19 aprilie 2024
Chisinau
Economie

Peste trei mii de angajaţi din sistemul bancar rămân fără loc de muncă

Loading
Economie Peste trei mii de angajaţi din sistemul bancar rămân fără loc de muncă
Peste trei mii de angajaţi din sistemul bancar rămân fără loc de muncă
3-bancs

Foto: lifehack.md

 

Aşadar, soarta celor trei bănci (Banca de Economii, Banca Socială şi „Unibank”) a fost pecetluită. În două luni, acestea vor fi lichidate. Guvernarea  noastră, dar şi mai toată lumea, este preocupată cu precădere de viitorul depozitelor bancare ale populaţiei şi ale agenţilor economici. Mai puţini se întreabă ce se va în­tâmpla cu cei peste trei mii de salariaţi care activează la momentul de faţă în aceste trei instituţii bancare. Îi va ajuta cineva să-şi găsească un loc de muncă?

 

Guvernatorul BNM, nepăsător şi cinic faţă de lucrătorii din sistemul bancar

 

Să zicem, răspunsul lui Dorin Drăguţanu, guvernatorul Băncii Naţionale a Moldovei şi mai marele peste băncile din ţară, m-a lăsat perplex prin nesimțire și cinism făţiş. Acesta a făcut o declaraţie, în cadrul unei recente conferinţe de presă, în care nu s-a aflat nici un pic de înţelegere, de sensibilitate faţă de situaţia dramatică în care s-au pomenit an­gajaţii acestor trei bănci, inclusiv din vina sa, a lui Dorin Drăguţanu, care a fost obligat prin lege să intervină prompt, ferm la momentul potrivit pentru a opri furtul de bani.

El a rostit, cu o lejeritate imorală, că în ca­zul celor peste trei mii de salariaţi se va pro­ceda conform Codului muncii. Adică, mii de oameni vor fi aruncaţi în stradă fără măcar a li se promite ceva, fără a se găsi nişte soluţii privind angajarea lor ulterioară în câmpul muncii. Mai mult ca atât, guvernatorul BNM a spus că nu merită să se facă panică vizavi de soarta angajaţilor celor trei bănci care urmează să fie lichidate, deoarece, conform explicaţiei dumnealui, aceştia nu vor fi con­cediaţi la grămadă, ci treptat. Întrucât, chiar şi după retragerea licenţelor, în aceste bănci va continua procesul de muncă: se va lucra cu documentele, vor fi analizate dosare, se va face inventariere.

 

Salariaţii, acuzaţi că ajung şomeri din vina lor

 

Însă, orice ar zice Drăguţanu, chiar dacă nu imediat, până la urmă, oricum, toţi anga­jaţii celor trei bănci vor fi concediaţi. Pus în faţa unei asemenea perspective negre pentru salariaţii bancari, acesta şi-a dezgolit, în de­finitiv, totalmente nepăsarea faţă de oamenii ajunşi la ananghie, spunând că salariaţii din sectorul bancar lucrează într-o economie de piaţă şi că ei înşişi trebuie să-şi bată capul unde o să muncească după lichidarea bănci­lor. După dânsul, mai că ar rezulta că înşişi  salariaţii sunt vinovaţi pentru faptul că vor deveni şomeri. Chipurile, despre problemele acestor trei bănci se tot vorbeşte de un an şi ceva şi dânşii, sugerează Dorin Drăguţanu – culmea impertinenţei! – ar fi trebuit în acest răstimp să-şi caute un alt loc de muncă.

Premierul Valeriu Streleţ a afişat o atitu­dine mai binevoitoare faţă de soarta celor peste trei mii de angajaţi ai băncilor care urmează să fie lichidate. El a vorbit de nişte planuri de reangajare a acestora, care vor fi anunţate în viitorul apropiat.

Amintim că Federaţia Sindicatelor Lucră­torilor Instituţiilor Bancare şi de Asigurări (FSLIB) şi-a exprimat profunda îngrijorare în legătură cu situaţia în care s-a ajuns la cele trei bănci. Îndeosebi, sindicatele de ramură s-au arătat preocupate de soarta celor peste 3000 de salariaţi, care, la rândul lor, între­ţin aproape 10.000 de persoane, ce ar putea rămâne fără surse de existenţă, pe fundalul majorării tarifelor la energia electrică, gazele naturale, al altor scumpiri în lanţ.

FSLIB a considerat drept inadmisibilă ati­tudinea de nepăsare manifestată faţă de spe­cialiştii profesionişti, cu un devotament înalt față de meserie, care ar putea deveni şomeri. De aceea, Federaţia Sindicatelor Lucrătorilor Instituţiilor Bancare şi de Asigurări a cerut șefului de stat, preşedintelui Parlamentului, primului-ministru să întreprindă măsurile necesare pentru menţinerea colectivelor de muncă ale celor trei bănci. În caz contrar, FSLIB îşi va rezerva dreptul să întreprindă acţiuni de apărare a salariaţilor, prevăzute de legislaţia naţională.

 

Deşi administratorii băncilor le interzice, salariaţii sunt dispuşi să iasă la acţiuni de protest

 

Mai recent, Victor Onici, preşedintele Fe­deraţiei Sindicatelor Lucrătorilor Instituţii­lor Bancare şi de Asigurări, ne-a declarat că zilele acestea colectivele de muncă de la aces­te trei bănci s-au pronunţat unanim pentru organizarea unor acţiuni de protest. Întrucât administratorii băncilor care urmează să fie lichidate nu permit salariaţilor să participe la aceste evenimente în timpul orelor de mun­că, acţiunile de protest vor fi desfăurate fie în zile libere, fie înainte sau după program, în faţa sediului Băncii Naţionale a Moldovei.

Deloc întâmplător, în faţa băncii centra­le a statului. Or, după cum remarcă Victor Onici, conducerea BNM nu îşi asumă nici o responsabilitate faţă de soarta angajaţilor celor trei bănci, mai ales de la Banca de Eco­nomii, care anul acesta împlineşte 75 de ani de la fondare şi are cea mai mare reţea din ţară. Dumnealui a mai specificat că FSLIB poartă negocieri cu administraţia BNM în privinţa elaborării şi adoptării unui plan de reangajare a salariaţilor, precum a promis prim-ministrul Valeriu Streleţ.

 

Lichidarea băncilor va necesita cheltuieli de milioane de lei

 

În afară de aceasta, liderul sindicatelor din sistemul bancar a menţionat că Federa­ţia va urmări cu multă atenţie respectarea procedurii de disponibilizare a salariaţilor de la băncile lichidate. Or, deja există sem­ne că legislaţia muncii ar putea fi încălcată. Astfel, potrivit articolului 88 din Codul mun­cii al Republicii Moldova, în cazul lichidării unităţii, organele sindicale trebuie informate cu cel puţin trei luni înainte, pentru a iniţia negocieri în vederea respectării drepturilor şi intereselor salariaţilor. Însă, în ciuda fap­tului că s-a decis oficial lichidarea celor trei bănci în două luni, FSLIB nu a fost informată despre acest fapt.

Lichidarea celor trei bănci va costa scump bugetul ţării. Conform calculelor FSLIB, doar pentru plata indemnizaţiilor de concediere a salariaţilor Băncii de Economii se vor cheltui aproape patru milioane de lei.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand