25 iulie 2024
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Plata indemnizației de eliberare din serviciu. Plăţile la încetarea contractului individual de muncă

Loading
Cetăţeanul şi legea Plata indemnizației de eliberare din serviciu. Plăţile la încetarea contractului individual de muncă
Plata indemnizației de eliberare din serviciu. Plăţile la încetarea contractului individual de muncă
lei

Foto: agora.md

 

Rubrica „Cetăţeanul şi legea” vine în aju­torul cititorului nostru care caută răspun­suri la întrebări de ordin juridic. Conti­nuăm această tradiţie, pentru ca cititorii, care sunt şi salariaţi la diverse întreprin­deri, să nu se simtă vulnerabili juridic în faţa celor care încearcă să-i manipuleze.
La întrebările primite la redacţie va răs­punde şeful Departamentului juridic al Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova, Ion PREGUZA.
hot Linia fierbinte la tel. 022-23-76-39
Luni şi joi de la 14.00-16.00.

 

Plata indemnizației de eliberare din serviciu

 

guestion

În ianuarie 2016, am fost concediată pe motivul lichi­dării unității, în timp ce mă aflam în concediu pen­tru îngrijirea copilului. Pentru prima lună am primit indemnizație de eliberare din serviciu, dar doresc să ştiu dacă pot beneficia de indemnizație și pentru a doua lună?

 

Olesea Damir, Chișinău

 

Aspectele principale referitoare la plata indemnizației de elibera­re din serviciu, inclusiv în cazul lichidării unității, sunt reglementate de art. 186 din Codul muncii. Acest articol dispune că salariaților concediați în legătură cu lichidarea unității li se garantează pentru a doua lună menținerea salariului mediu lunar, dacă persoana conce­diată nu a fost plasată în câmpul muncii.

Același articol dispune că, la lichidarea unității, prin acordul scris al părților, achitarea integrală a sumelor legate de concedierea sa­lariatului pe toate trei luni (indicate la lit. a), b) și c), alin. (1) al art. 186 din Codul muncii) se efectuează la data concedierii.

Alte particularități ale reglementărilor legale cu privire la indemnizația de eliberare, țin de modul calculării sau determinării salariului mediu (cum ar fi: forma de retribuire a muncii, durata timpului efectiv lucrat, condițiile de remunerare, domeniul de acti­vitate etc.) care se aplică pentru plata acestei indemnizații.

Modul de calculare a salariului mediu, inclusiv pentru aplicarea indemnizației de eliberare din serviciu, este aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 426 din 26.04.2004.

 

Plăţile legate de încetarea contractului individual de muncă

 

guestion

Am fost eliberat din serviciu, fapt pentru care urma să primesc indemnizația cuvenită. Vreau să știu când este plătită indemnizația de eliberare din serviciu, dacă este vreun termen de achitare a acesteia?

 

Eugen Ursu, Cahul

 

Termenele de efectuare a achitărilor în caz de încetare a con­tractului individual de muncă sunt prevăzute la art. 143 din Codul muncii, care stabilește că, dacă nu se contestă cuantumul tuturor sumelor ce se cuvin salariatului de la unitate, efectuarea achitărilor se face:

a) în ziua eliberării – în caz de încetare a contractului individual de muncă cu un salariat care continuă să lucreze până în ziua elibe­rării din serviciu;

b) cel târziu în ziua imediat următoare celei în care salariatul eli­berat a cerut să i se facă achitările – în caz de încetare a contractului individual de muncă cu un salariat care nu lucrează până în ziua eliberării din serviciu (concediu medical, absenţă nemotivată de la serviciu, privaţiune de libertate etc.).

Dacă se contestă însă cuantumul sumelor ce se cuvin salariatului la eliberare din serviciu, angajatorul este obligat, în orice caz, să-i plătească, în termenele prevăzute mai sus, suma necontestată.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand