17 mai 2022
Chisinau
Fără categorie

Prevenirea accidentelor de muncă şi a îmbolnăvirilor profesionale

Loading
Fără categorie Prevenirea accidentelor de muncă şi a îmbolnăvirilor profesionale
Prevenirea accidentelor de muncă şi a îmbolnăvirilor profesionale

sindicons

 

Noi măsuri pentru îmbu­nătăţirea situaţiei legate de securitatea şi sănătatea în muncă, inclusiv prin perfec­ţionarea cadrului legislativ şi normativ, au fost discuta­te de partenerii sociali din ramura construcţiilor în ca­drul unei mese rotunde or­ganizate, recent la Chişinău.   

 

Victor Talmaci, preşedintele Fe­deraţiei „Sindicons”, a menţionat în context că, din dorinţa lucrătorilor de a îndeplini cât mai rapid sarcini­le ce le sunt date şi din goana după volume de lucrări a întreprinderi­lor din construcţii, uneori mai sunt trecute cu vederea unele norme simple şi banale la prima vedere. Este însă extrem de important să cunoaştem un anumit cod de reguli care ţin nu doar de drepturile, ci şi de obligaţiile constructorilor.

„Când vorbim despre normele de securitate şi sănătate în mun­că, trebuie să ţinem cont de faptul că ele conţin reguli, scrise uneori chiar şi cu sânge. Probleme legate de aceste norme sunt în permanen­ţă în vizorul partenerilor sociali”, a accentuat Victor Talmaci.

La rândul său, Ion Stratulat, vi­ceministru în exerciţiu al Dezvol­tării Regionale şi Construcţiilor, a constatat că problemele de asigura­re a securităţii şi sănătăţii în mun­că sunt primordiale în activitatea sindicatelor, a lucrătorilor, angaja­torilor şi a autorităţilor publice.

„Este necesar ca şi angajatorul, şi lucrătorul să-şi cunoască şi să respecte în deplină măsură respon­sabilităţile proprii în această mate­rie. De aceasta depinde sănătatea oamenilor şi bunăstarea familiilor lor. Guvernul şi Parlamentul au elaborat şi adoptat un şir de acte legislative şi normative în materie, iar partenerii sociali, prin discuţii­le purtate la mese rotunde şi prin activitatea cotidiană, pot contribui esenţial la îmbunătăţirea cadrului normativ”, a apreciat Ion Stratu­lat.

Tudor Rusu, specialist în securi­tate şi sănătate în muncă la Fede­raţia „Sindicons”, a subliniat că în construcţii riscurile de accidente şi îmbolnăviri profesionale sunt sporite. Cu toate acestea, 80 la sută dintr-un şir de întreprinderi supu­se unor verificări încalcă flagrant cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă.

Aceşti agenţi economici comit, în special, abateri privind norme­le de elaborare şi realizare a mă­surilor pentru protecţia muncii, sub pretextul situaţiei dificile din economia naţională şi al lipsei de finanţe.

La rândul său, Elena Carchi­lan, şefa Inspectoratului Muncii al Sindicatelor, a menţionat că sco­pul principal al aplicării normelor de securitate şi sănătate în muncă este protejarea vieţii, a integrităţii şi sănătăţii salariaţilor. Totodată, condiţiile de muncă trebuie să le asigure lucrătorilor confort fizic, psihic şi social.

Elena Carchilan a mai adăugat

că, în cazul noxelor la locul de muncă, accentul nu trebuie pus pe achitarea unor compensaţii, ci pe înlăturarea sau cel puţin atenuarea acestor factori de risc profesional. Or, orice noxă afectează sănătatea oamenilor.

Totodată, sindicatele pledează pentru crearea la unităţile econo­mice a unor comitete pentru secu­ritate şi sănătate în muncă. Legea prevede acum ca aceste comitete să fie înfiinţate de pe principii de pari­tate la iniţiativa uneia dintre părţi, în timp ce sindicatele propun ca ele să fie obligatorii spre constituire şi finanţare pentru angajatori.

La evenimentul organizat de Federaţiei „Sindicons” au fost pre­zenţi parteneri de dialog social la nivel de unitate economică, de ra­mură şi de ţară.

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi