30 mai 2024
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Plata indemnizaţiei de eliberare. Imposibilitatea de a-l informa pe angajator

Loading
Cetăţeanul şi legea Plata indemnizaţiei de eliberare. Imposibilitatea de a-l informa pe angajator
Plata indemnizaţiei de eliberare. Imposibilitatea de a-l informa pe angajator
basarabia.md
Rubrica „Cetăţeanul şi legea” vine în aju­torul cititorului nostru care caută răspun­suri la întrebări de ordin juridic. Conti­nuăm această tradiţie, pentru ca cititorii, care sunt şi salariaţi la diverse întreprin­deri, să nu se simtă vulnerabili juridic în faţa celor care încearcă să-i manipuleze. Linia fierbinte la tel.: 0 800 800 20 (luni şi joi de la 14.00-16.00).

 

Ion PREGUZA

expert

în Departamentul juridic al CNSM

 

Plata indemnizaţiei de eliberare

 

Pentru care perioadă se va plăti indemnizația de concediere, dacă anterior întreprinderea a fost succesor de drept al unei unități reorganizate?

Boris Berejan, Chișinău

 

Perioada pentru care se va plăti indemnizația de eliberare din servi­ciu, în cazul dumneavoastră, este condiționată, adică depinde de fap­tul dacă contractul individual de muncă anterior a încetat sau nu.

Și anume, dacă unitatea la care sunteți angajat a fost succesorul de drept al unei unităţi reorganizate anterior şi contractul individual de muncă nu a încetat (în temeiurile indicate la art. 81 din Codul muncii), se vor lua în calcul toţi anii de activitate.

Cu alte cuvinte, în asemenea caz, la data concedierii în legătură cu reducerea numărului sau a statelor de personal din unitate (art. 86 alin. (1) lit. c) din Codul muncii) în durata de activitate la unitate se vor include toți anii lucrați, atât la unitatea în care activați, cât şi anii lucrați în cadrul unităților anterioare reorganizate, succesorul de drept al cărora este unitatea care vă concediază.

În caz contrar, se ia în considerare doar durata ultimului contract individual de muncă încheiat cu unitatea care încetează raporturile de muncă.

 

Imposibilitatea de a-l informa pe angajator

 

Poate fi concediat salariatul pentru că nu l-a informat pe an­gajator despre imposibilitatea de a se prezenta la serviciu?

Nicolai Tighineanu, Bălți

 

Alineatul (2) al art. 9 din Codul muncii prevede o asemenea obligație a salariatului. Însă aplicarea acestei norme de către anga­jator ar putea provoca anumite dificultăți, pe motivul că salariatul nu întotdeauna are posibilitatea de a respecta această dispoziție le­gală. În caz contrar, concedierea salariatului care nu l-a informat de îndată pe angajator, fără respectarea altor condiții ale procedurii de sancționare a salariatului, poate provoca situații litigioase pe moti­vul lipsei vinovăției salariatului în comiterea abaterii disciplinare.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand