25 iunie 2024
Chisinau
Social

Perspectivele pentru sănătatea publică în 2022 nu sunt deloc îmbucurătoare

Loading
Social Perspectivele pentru sănătatea publică în 2022 nu sunt deloc îmbucurătoare
Perspectivele pentru sănătatea publică în 2022 nu sunt deloc îmbucurătoare
Vocea poporului

Reformele esențiale bat pasul pe loc în sistemul de sănătate publi­că. „Estimăm că în 2022 problemele sistemice se vor accentua, iar efec­tele lor vor deveni și mai presante”. Este una din concluziile publicației „Predicții 2022”, care conține mai multe tendințe și perspective ale anului în curs, realizat de Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Soci­ale (IDIS) „Viitorul”.

Rodica Gramma, expert în politici de să­nătate la IDIS „Viitorul”, autoarea capitolu­lui „Perspective pentru sănătatea publică”, menționează că cei mai mulți pacienți (cei mai defavorizați fiind oamenii care locuiesc la sate) rămân a avea acces limitat la servici­ile medicale de calitate și în timp util.

Unul din motive este emigrarea continuă a lucrătorilor medicali. Această problemă a fost pusă în discuție de nenumărate ori de către Federația Sindicală „Sănătatea”, care cere guvernării salarii decente pentru lu­crătorii medicali, condiții de muncă optime, susținerea tinerilor pentru a rămâne să pro­feseze acasă, dar să nu plece peste hotare unde li se creează condiții mult mai bune, incomparabile cu ceea ce este în Republica Moldova.

Doar în ultimii cinci ani, sistemul de să­nătate publică a pierdut 645 de medici și 2298 de angajați din cadrul personalului medical mediu.

„Abandonarea specialităților medicale în favoarea altor munci, dar și emigrarea lucrătorilor medicali în alte țări au lăsat mai multe instituții medicale fără cadre com­petente, mai ales în afara capitalei. Pentru mulți pacienți de la sate, din cauza lipsei de cadre medicale la nivel local, asistența medicală urgentă va rămâne singura formă de contact cu personalul medical”, menționează Rodica Gramma.

Vulnerabilitatea economică va afecta și mai mult, în 2022, sănătatea populației. „Pandemia va conteni în timp, dar reveni­rea la situația de până la ea este una im­posibilă. Acum este momentul oportun de a crea sisteme de sănătate rezistente în în­treaga lume. Investițiile în medicină și în personalul medical sunt singura modalita­te de a preveni viitoarele crize de sănătate la nivel global. Tot ce trebuie să învățăm în urma acestei pandemii este că investițiile făcute acum în sănătate vor salva vieți în viitor”, susține Aurel Popovici, președintele Federației Sindicale „SĂNĂTATEA”.

Iar Omicron, un nou val al pandemiei, crește gradul de surmenare a sistemului de sănătate. „Estimăm că în anul 2022 se va menține riscul epuizării psiho-emoționale a lucrătorilor medicali din sistem, va conti­nua să fie scăzut accesul la serviciile medi­cale pentru pacienții cu alte maladii decât cei cu infecția Sars-Cov-2 și vor fi necesa­re resurse financiare suplimentare pentru a face față necesităților unei presiuni în spitale”, menționează experta IDIS.

Din păcate, toți mai mult lucrători me­dicali suferă de sindromul arderii profesio­nale. Analiștii, în studiul lor, afirmă, de fapt, ceea ce au menționat anterior sindicatele, care au atras atenția guvernării că lucrătorii medicali lucrează până la epuizare, se îm­bolnăvesc atât fizic, cât și psihologic, din cauza efortului prea mare pe care îl depun în activitate.

 

Este momentul oportun de a crea sisteme de sănătate rezistente în întreaga lume

 

„În concluzie, putem constata că sănă­tatea populației este puternic amenințată de disfuncțiile actualului sistem de sănă-tate. Sunt necesare acțiuni urgente pentru cartografierea problemelor teritoriale și sistemice și reformarea serviciilor, dar și a resurselor alocate sănătății publice. Inclu­siv este importantă asumarea unor acțiuni coerente pentru asigurarea accesului populației la asistența medicală necesară, în timp util și conform necesităților fiecărui pacient”, a concluzionat Rodica Gramma, expert în politici de sănătate la IDIS „Viitorul”.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand