30 mai 2024
Chisinau
Social

Persoanele cu deficienţe de auz, discriminate: „Privim emisunile TV ca pe nişte desene”

Loading
Social Persoanele cu deficienţe de auz, discriminate: „Privim emisunile TV ca pe nişte desene”
Persoanele cu deficienţe de auz, discriminate: „Privim emisunile TV ca pe nişte desene”
Foto: libertatea.ro

Foto: libertatea.ro

 

Persoanele care au deficienţe de auz solicită ca posturile de televiziune din ţară să trans­mită cel puţin două ore de emisiuni şi buletine de ştiri zilnic, cu traducere în limbajul mimico-gestual, în loc de 10-20 de minute pe zi, cum este în prezent.

 

„Cum v-aţi simţi dumneavoas­tră, cei care auziţi perfect, dacă aţi recepţiona cu sunet doar 10 minute de informaţie pe zi, iar restul informaţiei ar fi fără sunet? V-aţi simţi discriminaţi, nu-i aşa? Exact aşa se simt persoanele cu deficienţe de auz. 10-20 de minu­te le înţeleg, iar restul timpului de emisie îl percep ca pe nişte tablo­uri. Cerem ca programele pentru surzi să fie difuzate la orele de vârf, şi nu la ora 6.00 dimineaţa, când toată lumea doarme. Toto­dată, solicităm ca posturile TV din ţară să difuzeze programe soci­ale, despre mai multe categorii de persoane cu nevoi speciale. Cerem ca la începutul emisiunii respective să fie utilizat „pătra­tul – urechea”, semn internaţional care arată că va urma un program pentru persoane cu deficienţe de auz.  Solicităm ca în cadrul companiilor TV să fie angajaţi mai mulţi interpreţi care utilizea­ză limbajul semnelor. Este treaba statului să găsească bani pentru pregătirea unor astfel de traducă­tori”, a menţionat Natalia Babici, prim-vicepreşedinte al Asociaţiei Surzilor din Republica Moldova, în cadrul unei şedinţe a Consi­liului Naţional pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, care a avut loc recent la Guvern.

Vicepremierul Gheorghe Bre­ga, care a prezidat şedinţa, a cri­ticat activitatea mai multor posturi de televiziune din ţară, pen­tru faptul că ar îngrădi accesul la informaţie al persoanelor cu defi­cienţe de auz. „Doar la postul pu­blic de televiziune „Moldova-1” am văzut emisiuni traduse cu aju­torul limbajului mimico-gestual. Conducerea celorlalte posturi TV se gândesc doar la bani, proba­bil. Bineînţeles, e profitabil să faci publicitate la alcool şi tutun, dar ei uită că în Republica Moldo­va există şi oameni cu necesităţi speciale, pentru care programele TV trebuie să fie accesibile. Con­siliul Coordonator al Audiovizua­lului trebuie să ia măsuri pentru a îmbunătăţi situaţia”, a accentuat vicepremierul.

În alt context, Gheorghe Bre­ga a atenţionat asupra faptului că 

„la o şcoală-internat pentru elevi care au deficienţe de vedere au fost  încadraţi mai mulţi copii care au vederea de 70-80%, astfel că statul cheltuie o sumedenie de bani în zadar, pentru că elevii cu astfel de vedere ar putea frecven­ta şi o şcoală obişnuită”.

 

A fost sancţionat

cineva că a refuzat

să angajeze persoane cu dizabilităţi?

 

Ana Moldovanu, consultant principal în Departamentul pro­tecţie social-economică al CNSM şi membră a Consiliului sus-men-ționat, a relevat că sindicatele vor propune acordarea mai multor facilităţi pentru agenţii economici care vor angaja persoane cu ne­voi speciale.

Sergiu Iurcu, şef-adjunct al departamentului respectiv, a pre­cizat că, potrivit legislaţiei în vi­goare, eschivarea sau refuzul de a rezerva locuri de muncă şi de a angaja în câmpul muncii persoa­ne cu dizabilităţi în proporţie de cel puţin cinci la sută din numărul total al salariaţilor, pe parcursul unui an financiar, dacă, conform statelor de personal, sunt 20 de angajaţi şi mai mult, se sancţio­nează cu amendă de la 240 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.

„De fapt, câţi agenţi econo­mici care au cel puţin 20 de an­gajaţi au plasat în câmpul muncii persoane cu nevoi speciale, câţi au fost sancţionaţi pentru că au refuzat să angajeze persoane cu dizabilităţi? Vreau să văd o statis­tică reală în acest sens”, a menţi­onat Sergiu Iurcu.

În cadrul şedinţei Consiliului Naţional pentru Drepturile Per­soanelor cu Dizabilităţi a fost pre­zentat şi Raportul pe ţară privind implementarea Convenţiei ONU cu privire la drepturile persoane­lor cu nevoi speciale, raport care a fost prezentat la şedinţa Comi­tetului ONU privind persoanele cu dizabilităţi, care a avut loc re­cent la Geneva.

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand