16 iunie 2024
Chisinau
Social

Planul de acțiuni al Guvernului, propus spre dezbatere sindicaliștilor

Loading
Social Planul de acțiuni al Guvernului, propus spre dezbatere sindicaliștilor
Planul de acțiuni al Guvernului, propus spre dezbatere sindicaliștilor
sindicate.md

Săptămâna trecută, reprezentanții Confederației Naționale a Sindica­telor din Moldova (CNSM) au par­ticipat la ședința pentru consultări publice pe marginea domeniului „Economie și Antreprenoriat” din Planul de acțiuni al Guvernului Republicii Moldova pentru anul 2023.

În cadrul dezbaterilor publice, reprezentanții Confederației au venit cu mai multe propuneri și au adus argumente su­plimentare pentru a menține în legislație reglementarea ce vizează produsele so­cial importante, deoarece reprezentanții organizațiilor patronale au propus să fie abrogat actul respectiv ce reglementea­ză domeniul dat. De asemenea, s-a făcut trimitere la prevederea constituțională care stabilește că „economia Republicii Moldova este economie de piață, de ori­entare socială, bazată pe proprietatea privată și pe proprietatea publică, antrenate în concurență liberă”.

În același context, sindicaliștii au insis­tat să se includă în Planul propus pentru consultări următoarele subiecte: promova­rea antreprenoriatului social; mecanisme mai concrete de formalizare a economiei informale; promovarea spre adoptare a unui proiect de lege privind Fondul de ga­rantare pentru plata creanțelor salariale.

Participanții la consultările publice și-au exprimat opiniile cu privire la acțiunile in­cluse în Planul respectiv și au venit, la rân­dul lor, cu sugestii de dezvoltare a econo­miei și antreprenoriatului.

Potrivit Ministerului Economiei, sim­plificarea cadrului de reglementare a mediului de afaceri, susținerea în continuare a sectorului întreprinderilor mici și mijlocii, promovarea oportunităților economice ale țării și digitalizarea eco­nomiei sunt obiectivele-cheie propuse în Planul de acțiuni al Guvernului pentru anul curent.

Precizăm că, la mijlocul lunii ianua­rie a.c., Cancelaria de Stat a lansat con­sultări publice pe marginea proiectelor Planului Național de Dezvoltare pentru anii 2023-2025 și Planului de acțiuni al Guvernului pentru anul 2023. În cadrul evenimentelor de consultare publică par­ticipă reprezentanți ai societății civile, parteneri sociali, ai mediului de afaceri, ai mediului academic, ai centrelor de consultanță care sunt active în domeniu, parteneri de dezvoltare.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand