19 iunie 2024
Chisinau
Social

Poziția sindicatelor dă roade

Loading
Social Poziția sindicatelor dă roade
Poziția sindicatelor dă roade
electricitate

Cât de motivate sunt solicitările de creştere a preţurilor?
Foto: preturi25.md

 

Acum două luni şi ceva, Andrian Candu, președintele Parlamentului, a declarat că tarifele la energia electrică şi la gazele naturale nu trebuie majorate. Şeful legislativului considera necesară o expertiză străină pentru a stabili cât de motivate sunt solicitările de creştere a preţurilor. El insista să fie găsite soluții ca tarifele să rămână la același nivel.

 

ANRE – da, Parlamentul – ba

 

Însă Agenţia Naţională de Reglementare în Energetică (ANRE), instituţie de stat, de altfel, subordonată Parlamentului, care exa­minează şi aprobă cererile de majorare a pre­ţurilor, l-a sfidat pe Andrian Candu şi, la 20 iulie anul curent, a majorat, mai întâi tarifele la energia electrică, cu aproape 37 la sută, după care,  peste o zi, la 21 iulie, a scumpit gazele naturale cu 15,4 procente. Astfel încât, după deciziile luate de ANRE, consumatorii casnici conectați la reţelele de tensiune joasă deservite de compania ,,Gas Natural Fenosa” SA vor achita un tarif de 2,16 lei/kWh, faţă de 1,58 lei/kWh, cât plăteau mai înainte, iar pentru o mie de metri cubi de gaze naturale consumaţi aceştia vor plăti 6.538 de lei, faţă de prețul de 5.971 de lei pe care îl achitau până acum.

 

g_social

Ținută în șah de sindicate, conducerea ţării presează ANRE 

 

Însă nu apucă bine ANRE să-şi facă pu­blică decizia de majorare a tarifelor că Ga­zprom a ieftinit gazele cu 19 procente. Din păcate, locuitorii ţării n-au cum să se bucure, deoarece tarifele pentru consumatorii finali rămân neschimbate.

 

Scumpirea curentului electric aduce a corupţie

 

În scurt timp după scumpirea curentului electric, devine cunoscut faptul că gigantul mondial de distribuţie a energiei electrice „Gas Natural Fenosa”, care deţine o cotă de 70 la sută din piaţa moldovenească de dis­tribuţie a energiei electrice, a înregistrat în primul semestru al acestui an o cifră de afa­ceri de 129 de milioane de  euro, cu 11,2% mai mult comparativ cu perioada similară a anului precedent. Şi aceasta în timp ce reprezentanţii companiei spaniole în ţara noastră avertizau că  „Gas Natural Fenosa” dă faliment dacă nu sunt majorate tarifele la energia electrică.

Mai grav, unii specialişti, experţi din ţara noastră denunţă existența elementului corupției la stabilirea tarifelor. Astfel, Vic­tor Parlicov, fostul director ANRE, declară că aspectul venal s-a făcut simțit odată cu apariția întreprinderilor intermediare între Întreprinderea de stat Energocom și Cen­trala Electrică de la Cuciurgan (S.A. CERS Moldovenească). Acesta divulgă un detaliu revoltător, precum că CERS Moldovenească propune un preț pentru Gas Natural Fenosa mai mare în comparație cu cel pe care îl pro­pune pentru intermediari.

 

Pofta pentru scumpiri creşte

 

Deşi Andrian Candu ameninţase că, în situaţia în care ANRE va lua o decizie arbi­trară, el va sesiza procuratura ca să fie che­mat fiecare director al Agenţiei în parte ca să dea răspuns pe ce s-a bazat decizia de a majora tarifele la energia electrică şi la gaze naturale, conducerea ANRE nu se simte de­loc deranjată. Dimpotrivă, aceasta declară că ANRE este o instituţie publică independentă şi nimeni nu-i poate dicta ce să facă.

Între timp, agenţii economici, monopo­lişti pe pieţele de profil din ţară, încurajaţi de „reuşitele” înregistrate de „Gas Natural Fenosa”, „Moldova Gaz”, caută să scumpeas­că şi ei serviciile, produsele lor. De exemplu, SA „Apă–Canal Chișinău” a cerut scumpirea apei cu 40 la sută. Ce-i drept, solicitarea a fost respinsă, invocându-se încălcarea unei formalităţi. Mai apoi, Asociaţia Brutarilor din Republica Moldova a solicitat o creștere a prețului la pâine de până la 15 procente.  Din păcate, scumpirea pâinii este ca şi un fapt împlinit.

 

Poziţia intransigentă a sindicatelor

 

După cum era de aşteptat, Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova (CNSM) s-a arătat profund îngrijorată de situaţia creată în urma majorării tarifelor la energia electrică şi gazele naturale, văzând în aceste scumpiri un pericol pentru veniturile populaţiei ţării. CNSM a tratat cu nedumeri­re hotărârile ANRE, prin care s-au aprobat tarifele la gazele naturale, serviciile de distri­buţie şi furnizare a energiei electrice, la tari­fe reglementate, precum şi pentru prestarea serviciului de transport al energiei electrice fără efectuarea auditului de către ANRE, a veridicităţii indicatorilor principali şi a co­rectitudinii calculelor prezentate de furni­zori, precum volumul de procurare, volumul de facturare a energiei electrice şi gazelor na­turale, corectitudinea reevaluării fondurilor fixe existente, a calculelor uzurii, volumului investiţiilor real efectuate în anii precedenţi şi a calculului rentabilităţii şi devierilor fi­nanciare din ultimii ani. În mod concret, după o examinare a calculelor tarifului pre­zentate de „Gas Natural Fenosa”, se constată diferenţe între volumul energiei procurate şi cel al energiei furnizate, care implică majo­rarea nejustificată a tarifelor.

 

anre-sindicate

Intervenţia publică a CNSM a determinat ANRE să revizuiască tarifele pentru gazele naturale destinate populaţiei
Foto: agora.md

 

CNSM a declarat că majorarea tarifelor la energia electrică şi gaze naturale conduce la înrăutăţirea drastică a nivelului de trai al populației, va diminua puterea de cumpăra­re, care deja a fost afectată de devalorizarea monedei naționale şi de creșterea cu 8,3 la sută a ratei inflaţiei. De aceea, Confederaţia Națională a Sindicatelor din Moldova a so­licitat ANRE reexaminarea hotărârilor sale privind aprobarea tarifelor la gazele naturale şi energia electrică, prin verificarea indicato­rilor principali şi a corectitudinii calculelor prezentate de furnizori.

Mai mult ca atât, CNSM a propus Parla­mentului, Guvernului să întreprindă mă­suri de urgenţă îndreptate spre atenuarea efectelor majorării galopante a preţurilor la medicamente şi mărfuri social importante, a tarifelor la energia electrică, la gaze naturale, transport feroviar, serviciile comunale, să nu admită agravarea mai accentuată a nivelului de trai al populaţiei. Pornind de la faptul că chiar cea mai nesemnificativă majorare a ta­rifelor va genera scumpiri în lanţ, CNSM a cerut indexarea de urgenţă a veniturilor sa­lariale, indemnizaţiilor şi pensiilor. În cazul în care revendicările nu vor fi luate în seamă, Confederaţia Națională a Sindicatelor din Moldova a avertizat că îşi asumă responsa­bilitatea de a trece la acţiuni de protest.

Se pare că intervenţia publică a CNSM a fost luată în serios de către guvernanţi. Pen­tru început, noul premier, Valeriu Streleț, a cerut Ministerului Economiei să revizuiască tarifele la gaze și să propună un plan pentru a stabili un tarif optim. Mai apoi, Consiliul Suprem de Securitate al ţării a recomandat ANRE să revizuiască tarifele pentru gazele naturale destinate populaţiei. Drept reacţie, ANRE a declarat că tarifele la gazele naturale ar putea fi micșorate după ce va analiza reco­mandarea Consiliului Suprem de Securitate privind revizuirea noilor tarife la gazele na­turale livrate consumatorilor finali, precum și prognoza Ministerului Economiei privind evoluția prețurilor de achiziție a gazelor na­turale.

În afară de aceasta, ANRE sugerează că intenționează să modifice metodologiile de calculare a tarifelor la energia electrică şi la gazele naturale. Astfel, pentru 22 septembrie 2015, este planificată organizarea unei şe­dinţe de lucru privind examinarea propune­rilor şi a obiecţiilor la proiectul de modificare și completare a metodologiilor de calculare, aprobare şi ajustare a tarifelor pentru ser­viciul de distribuţie a energiei electrice şi a tarifelor reglementate de furnizare a energiei electrice. Iar la  23 septembrie va avea loc o altă şedinţă de lucru, în cadrul căreia vor fi examinate propunerile şi obiecţiile la pro­iectul metodologiei de formare și aplicare a prețurilor la produsele petroliere.

Mai pe scurt, după cum prefera să repete întruna primul şi ultimul preşedinte sovietic, se pare că procesul a pornit.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand