30 mai 2024
Chisinau
Social

Preocupări legate de desfăşurarea lucrărilor agricole de primăvară

Loading
Social Preocupări legate de desfăşurarea lucrărilor agricole de primăvară
Preocupări legate de desfăşurarea lucrărilor agricole de primăvară
Vocea poporului

Chiar dacă activitatea maga­zinelor agricole specializate în comercializarea seminţelor, a produselor de uz fitosani­tar, furajelor şi a altor materii prime a fost reluată, serviciile acestora vor fi prestate în con­diţii de maximă securitate şi doar în unităţi comerciale se­parate şi specializate.

Astfel, conform unei decizii a Comisiei pentru Situaţii Excepţi­onale, începând din 23 martie, a fost reluată activitatea de comerț cu amănuntul prin intermediul magazinelor agricole specializate care vând semințe, produse de uz fitosanitar, furaje și alte materii pri­me și produse necesare în procesul tehnologic și operațional al produ­cătorilor agricoli și al companiilor din industria alimentară.

Totodată, a fost permisă şi ac­tivitatea de comerț cu amănuntul prin intermediul magazinelor spe­cializate în vânzarea pieselor de schimb și a altor produse conexe serviciilor de deservire tehnică a unităților de transport și utilajului agricol.

Reluarea activităţii magazinelor agricole face parte dintr-o serie de măsuri solicitate de reprezentan­ţii mai multor asociaţii de fermi­eri într-o scrisoare adresată unui şir de structuri de stat. Solicitările în cauză au ca scop diminuarea consecințelor COVID-19 asupra întreprinderilor agricole produ­cătoare și exportatoare de fructe, struguri de masă, pomușoare, lac­tate, mezeluri și produse apicole.

Pe de altă parte, experţii în domeniu susţin că o bună parte dintre agenţii economici din agri­cultură dispun deja de stocuri de inputuri și sunt pregătiți de lucră­rile agricole, care au început deja. Principala preocupare trebuie să fie protecția angajaților din zona rurală în această perioadă de cam­panie agricolă contra pericolului de infectare cu noul coronavirus.

În acest sens, Ministerul Agri­culturii, Dezvoltării Regionale și Mediului a elaborat o serie de recomandări pentru conducăto­rii unităţilor agricole. În linii mari, acestea ţin de limitarea la nivelul gospodăriilor agricole a interac-țiunii directe a personalului, în vederea reducerii riscului de îm­bolnăvire, menținându-se nivelul activității curente.

 

Măsurile necesare

Astfel, conducătorilor li se reco­mandă stabilirea unui program de lucru diferențiat, limitarea pe cât e posibil a deplasărilor personalului în afara întreprinderii, cu excepția categoriilor de personal ale că­ror activități necesită prezența în câmp. Măsurile respective se refe­ră şi la igienizarea spațiilor, la limi­tarea contactului dintre angajați, a deplasării pe teritoriul gospodă­riei, asigurarea cu măşti de pro­tecţie, substanțe dezinfectante şi echipament de protecţie indivi-duală, respectarea distanței de si-guranță etc.

Potrivit experţilor, pe fundalul epidemiei de COVID-19, situația din agricultură se complică, pentru că acest domeniu este dependent de conjunctura regională, care are tendinţa să se agraveze. În primul rând, este afectat comerțul internațional, care a scăzut comparativ cu primele două luni ale anului, în condiţiile în care, la export, pon­derea produselor agroalimentare moldovenești este una substanția-lă. Conform datelor ministerului de resort, suprafața culturilor de toamnă a înregistrat o scădere cu 10 la sută comparativ cu anul pre­cedent. Astfel, terenurile agricole însămânţate cu grâu de toamnă ocupă aproximativ 320 mii ha, cele cu orz de toamnă – 42 mii ha, iar cu rapiță de toamnă – 32 mii ha.

Specialiştii aceluiaşi minister exprimă unele îngrijorări legate de starea culturilor de toamnă. Or, din cauza deficitului de precipitații, agenții economici nu au avut po­sibilitate să lucreze terenurile și să efectueze semănatul conform planurilor stabilite. Totuşi, unele gospodării au reușit să facă acest lucru și să intre în perioada optimă de însămânțare.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand