23 aprilie 2024
Chisinau
Social

„Poşta Moldovei” se pregătește pentru a face față plăţii prestațiilor sociale

Loading
Social „Poşta Moldovei” se pregătește pentru a face față plăţii prestațiilor sociale
„Poşta Moldovei” se pregătește pentru a face față plăţii prestațiilor sociale
plati-online

Foto: iasicity.ro

 

Reprezentanţii sindicatelor afirmă că, în urma transfe­rului, de la 1 septembrie, a plăţilor sociale la Întreprin­derea de Stat „Poşta Moldo­vei”, salariaţii nu ar trebui să se confrunte cu probleme legate de creşterea volumu­lui de lucru.

 

„În prezent, nu există proble­me legate de volum, mai ales la sate. Important e să fie făcută co­rect normarea şi plata muncii. Din câte cunosc, la oficiile poştale sunt mulţi angajaţi care acum nu lucrea­ză cu o normă deplină”, a precizat Ion Pîrgaru, preşedintele Federa­ţiei Sindicatelor Lucrătorilor din Comunicaţii.

În aceste condiţii, administraţia întreprinderii are posibilitatea să facă unele schimbări favorabile lu­crătorilor în ceea ce priveşte timpul de lucru şi de odihnă, dar şi remu­nerarea muncii.

„Reprezentanţii întreprinderii fac analize în această privinţă cu scopul de a putea face faţă, de la 1 septembrie, serviciilor respecti­ve. Dacă la ghişee se vor forma cozi sau nu, depinde de nivelul de or­ganizare a lucrului”, a adăugat Ion Pîrgaru.

Totodată, nici aspectele de or­ganizare nu ar trebui să genereze deficienţe legate de calitatea ser­viciilor respective, ci mai degrabă transferul în sine al acestor plăţi, cel puţin, la etapa iniţială. Este evi­dent că va spori esenţial volumul de muncă, dar aceasta va contribui şi la menţinerea locurilor de mun­că, a accentuat Ion Pîrgaru.

 

Nivelul de instruire determină calitatea serviciilor

 

„De vreme ce întreprinderea are deja tehnologii avansate, mai este necesar ca salariaţii să dispună şi de un nivel corespunzător de in­struire, pentru a asigura o calitate înaltă a serviciilor”, a concluzionat Ion Pîrgaru.

„Poşta Moldovei” a anunțat, zi­lele trecute, că pregăteşte un şir de măsuri pentru a face faţă număru­lui de beneficiari de prestaţii soci­ale care se aşteaptă să crească de la 1 septembrie. Cu începere de la această dată, potrivit unei hotărâri de Guvern, prestațiile sociale, care până acum erau achitate prin in­termediul Băncii de Economii și al Băncii Sociale, vor putea fi ridicate de la oficiile poștale.

Reprezentanţii Ministerului Tehnologiei Informației și Comunicațiilor au anunţat că sistemul electronic de încasare a plăților a fost perfecționat. Astfel, o tranzacție va dura nu mai mult de un minut, față de trei până acum. De asemenea, va fi mărit numărul de angajaţi şi de ghișee în unele oficii poştale.

Concomitent, „Poşta Moldovei” planifică implementarea unui sis­tem de gestionare şi fluidizare a cozilor din oficiile poştale. În caz de necesitate, va fi elaborat și im­plementat un grafic special de acti­vitate a oficiilor poştale.

În același timp, este testată apli­caţia „Factura”, care va fi accesibilă în viitorul apropiat şi care va per­mite populației să achite utilităţile prin intermediul telefonului mobil.

În cazul în care, din anumite mo­tive, beneficiarii de prestații sociale nu-şi vor ridica banii de pe cardul Băncii de Economii până pe 26 au­gust, suma respectivă va fi transfe­rată automat în contul Întreprin­derii de Stat „Poşta Moldovei”.

Potrivit hotărârii respective de Guvern, de la Banca de Economii și Banca Socială vor fi transferate la „Poşta Moldovei” toate tipurile de pensii de asigurări sociale, alocația socială de stat, alocația lunară de stat, indemnizația de maternitate, indemnizația unică la nașterea co­pilului, ajutorul de deces, suportul financiar de stat, prestațiile sociale acordate șomerilor, ajutorul social.

Prestaţiile sociale vor fi achitate prin intermediul Î.S. „Poşta Mol­dovei”, până la solicitarea de către beneficiari a transferului acestora la un alt prestator de servicii.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand