22 mai 2024
Chisinau
Social

Prestații din bugetul asigurărilor sociale pentru angajații instituțiilor de forță

Loading
Social Prestații din bugetul asigurărilor sociale pentru angajații instituțiilor de forță
Prestații din bugetul asigurărilor sociale pentru angajații instituțiilor de forță
tv8.md

Militarii care îndeplinesc ser­viciul în bază de contract, per­soanele din corpul de coman­dă și din trupele organelor afacerilor interne și din siste­mului penitenciar, ofițerii de protecție și angajații organe­lor securității statului și ai Cen­trului Național Anticorupție vor beneficia de prestaţii de asigurări sociale de stat în condiții generale. Actualmen­te, prestațiile sociale acestor categorii de angajați se sta­bilesc de către angajator cu acoperirea cheltuielilor pentru plată din bugetul de stat.

Un proiect de lege în acest sens a fost aprobat de Cabinetul de miniștri, în contextul în care, înce­pând cu 1 ianuarie 2017, angajații instituțiilor de forță sunt conside-rați persoane asigurate obligato­riu în sistemul public de asigurări sociale și achită contribuții de asigurări sociale (partea datorată de către angajator – 23% şi partea datorată de angajat – 6%).

Astfel, proiectul de lege asi­gură dreptul persoanei asigurate, conform prevederilor Legii pri­vind indemnizaţiile pentru inca­pacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale, la următoarele prestații de asigu­rări sociale: indemnizaţie pentru incapacitate temporară de mun­că cauzată de boli obişnuite sau de accidente nelegate de muncă, pentru prevenirea îmbolnăvirilor (carantină), prestaţie pentru recu­perarea capacităţii de muncă, in­demnizaţii de maternitate, pentru creşterea copilului până la împli­nirea vârstei de trei ani, pentru în­grijirea copilului, ajutor de deces și șomaj.

Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand