25 iunie 2024
Chisinau
Social

Pregătiri serioase de recepționarea vaccinurilor și începerea procesului de imunizare

Loading
Social Pregătiri serioase de recepționarea vaccinurilor și începerea procesului de imunizare
Pregătiri serioase de recepționarea vaccinurilor și începerea procesului de imunizare
khou.com

Primele loturi de vaccin îm­potriva Covid-19 vor ajunge în Republica Moldova la mij­locul lunii februarie. Este vor­ba despre 24.570 de doze de vaccin Pfizer/BioNTech (Co­mirnaty) și 264.000 de doze produse de Oxford/AstraZe­neca. Ministerul Sănătății a recepționat confirmarea li­vrării vaccinurilor din partea platformei COVAX, în ziua de 30 ianuarie.

Vaccinul produs de Pfizer/Bi­oNTech (Comirnaty) va fi depo­zitat la Agenția Națională pen­tru Sănătate Publică, unde vor fi asigurate condițiile necesare de păstrare la temperatura de -60°C -90°C. Ulterior, vaccinurile vor fi distribuite către punctele de vac­cinare, cu respectarea lanțului de frig.

Vaccinul produs de Oxford/AstraZeneca va fi livrat în Repu­blica Moldova în tranșe, înce­pând cu sfârșitul lunii februarie, pentru trimestrul I și trimestrul II. Acest vaccin trebuie păstrat la o temperatură de +2°C +8°C.

COVAX a primit cereri pen­tru aprovizionarea cu vaccin îm­potriva Covid-19 din partea a 72 de țări. Însă, la prima etapă, doar 18 țări au fost selectate, printre acestea fiind și Republica Moldova.

Țara noastră va recepționa gratuit prin intermediul COVAX suficiente doze pentru a vaccina 20% din populație. În plus, Ro­mânia va dona Republicii Moldo­va 200.000 de doze. Ulterior, țara noastră va procura prin interme­diul COVAX vaccinuri la un preț preferențial. Republica Moldova a aderat la COVAX în luna august 2020, prin intermediul scrisorii de intenție, semnată de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției So­ciale. Iar la data de 7 decembrie a fost expediată solicitarea pentru vaccinul împotriva Covid-19.

 

Sistem de evidență electronică

După cum s-a decis, la nivel național și regional au fost sta­bilite punctele de vaccinare, care vor fi amplasate în instituțiile medicale spitalicești, în Centrele Medicilor de Familie, Centrele de Sănătate, Centrele Consultativ–Di­agnostice, instituțiile rezidențiale, fiind identificate și echipele mo­bile care vor administra vaccinul împotriva Covid-19.

Totodată, este în proces de lucru și definitivare sistemul de evidență electronică, ce va per­mite monitorizarea procesului de vaccinare anti-Covid-19 și actu­alizarea zilnică a informației pri­vind persoanele vaccinate la nivel național. Sistemul va înregistra mai mulți indicatori, precum cate­goria persoanelor, tipul vaccinului și data administrării acestuia. Tot­odată, sistemul va permite înre­gistrarea efectelor adverse post-imunizare și raportarea acestora.

Planul național de imunizare anti-Covid-19 a fost aprobat la 13 ianuarie 2021 de către Comisia Națională Extraordinară de Să­nătate Publică. Acesta cuprinde etapele și categoriile persoanelor care vor fi vaccinate. Un grup de specialiști din România s-au aflat recent în R. Moldova pentru un schimb de informații și experiență privind campania de vaccinare și măsurile întreprinse de Republica Moldova în vederea pregătirii țării privind administrarea vaccinului. Totodată, au fost stabilite căile oficiale de comunicare pentru transmiterea informațiilor privind procesul de vaccinare, precum și aspectele organizatorice și cele legale de livrarea lotului de vaccin din România, oferit sub formă de ajutor umanitar.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand