23 septembrie 2023
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

„Pot fi tras pe sfoară de un vânzător din cauza încrederii?”

Loading
Cetăţeanul şi legea „Pot fi tras pe sfoară de un vânzător din cauza încrederii?”
„Pot fi tras pe sfoară de un vânzător din cauza încrederii?”
protectia-consumatorilor

Foto: protectia-consumatorilor.ro

Într-o rețea de magazine cunoscută am procurat un frigider care mi-a fost adus acasă de reprezentanții vânzătorului. Ulterior, am depistat mai multe lacu­ne: o ușă și polițele acestuia aveau defecte de la vop­sirea și turnarea metalului, pe exteriorul frigiderului sunt adâncituri de la lovituri sau căzături. Frigide­rul nu corespunde celui ales la magazin. La prima mea adresare către administrația magazinului, mi s-a spus că îmi vor restitui fără probleme banii sau îmi vor înlocui frigiderul. Însă când am venit a doua oară, managerul m-a anunțat că, deoarece am sem­nat actele la primirea frigiderului și nu am obiectat în acestea, nu sunt în drept să mai înaintez anumite pretenții. Ce pot face în această situație?

 

Lilia Bucătaru, mun. Chișinău

 

viorica-grecu

Viorica GRECU, avocat
vioricagrecu@gmail.com

Una din opțiuni este posibilita­tea de a sesiza Agenţia pentru Pro­tecţia Consumatorilor, care este autoritatea subordonată Ministe­rului Economiei și are competență de a examina cauzele cu privire la protecția drepturilor consumato­rilor. Tot această instituție ar pu­tea emite o decizie de remediere, înlocuire, restituire a contravalo­rii produsului necorespunzător.

Un alt drept de care beneficiați este stipulat prin Legea privind protecția consumatorilor. Acesta presupune adresarea în instanța de judecată, fiind precedat de un șir de acțiuni ce urmează a fi în­treprinse atât de consumator, cât și de vânzător.

Astfel, dacă deficiențele frigi­derului nu au apărut din vina dvs., atunci, înainte de toate, urmează să înaintați o reclamație scrisă vânzătorului în interiorul terme­nului de garanție.

Este o procedură strictă sta­bilită prin legea numită, iar con­form acesteia sunteți în drept să solicitați de la magazin una din opțiuni: remedierea gratuită a deficienţelor apărute la produs, înlocuirea gratuită sau restituirea contravalorii produsului necores­punzător.

Vânzătorul este obligat să exa­mineze reclamaţia dvs. într-un termen de cel mult 14 zile calen­daristice de la data înaintării. Dacă vânzătorul refuză să satisfa­că petiția consumatorului, atunci el este obligat să dovedească vina consumatorului în ceea ce priveş­te deficienţele apărute la produsul vândut, efectuând pe cont propriu o expertiză tehnică la o terţă per­soană competentă în domeniu şi abilitată în conformitate cu legis­laţia. Expertiza respectivă urmea­ză a fi realizată tot în acest termen de cel mult 14 zile calendaristice de la data înaintării pretenţiei de către consumator.

Dacă nu va efectua expertiza în termen de 14 zile și/sau tot în acest termen nu va răspunde la pretențiile consumatorului, atunci, s-ar putea să survină consecințele stipulate de Legea privind protecția consumatorilor, de obligare a vân­zătorului la răspundere materială și morală.

După expirarea termenului de 14 zile, sunteți în drept să sesizați instanța de judecată de la locul aflării dvs. sau a vânzătorului. Pretențiile de remediere gratuită a deficienţelor apărute la produs, înlocuirea gratuită sau restituirea contravalorii produsului necores­punzător cu rezilierea contractului de vânzare–cumpărare urmează a fi formulate printr-o cerere de che­mare în judecată care nu se supune plății taxei de stat.

Mai este posibilă încasarea de la vânzător în beneficiul consu­matorului a prejudiciului moral, al cărui cuantum îl veți numi dvs., însă până la urmă acesta va fi de­terminat de instanță. Mărimea compensaţiei pentru prejudiciul moral se stabilește de instanţa de judecată în funcţie de caracterul şi gravitatea suferinţelor psihice sau fizice cauzate persoanei vătămate, de gradul de vinovăţie al autorului prejudiciului şi de măsura în care această compensare poate aduce satisfacţie persoanei vătămate.

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand