25 mai 2022
Chisinau
Fără categorie

Plata sporului pentru vechime în muncă, redobândită prin negocieri colective

Loading
Fără categorie Plata sporului pentru vechime în muncă, redobândită prin negocieri colective
Plata sporului pentru vechime în muncă, redobândită prin negocieri colective

maturatori

 

Lucrătorii unei întreprinderi din oraşul Edineţ şi-au redobândit, recent, prin negocieri colective, dreptul de a primi sporuri sala­riale pentru vechime în muncă. Acestea fuseseră anulate printr-un ordin al angajatorului, din cau­za dificultăţilor financiare cu care se confruntă, în prezent, unitatea în cauză.

 

În cadrul unei vizite de lucru la Întreprin­derea Municipală „Direcţia de Producţie a Gospodăriei Locativ–Comunale Edineţ”, Ion Vartic, inspector sindical de muncă, a fost informat de reprezentanţii lucrătorilor despre suspendarea acestor plăţi. Directorul unităţii i-a spus inspectorului că decizia re­spectivă ar fi fost luată la indicaţiile autori­tăţilor publice locale.

În acelaşi timp, acordarea sporurilor pen­tru vechime în muncă este stipulată în con­tractul colectiv de muncă încheiat la nivel de unitate, precum şi în alte acte normative în vigoare. În aceste condiţii, era necesar ca angajatorul să depună o scrisoare la or­ganizaţia sindicală primară şi să solicite să fie iniţiate negocieri pentru anularea pe cale amiabilă a clauzei respective, a precizat Ion Vartic.

 

Soluţii de compromis

 

La o întrunire a membrilor organizaţiei sindicale primare de la unitate, cu partici­parea angajatorului, inspectorul sindical de muncă a propus să fie creată o comisie din care să facă parte un număr egal de repre­zentanţi ai angajatorului şi ai lucrătorilor, pentru a analiza problema. El a mai sugerat ca, în calitate de soluţie de compromis, să fie anunţat moratoriu pe un termen determinat asupra achitării sporului pentru vechime în muncă, cu recalcularea ulterioară a acestor plăţi.

Partenerii sociali de la unitate au anun­ţat recent că au ajuns la o înţelegere ca plata sporului pentru vechime în muncă să fie 

sus­pendată până pe 1 iunie 2016, după care să fie reluată, concomitent cu achitarea acestui spor şi pentru lunile de moratoriu.

Plata adaosului respectiv a fost suspenda­tă în februarie 2016, pe motiv că întreprinde­rea se află într-o stare financiară complicată, a precizat pentru „Vocea poporului” Oxana Axenciuc, preşedinta organizaţiei sindicale primare de la „Direcţia de Producţie a Gos­podăriei Locativ–Comunale Edineţ”. Pentru a nu fi instituit un regim de muncă cu ju­mătate de normă, angajatorul a decis să fie suspendată temporar plata sporului pentru vechime în muncă.

 

Garanţie pentru lucrători

 

Lucrătorii au dorit însă să dispună de o garanţie a faptului că, mai târziu, achitarea plăţilor respective va fi reluată. În cadrul şe­dinţei comune a reprezentanţilor din partea salariaţilor şi a angajatorului, administraţia unităţii a propus ca aceste plăţi să fie sus­pendate până la începutul lunii iunie. La rândul lor, angajaţii au cerut ca în iunie să le fie recalculată şi achitată plata acestui spor şi pentru perioada februarie–mai.

Această condiţie a fost inclusă şi în pro­cesul verbal, semnat de participanţii la şe­dinţă. Potrivit liderului sindical, nivelul de salarizare a lucrătorilor de la această unitate corespunde normelor legale în vigoare. Tot­odată, veniturile acestor angajaţi nu sunt mari şi abia de le ajung pentru a-şi acoperi necesităţile minime. Majoritatea lucrători­lor de la „Direcţia de Producţie a Gospodări­ei Locativ–Comunale Edineţ” sunt trecuţi de vârsta de 50 de ani şi au o vechime în muncă ce le permite să primească un spor la salariu de la 20 până la 30 la sută.

 

 

Inspectorul

sindical de muncă

ne-a ajutat să ajungem

la un compromis

 

„Inspectorul sindical de muncă ne-a aju­tat să ajungem la un compromis, care con­vine ambelor părţi. În acest fel, drepturile lucrătorilor vor fi respectate în corespun­dere cu prevederile contractului colectiv de muncă”, a menţionat Oxana Axenciuc.

Dificultăţile financiare cu care se confrun­tă în prezent întreprinderea sunt legate de acumularea unor datorii faţă de structurile fiscale, a specificat Valeriu Cosovanu, direc­torul Î. M. „Direcţia de Producţie a Gospo­dăriei Locativ–Comunale Edineţ”.

„Am stopat plăţile legate de sporul pentru vechime în muncă, iar comitetul sindical şi lucrătorii au fost de acord cu aceasta, pentru a putea depăşi dificultăţile financiare, fără a trece la un program de muncă de patru ore pe zi”, a subliniat Valeriu Cosovanu.

În cazul stingerii integrale a datoriilor faţă de fisc, unitatea va avea din nou dreptul de a participa la licitaţii pentru executarea diferitelor lucrări finanţate de autorităţile publice locale. Licitaţiile respective urmează să fie organizate cu începere din 20 mai.

Acum, oamenii îşi primesc salariile la timp, adică de pe 15 până pe 20 a lunii ce ur­mează celei lucrate. Nu există nici un fel de întârzieri, restanţe, ne dă asigurări condu­cătorul unităţii. Totodată, în ultima jumăta­te de an, de când a preluat această funcţie, directorul a ajustat salariile lucrătorilor la cerinţele legislaţiei în vigoare şi speră că, în viitor, la întreprindere nu vor mai exista di­ficultăţi financiare.

 

Interesele lucrătorilor

 

Dreptul lucrătorilor din sfera locativ–co­munală din ţara noastră de a primi sporuri pentru vechime în muncă a fost promovat, pe parcursul unei perioade îndelungate, de reprezentanţii sindicatului de ramură, a remarcat Ana Selina, preşedinta Federației „Sindindcomservice”. Din 2006, există o decizie a autorităţilor publice centrale de a satisface această revendicare.

În opinia Anei Selina, situaţia din acest sector, sub aspectul dezvoltării, este dificilă, deoarece nu sunt alocate mijloace financi­are suficiente şi lucrurile nu evoluează aşa cum ar trebui, pentru a fi asigurate servicii de calitate şi accesibile populaţiei. În acelaşi timp, unele investiţii sporadice sau grantu­rile nu sunt în măsură să rezolve problema.

De asemenea, problemele sunt greu de rezolvat din cauza că la nivelul ţării nu există o structură de administrare centrală a aces­tui domeniu. În aceste condiţii, sindicatul de ramură a pledat pentru achitarea sporului pentru vechime în muncă, pentru a fi asigu­rată o anumită stabilitate în colectivele de lucrători şi a fi evitate fluctuaţiile de cadre.

Or, tinerii nu prea acceptă să muncească în acest domeniu dificil şi „fără prestigiu”, după unii, în care lucrul este caracterizat prin diverse dificultăţi şi factori de noci­vitate, disconfortul legat de activitatea de purificare a apei, evacuarea deşeurilor etc. Totodată, au fost prevăzute şi unele plăţi compensatorii pentru cazurile de încercare din partea angajatorilor de a concedia sala­riaţii.

 

Motivare şi protecţie

 

Ana Selina a mai adăugat că, în prezent, se atestă unele cazuri în care angajatorii în­cearcă să anuleze sporul pentru vechime în muncă, pe fondul dificultăţilor financiare din cadrul întreprinderilor, dar ele nu sunt multe. Cel mai frecvent, astfel de situaţii apar acolo unde are loc schimbarea condu­cătorilor de unitate sau a celor din adminis­traţiile publice locale.

De multe ori, noii conducători încearcă să economisească din orice, lucru care nu este acceptat de reprezentanţii lucrătorilor. De vreme ce este vorba despre întreprinderi municipale (orășenești), este necesar ca au­torităţile publice locale să găsească posibi­lităţi pentru a investi în dezvoltarea acestor unităţi. Acest lucru nu se prea întâmplă şi, de aceea, sindicaliştii încearcă să găsească soluţii cu forţele proprii.

În acest scop, preşedinţii comitetelor sin­dicale sunt instruiţi în probleme ce ţin de protecţia drepturilor lucrătorilor, benefici­ază de asistenţă din partea sindicatelor de diferite niveluri, colaborează cu inspecto­rii sindicali de muncă, a mai subliniat Ana Selina.

 

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi

slot hoki gacor