25 iunie 2024
Chisinau
Social

Poștașii, printre cei mai iubiți dintre pământeni, pretutindeni în lume

Loading
Social Poștașii, printre cei mai iubiți dintre pământeni, pretutindeni în lume
Poștașii, printre cei mai iubiți dintre pământeni, pretutindeni în lume
Vocea poporului

Pe 9 octombrie, a fost consem­nată Ziua Mondială a Poştei. Tot în această zi, în Republica Moldova a fost sărbătorită şi Ziua profesională a lucrăto­rului poştal. În anul acesta, pe 16 noiembrie, se împlinesc şi 28 de ani de la aderarea Re­publicii Moldova la Uniunea Poştală Universală – principalul forum de cooperare între admi­nistraţiile poştale internaţiona­le. De asemenea, în anul acesta Î.S. „Poșta Moldovei” marchea­ză și 27 de ani de activitate.

Ion Pîrgaru, președintele Fede-rației Sindicatelor din Comunicații, a venit cu cele mai calde urări de bine pentru salariații membri de sindicat din ramură. În aceste vre­muri dificile, provocate de pande­mia Covid-19, angajații poștei au și mai mare nevoie de susținerea sindicatelor. FSCM este alături de ei, supraveghind respectarea drep­turilor acestora și întinzându-le o mână de ajutor la nevoie.

„Îmi exprim respectul și gratitu­dinea pentru munca Dvs. Vă adre­sez mulțumiri tuturor angajaților Î.S. „Poșta Moldovei” pentru abnegația, dăruirea și munca asi­duă pe care o depuneți zilnic, adu­când în casele oamenilor bucuria comunicării și așteptărilor împlini­te”, a menționat liderul sindical.

Angajații de la „Poșta Moldo­vei” nu și-au sistat nici o singură zi activitatea, având grijă ca oame­nii să primească la timp pensiile, indemnizațiile sociale și prestând și alte servicii.

Î.S. „Poșta Moldovei” deține cea mai mare rețea națională de oficii poștale, acoperind toate localitățile urbane și rurale prin cele peste 1250 de unități poștale. Efectivul salariaților Î.S. „Poșta Moldovei” constituie 5.500 de persoane, pre­ponderent femei – 4.785 (87%) și bărbați – 715 (13%). După indica­torul de vârstă, cea mai mare cotă revine personalului cu vârsta cu­prinsă între 25 și 54 de ani, dar și a celui de peste 55 de ani. În între­prindere activează chiar și angajați cu vârsta de peste 80 de ani.

Cu ocazia sărbătorii profesio­nale a angajaților de la Î.S. „Poșta Moldovei”, la 9 octombrie cu­rent au fost organizate un șir de acțiuni. Astfel, întreprinderea a fost prezentă în Piața Marii Adu­nări Naționale, unde a fost expus o parte din parcul său auto re­înnoit. De asemenea, Î.S. „Poșta Moldovei”, în comun cu Federația Sindicatelor din Comunicații, a organizat o tombolă on-line pen­tru clienții săi fideli, dar și pentru angajații Î.S. „Poșta Moldovei”, cu premii și cadouri deosebite.

Iar în semn de recunoștință pentru dedicație, profesionalism și muncă asiduă, angajații întreprin­derii din toate filialele din țară au fost distinși cu diplome de merit.

 

Alături de cetățeni

De această dată, pentru a fi alături de medicii care luptă zi de zi pentru a salva vieți omenești în contextul pandemiei, pe 13 octom­brie 2020, a fost pusă în circulație marca poștală „Florence Nightin­gale (1820-1910), fondatoare a asistenței medicale moderne. 200 de ani de la naștere”, care face parte din seria de mărci poștale „Personalități care au schimbat is­toria lumii”.

Veniturile colectate de la vânza­rea mărcii date (suprataxa de 3 lei) vor fi transferate către personalul medical, pentru cei care sunt în prima linie în lupta cu noul coro­navirus. Ținând seama de faptul că tirajul total emis va constitui 36.000 de timbre, suma colectată și dona­tă va reprezenta 108 mii de lei.

La un seminar cu lucrătorii poștali înainte de pandemie.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand