25 iunie 2024
Chisinau
Social

Premise pentru crearea instanţelor specializate în litigiile de muncă

Loading
Social Premise pentru crearea instanţelor specializate în litigiile de muncă
Premise pentru crearea instanţelor specializate în litigiile de muncă
litigii-de-munca

Foto: rezolvconflicte.ro

 

În ţara noastră ar putea să apară, în curând, instanţe specializate în exa­minarea litigiilor individuale şi a conflictelor colective de muncă. Au­torii iniţiativei lansate în acest scop susţin că, în ultimul timp, s-au pre­figurat un şir de premise favorabile pentru aceasta.

 

Federaţia „Sindicons” promovează aceas­tă idee pe parcursul mai multor ani, din cauza lipsei de competenţe în această ma­terie în cadrul instanţelor de drept comun, a volumului mare şi a diversităţii dosarelor care sunt examinate. În consecinţă, cazurile legate de litigiile individuale sau conflicte­le colective de muncă sunt judecate ani la rând, iar oamenii au de pătimit şi, de cele mai multe ori, nu li se face dreptate, a con­statat, în cadrul unei şedinţe recente, Oleg Mîrleanu, vicepreşedinte al „Sindicons”.

„De aceea, considerăm că este necesar ca ţara noastră să meargă pe experienţa statelor europene care dispun de astfel de instanţe şi procesul de judecare a cazurilor respective decurge mult mai rapid. Pe lângă faptul că este respectat principiul celerită­ţii în examinarea acestor litigii, mai sunt formaţi și profesionişti, care cunosc legis­laţia muncii. Or, aceasta este tot mai com­plicată pe an ce trece şi e mai dificil pentru magistrați să o aplice corect”, a subliniat Oleg Mîrleanu.

 

Studii şi analize

 

În urma unor studii, sondaje, analize ale experţilor în materie, s-a decis ca actorilor guvernamentali de răspundere şi parteneri­lor sociali să le fie propuşi mai mulţi paşi, după care să fie constituite aceste instanţe specializate.

Astfel, la prima etapă, ar urma să fie create complete specializate în cadrul in­stanţelor de nivelul doi – curţile de apel, şi nivelul trei – Curtea Supremă de Justi­ţie, unde sunt destui judecători. Acest lucru nu presupune cheltuieli semnificative şi, de aceea, la examinarea iniţiativei, factorii de decizie nu vor putea să pună problema lip­sei mijloacelor financiare pentru acoperirea costurilor.

Mai mult, recent, a fost elaborat un pro­iect de lege ce ţine de optimizarea instanţe­lor judecătoreşti. Documentul propune ca 

pe tot teritoriul ţării noastre să activeze cel mult 15 instanţe de drept comun. De exem­plu, în capitală ar urma să nu mai fie patru judecătorii de sector, ci doar una.

 

Optimizarea instanţelor

 

Optimizarea hărţii instanţelor judecăto­reşti este binevenită în acest context, pentru că, în prezent, sunt autorităţi de acest fel de nivelul unu care dispun de numai doi-trei judecători. Drept urmare, se motivează, pe bună dreptate, că în astfel de cazuri nu au cum să fie create instanţe specializate.

„Pornind de la aceasta, am convenit să propunem ca, pe termen scurt, să fie create complete specializate, ceea ce este posibil”, a concluzionat vicepreşedintele „Sindicons”.

 

Opţiunea

de specializare

a magistraţilor

ar putea fi revizuită

pe parcurs

 

La rândul său, Victor Talmaci, preşedin­tele aceleiaşi federaţii, a remarcat că, pen­tru promovarea acestei iniţiative, în ultimii ani, au fost întreprinse numeroase acţiuni, printre care se numără şi organizarea unor dezbateri publice.

Eforturile „Sindicons” au fost şi continuă să fie susţinute de reprezentanţii Fundaţiei „Friedrich Ebert” în ţara noastră, precum şi ai Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova. Drept urmare, în timpul apro­piat, la Chişinău va fi desfăşurată o confe­rinţă internaţională la care va participa, in­clusiv în calitate de moderator al sesiunilor de discuţii, Andrian Candu, preşedintele Parlamentului. Programul evenimentului include şi participarea preşedintelui Curţii Constituţionale.

Opţiunea propusă în prezent privind spe­cializarea magistraţilor ar putea să evolueze pe parcurs şi să se ajungă chiar şi la insti­tuirea unor tribunale ale muncii. Ponderea problemei şi importanţa ei este mare, iar în analizele efectuate au fost incluse şi studii de caz în baza unor litigii individuale şi con­flicte colective de muncă prin care a trecut „Sindicons”, a concluzionat Victor Talmaci.

 

Recomandări în domeniu

 

De menţionat că, în acest context, a fost elaborat un şir întreg de recomandări pen­tru îmbunătăţirea actului de justiţie legat de soluţionarea litigiilor de muncă.

Printre acestea se numără încurajarea formelor prealabile de soluţionare a liti­giilor de muncă şi introducerea medierii obligatorii în procesul de soluţionare a conflictelor colective de muncă. Totodată, este recomandată revizuirea curriculei în universităţi şi instituţiile de perfecţionare a judecătorilor şi procurorilor, dar şi organi­zarea pentru aceştia a unor cursuri în mate­rie de soluţionare a litigiilor de muncă şi a conflictelor colective de muncă.

Autorii aceleiaşi iniţiative mai propun ca, pe termen lung, să fie instituită o ordine de jurisdicţie socială, în cadrul căreia să fie examinate litigiile de muncă, de protecţie socială, legate de familie, precum şi cele privind asigurarea obligatorie de asistenţă medicală.

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand