinat că, prin evaluarea performanțelor și stimularea atingerii de noi re­zultate, în sistem vor fi păstrate şi atrase persoane competente.

Propunerile experților urmea­ză a fi examinate cu specialiști în materie, manageri şi cadre di­dactice, reprezentanți ai sindica­telor, ai ministerelor Educației, Finanțelor, precum şi al Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei.

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
3
Comentează
 • Buga
  07.12.2016

  Și la profesori au fost majorate salariile dar nu pot fi la toți dublate cu toate că ne dorim cu toții acesta lucru! Poate în 2017 vor mai fi majorate cu încă 8% astfel treptat vor ajunge la un salariu bun.

 • veaceslav
  07.12.2016

  ma uit cum au crescut la medici, cum cresc salariile la vama pentru a starpi coruptia, si sunt sigur ca o sa se ridice si profesorilor astfel punand accent pe calitatea studiilor!

 • Dan
  07.12.2016

  Nu cred ca va fi uitata aceasta problema , oricum in 2017 se va comunica si despre aceasta situatie , Guvernul va sustine cadrele pedagocice neaparat doar e nevoie de timp

Citește și
slot thailand