25 iunie 2024
Chisinau
Oficial

Poziția CNSM vizavi de proiectul legii fondurilor pentru sănătate, tranșantă

Loading
Oficial Poziția CNSM vizavi de proiectul legii fondurilor pentru sănătate, tranșantă
Poziția CNSM vizavi de proiectul legii fondurilor pentru sănătate, tranșantă
Vocea poporului

Liderii sindicali au abordat, la ul­tima ședință a Comitetului Confe­deral al CNSM, și problema privind finanțarea de către stat a dome­niului sănătății, acesta rămânând o povară pe spatele angajaților, al populației active.

În context, CNSM a elaborat un aviz la proiectul legii fondurilor asigurării obliga­torii de asistență medicală pe anul 2023, în care își expune poziția asupra acestei probleme vitale, ce ține de sănătatea populației, adresându-l Ministerului Sănătății și Companiei Naționale de Asigurări în Medicină.

Astfel, sindicatele propun majorarea transferurilor de la bugetul de stat pentru asigurarea persoanele neangajate prevă­zute la art. 4, alin. (4) al Legii cu privire la asigurarea obligatorie de asistență medica­lă nr. 1585/1998, pentru care Guvernul are calitatea de asigurat, pornind de la numă­rului persoanelor neangajate pentru care Guvernul are calitatea de asigurator (la data de 31 decembrie a anului precedent anului de gestiune) și prima de asigurare obligato­rie de asistență medicală, calculată în sumă fixă pentru anul 2023 în mărime de 12636 de lei.

Conform Raportului de executare a Fon­durilor asigurării obligatorii de asistență medicală pentru anul 2021, ponderea ve­niturilor din primele de AOAM în totalul veniturilor a constituit 48,7%, iar cea a tran­sferurilor de la bugetul de stat pentru ca­tegoriile de persoane asigurate de Guvern – 49,3%. Totodată, potrivit datelor deținute de CNAM, la finele anului 2021, numărul persoanelor asigurate angajate se cifrează la 874.950 de persoane, ceea ce constituie doar 34,4% din numărul persoanelor asi­gurate în sistemul AOAM, se arată în docu­mentul semnat de președintele CNSM, Igor Zubcu.

Prin urmare, există o disproporție între numărul persoanelor angajate asigurate și veniturile aferente primelor anuale achitate de aceștia, și numărul persoanelor asigurate de Guvern și transferurile de la bugetul de stat pentru asigurarea medicală a acestora. Cu atât mai mult cu cât ponderea majoritară din aceste categorii de persoane este con­stituită din acele categorii de persoane care au nevoie cel mai des de asistență medicală (copiii, pensionarii, gravidele și persoanele cu dizabilități).

„În acest context, considerăm necesară modificarea art. 9 din Legea nr. 1593/2002 cu privire la mărimea, modul și termenele de achitare a primelor de asigurare obliga­torie de asistență medicală prin substituirea sintagmei „reprezentând suma aprobată a transferurilor din bugetul de stat în fon­durile asigurărilor obligatorii de asistență medicală pentru anul precedent, indexată cu indicele prețurilor de consum pentru anul precedent” cu sintagma „reprezentând suma rezultată din numărul persoanelor neangajate pentru care Guvernul are calita­tea de asigurator (la data de 31 decembrie a anului precedent anului de gestiune) și prima de asigurare obligatorie de asistență medicală calculată în sumă fixă”, se sublini­ază în Avizul CNSM.

Totodată, sindicatele propun stabili­rea reducerilor prevăzute la alin. (3) – (6) ale art.4 din proiectul de lege, în procente față de prima de asigurare obligatorie de asistență medicală calculată în sumă fixă, stabilită pentru anul 2023 în mărime de 12636 de lei, pentru achitarea anticipată a primei medicale în sumă fixă, așa cum era prevăzut în legile anuale ale fondurilor din anii precedenți, pornind de la faptul că, conform notei informative la proiect, 97,2% dintre asigurați vor achita prima în sumă fixă beneficiind de reduceri până la data de 31 martie 2023.

„Atragem atenția asupra necesității res­pectării prevederilor pct. 9 al Regulamentu­lui cu privire la modul de constituire și ad­ministrare a fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală, aprobat prin Hotărâ­rea Guvernului nr. 594/2002. Fondul măsu­rilor de profilaxie este stabilit în mărime de 1% din veniturile încasate la contul unic al Companiei pe parcursul anului, exceptând sumele cu destinație specială. Astfel, suma alocată fondului măsurilor de profilaxie ur­mează a fi revizuită”, se mai menționează în document.

În altă ordine de idei, CNSM propune introducerea finanțării din fondul măsurilor de profilaxie a cheltuielilor pentru procura­rea biletelor de tratament balneosanatori­al în mărime de 50 mln. de lei pentru anul 2023.

„Solicităm repetat examinarea posibilității personalizării unei părți din prima de asi­gurare obligatorie de asistență medicală, astfel încât persoana asigurată să dispună de dreptul de utilizare a sumelor acumu­late într-un cont personal pentru achitarea serviciilor medicale și farmaceutice, atât în cadrul instituțiilor medicale publice, cât și private”, relevă documentul semnat de Igor Zubcu, președintele CNSM.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand