18 mai 2024
Chisinau
Social

Planurile de admitere la studii, elaborate de Ministerul Muncii

Loading
Social Planurile de admitere la studii, elaborate de Ministerul Muncii
Planurile de admitere la studii, elaborate de Ministerul Muncii
admitere

Foto: ziarulnational.md
Planurile de admitere la studii, elaborate de Ministerul Muncii

 

Un proiect de hotărâre a Gu­vernului cu privire la planul (comanda de stat) de pregă­tire a cadrelor de specialita­te pe meserii, specialităţi şi domenii generale de studii, în instituţiile de învăţământ profesional tehnic şi superi­or pentru anul de studii 2015-2016 a fost elaborat de spe­cialiştii Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei. 

 

Proiectul prevede aprobarea ad­miterii în toate instituțiile de forma­re profesională, inclusiv: în învăţă­mântul profesional tehnic secundar a 11 mii de persoane la 106 meserii muncitorești, necesare pe piața muncii, cu o creștere de jumătate de procent față de înmatricularea reală din 2014. Această cifră include 9711 persoane sau 88,3 la sută cu finan­ţare bugetară și 1289 sau 11,7 la sută – pe bază de contract. De asemenea, planul de admitere în învățământul profesional tehnic post-secundar (colegii) vizează 9065 de persoane la 69 de specialități, ceea ce repre­zintă o majorare de 0,3 la sută faţă de anul precedent. Acest număr se referă la 4309 persoane sau 47,5 la sută care vor beneficia de finanțare bugetară și 4756 care vor studia pe bază de contract.

La studii superioare de licență (ciclul I) urmează a fi înmatricu­late 17975 de persoane la 170 de specialități, cu peste cinci la sută mai mult decât în 2014. Finanţare bugetară se propune a fi acordată la 6072.

Conform aceluiaşi proiect, pen­tru 17829 de absolvenți ai gimna­ziilor a fost prevăzută admiterea la studii profesionale, inclusiv a 10015 – în învățământul profesional teh­nic secundar și a 7814 – în colegii. Pentru 20211 deținători ai diplome­lor de bacalaureat, atât absolvenți ai anului curent, cât și din anii precedenți, a fost prevăzută admite­rea la studii profesionale, inclusiv: 985 – în învățământul profesional tehnic secundar, 1251 – în colegii, iar 17975 – la studii superioare de licență (ciclul I).

În același context, conform pro­iectului sus-menţionat, a fost prevă­zută admiterea a 7980 de persoane la studii superioare de master (ci­clul II); 485 – la studii de rezidențiat și 40 de persoane – la secundariat clinic.

Ca și în anii precedenți, auto­rităţile de resort propun admite-rea a 325 de cetățeni străini la stu-dii superioare de licență și de master, precum și a altor 30, cu burse de mobilitate academică, în conformitate cu acordurile internaționale.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand