22 iunie 2024
Chisinau
Social

Plugarii, „sarea pământului”, își strigă din nou nemulțumirea în stradă

Loading
Social Plugarii, „sarea pământului”, își strigă din nou nemulțumirea în stradă
Plugarii, „sarea pământului”, își strigă din nou nemulțumirea în stradă
publika.md

Pe lângă criza pandemică, în anul curent, Republica Moldova a fost afectată și de o secetă severă, iar suprapunerea acestor două crize va genera o scădere cu până la 7,5% a economiei naționale, ceea ce va duce la o recesiune mai mare decât cea din anul 2009, potrivit Raportului de stare a țării, elaborat de Centrul Analitic Independent „Expert–Grup.

Fermieri din șapte raioane au revenit, săptămâna aceasta, la pro­testele întrerupte la sfârșitul lunii august. Atunci, agricultorii și-au luat tractoarele din Chișinău și au plecat acasă pentru a putea reveni la mun­ca în câmp, salvând ce a mai rămas în urma secetei din acest an. Astfel, mai mulți agricultori din Ungheni, Leova, Basarabeasca, Hâncești, Ștefan Vodă, Telenești și Căușeni in­sistă ca Guvernul să le satisfacă un șir de revendicări.

„Primul nostru protest nu a fost doar o situație inedită, dar și o renaștere a fermierilor moderni mici și mijlocii din Moldova. Trebuie să fim uniți, altfel vom sfârși tragic. Suntem o forță puternică, asta au demonstrat protestele anterioare, de aceea vom continua în același ritm”, ne-au spus fermierii.

Printre revendicările înaintate de aceștia se numără achitarea despă­gubirilor pentru pagubele provoca­te de secetă și anularea deciziei de a include taxa rutieră în accizele la produsele petroliere. Mulți sunt în prag de faliment, nemaiputând por­ni campania de semănat din această toamnă, fiindcă nu au cu ce. Agricul­torii sunt în așteptarea soluțiilor din partea Guvernului. Despre efectele secetei și incapacitatea guvernării de a face față provocărilor de anul aces­ta se vorbește și în Raportul de stare a țării lansat de „Expert–Grup.

 

Semnal de alarmă: guvernarea trebuie să ia măsuri urgente pentru a stopa declinul în agricultură

 

„Pe lângă repercusiunile pandemi­ei, anul 2020 a fost marcat de secetă, care a scos în prim-plan o altă vulne­rabilitate majoră a țării – expunerea sporită la șocurile climatice. Feno­menele climatice extreme (secete, înghețuri, grindină, inundații) devin tot mai frecvente în Republica Mol­dova, fiind un efect clar al schimbării climei la nivel global, în paralel cu un management defectuos al mediului la nivel de țară (corupție, instituții slabe, defrișări ilegale de arbori, ad­ministrare proastă a resurselor natu­rale și a bazinelor acvatice etc.)”, se menționează în raport.

Experții declară că, în criza provocată de seceta din 2020, guvernanții nu au dat dovadă de viziune și acțiuni ferme care, pe termen scurt, ar imuniza sectorul agricol față de asemenea șocuri, iar pe termen mediu și lung – ar for­tifica actualul cadru instituțional și guvernanța de mediu.

În acest context, Vasile Mă­măligă, preşedintele interimar al Federației Sindicatelor din Agricul­tură și Alimentație „Agroindsind”, și Vasile Tarlev, preşedintele Con­gresului Naţional al Industriaşilor şi Antreprenorilor din Moldova, au adresat o scrisoare premierului și ministrului Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului, în care au expus situaţia critică din ramura agroindustrială, vizând aspecte ale securităţii alimentare și evitarea co­lapsului social-economic.

Aceștia cer monitorizarea stric­tă şi, în caz de necesitate, stoparea exporturilor de materie primă: pro­duse necesare pentru prelucrare în sectorul agroindustrial, concomi­tent, axarea exportului pe produse finite ale întreprinderilor autoh­tone; promovarea produselor au­tohtone, reglementarea preţurilor la nivel naţional prin intermediul unui program bine echilibrat al Guvernului, pornind de la situaţia excepţională în care s-a pomenit ramura; combaterea fenomenului de monopol distructiv în ramu­ră, evitarea aplicării preţurilor de dumping. De asemenea, stimularea importului de produse semince­re şi furajere de calitate, necesare în ramură şi care nu se produc în ţară, concomitent, reglementarea şi limitarea importurilor de mărfuri agricole, în special, de calitate sus­pectă, care afectează piaţa agricolă autohtonă. Evident, este necesară și reanimarea sistemelor de iriga­re, lichidarea restanţelor salariale, păstrarea potenţialului profesional, evitarea distrugerii definitive a di­recţiei strategice a ţării în condiţiile secetei profunde de lungă durată; combaterea fenomenului muncii la negru, crearea condiţiilor echitabile pentru toţi agenţii economici din domeniu și stimularea investiţilor în dezvoltarea ramurii.

Dacă nu se vor lua măsuri ime­diat, analiștii susțin că ne așteaptă timpuri grele: creșterea necontrola­tă a prețurilor la produsele alimen­tare, pauperizarea oamenilor și așa săraci, aprofundarea crizei econo­mice, în final, o recesiune mai mare decât cea din anul 2009.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand