23 mai 2022
Chisinau
Fără categorie

Presa din cadrul sindicatelor își unește eforturile într-o rețea informațională unică

Loading
Fără categorie Presa din cadrul sindicatelor își unește eforturile într-o rețea informațională unică
colaboratori-de-media-din-cadrul-sindicatelor

Foto: vocea.md

Pe parcursul a două zile, la Chișinău, s-a desfășurat întrunirea reprezentanților rețelei colabo­ratorilor de media din cadrul sin­dicatelor din Rusia, Kazahstan, Armenia, Belarus, Ucraina, Azer­baidjan și Moldova. Participanții la eveniment au discutat despre metodele, resursele, mecanisme-le, bunele practici, experiența acumulată, oportunitățile și spe­cificul cooperării cu mass-media nesindicală.

 

Și, pentru că țara noastră a găzduit reu­niunea, participanții au fost salutați de că­tre Oleg Budza, președintele Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova, care a menționat: „Noi reprezentăm mai multe colective de angajați, elaborăm contracte colective de muncă, asigurăm protecția soci­al-economică a salariaților–membri de sin­dicat. Totodată, desfășurăm instruirea sin­dicală, organizăm și efectuăm monitorizarea securității și a sănătății în muncă, iar pentru o transparență mai mare, interacționăm in­tens cu mass-media, atât cu cea corporativă, cât și cu cea nesindicală, cum ar fi posturile de radio și TV sau ziarele”.

De asemenea, Oleg Budza a remarcat că, în fiecare an, sindicatele organizează pen­tru jurnaliști un concurs pentru cea mai bună reflectare a activității sindicale. „Deja de trei ani desfășurăm Școala de Vară pen­tru jurnaliști, în cadrul căreia îi inițiem pe participanți în domeniul sindicalismului. Pe parcursul a 20 de ani, edităm ziarul sindi­cal național, „Vocea poporului”, care apare în două limbi cu un tiraj de 5500 de exem­plare și este distribuit pe teritoriul întregii țări.

 

g_cnsm

CNSM are o cooperare intensă cu mass-media nesindicală

 

La fel, am lansat și susținem emisiunea TV „Dialog social”. Mai mult, avem o coope­rare intensă cu mass-media nesindicală. În­cercăm să-i învățăm pe colaboratorii noștri să comunice liber cu presa, să participe activ la diferite emisiuni, să ofere interviuri etc.”, a constatat președintele CNSM.

Iar pentru că evenimentul a avut loc la Institutul Muncii, noul director interimar, Sergiu Stanciu, de asemenea, i-a salutat pe participanții la reuniune, urându-le să aibă parte de o atmosferă favorabilă și de succes în activitate.

 

participanti-la-conferinta

Foto: vocea.md

 

Despre programul Confederației Interna-ționale a Sindicatelor (ITUC), adică des­pre „Consolidarea forței salariaților” și așa-numitele evenimente de presă, a vorbit Anna Salnikova, coordonator de programe și campanii la Consiliul Regional Paneuropean al Confederaţiei Internaţionale a Sindica­telor (ITUC-PERC). Ea a remarcat că forța salariaților poate fi consolidată prin reali­zarea drepturilor angajaților, prin sporirea numărului de membri de sindicat și prin asi­gurarea unor locuri de muncă stabile. La ca­pitolul realizarea drepturilor în diferite țări, Ana Salnikova s-a referit la raportul cu privi­re la încălcarea drepturilor sindicatelor. Ea a menționat că, în conformitate cu observațiile făcute și cu lista de acțiuni active, există țări de risc, cum ar fi, bunăoară, Belarus, Geor­gia, Turcia. De exemplu, în Georgia, guver­nul neoliberal a anulat toate articolele pozi­tive din lege care favorizau atragerea de noi membri de sindicat.

Cât privește Turcia, care a ajuns şi ea în lista ţărilor de risc, acolo sunt încălcate drepturile minerilor, este blocată susţine­rea sindicatelor, realizarea dreptului la gre­vă. Apropo, pe data de 18 februarie a avut loc acţiunea cu genericul „Nu vă atingeţi de dreptul la grevă”.

Anna Salnikova a menţionat că, potrivit aşteptărilor, în anul 2018 numărul mem­brilor de sindicat ar putea creşte până la 20 de milioane, în special, datorită desfăşu­rării campaniilor strategice de organizing, a campaniilor corporative cu diverse tematici interesante, precum şi grație creării unei bune baze legislative pentru organizing, ra­tificarea convenţiilor OIM, adoptarea legilor la nivel naţional.

 

g_cnsm

Factori importanți sunt investiţiile în infrastructură, standardele de protecţie socială şi salarizare

 

 

Oprindu-se mai detaliat asupra locurilor de muncă durabile, reprezentanta ITUC a menţionat că un factor important sunt in­vestiţiile în infrastructură, dar şi accesul uni­versal la ele, precum şi standardele minime de protecţie socială şi salarizare, formaliza­rea locului de muncă, adoptarea principiilor îndrumătoare, controlul asupra circuitului de livrări şi impozitul la operaţiile financia­re. Totodată, importanţa locurilor de muncă durabile este abordată şi la nivelul primelor persoane din stat în cadrul lucrărilor unor foruri atât de importante precum G20 şi BRICS.

Relatând despre Consiliul Regional Pan-european al Confederaţiei Internaţionale a Sindicatelor, Anna Salnikova a menţionat că acesta a fost instituit pe 19 mai 2007, la Roma, în cadrul Adunării Constitutive. ITUC, în frunte cu Secretarul general al Con­federaţiei Europene a Sindicatelor (ETUC), reuneşte 89 de organizaţii membre. Aduna­rea generală a Consiliului Regional Paneuro­pean al ITUC este convocată o dată la patru ani.

Reprezentantul ziarului „Solidarnost”, Iu­lia Rîjenkova, a venit cu detalii despre cola­borarea cu sindicatele, publicaţia fiind tribu­na de bază care reflectă poziţia sindicatelor. Nefiind o publicaţie corporativă, ziarul „So­lidarnost” oferă sindicatelor spaţiu pentru reflectarea activităţii sindicale, fiind o plat­formă bună, portavoce a poziţiei sindicate­lor. La ziarul „Solidarnost” sunt desfăşurare mese rotunde, discuţii, se deschid bloguri de comunicare, lucru care au fost încurajaţi să facă şi participanţii la întâlnire.

În cadrul întrunirii reţelei lucrătorilor media ai sindicatelor din ţările CSI, a avut loc şi o teleconferinţă cu participarea lui Tim Noonan, directorul Secţiei campanii şi co­municare la ITUC, care ne-a povestit, în baza exemplului unei ţări precum Qatar, despre strategia şi constituirea sclaviei contempo­rane, despre condiţiile de trai în această ţară. Pericolul acestui flagel rezidă în faptul că sclavia se răspândeşte în ţările bogate, nu în cele sărace. Zilnic, sunt trimise acasă sicrie cu muncitori emigranți din Nepal, Yemen şi din alte ţări.

Despre asigurarea informaţională a acti­vităţii sindicatelor din regiunea Krasnoyarsk ne-a relatat Valerii Hobotkov. Cu informaţii mai detaliate, dar şi cu un interviu cu el, vom reveni în numărul următor.

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi

slot hoki gacor