13 iulie 2024
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Perioada de suspendare a contractului individual de muncă. Condiţiile în care poate fi declarată grevă la unitate

Loading
Cetăţeanul şi legea Perioada de suspendare a contractului individual de muncă. Condiţiile în care poate fi declarată grevă la unitate
contract-colectiv

Foto: scpolicycouncil.org

 

Rubrica „Cetăţeanul şi legea” vine în aju­torul cititorului nostru care caută răspun­suri la întrebări de ordin juridic. Conti­nuăm această tradiţie, pentru ca cititorii, care sunt şi salariaţi la diverse întreprin­deri, să nu se simtă vulnerabili juridic în faţa celor care încearcă să-i manipuleze.
La întrebările primite la redacţie va răs­punde şeful Departamentului juridic al Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova, Ion PREGUZA.
hot Linia fierbinte la tel. 022-23-76-39
Luni şi joi de la 14.00-16.00.

 

Perioada de suspendare a contractului individual de muncă

 

guestion

Perioada suspendării contractului individual de muncă se include în vechimea în muncă, care dă dreptul la con­cediul de odihnă anual?

 

Mihaela Bobeică, Chișinău

 

Potrivit art. 114 din Codul muncii, în situaţia în care convenţiile colective, contractul colectiv sau cel individual de muncă nu prevăd altfel, în vechimea în muncă, ce oferă dreptul la concediul de odihnă anual, nu se include perioada suspendării contractului individual de muncă, cu excepţia cazurilor prevăzute la art. 76, lit. a)-d) şi la art. 77 lit. b) (concediu de maternitate, boală sau traumatism, carantină, formare profesională sau stagiatură).

 

Condiţiile în care poate fi declarată grevă la unitate

 

guestion

La întreprinderea la care activăm au fost create condiții de muncă insuportabile (restanțe salariale pe mai mult de trei luni, condiții periculoase de lucru, refuzul an­gajatorului de a purta negocieri colective cu sindicatul nostru în acest sens etc.). Pe acest motiv, angajaţii au propus sindicatului să organizeze acțiuni de genul gre­velor. În ce cazuri poate fi declarată greva și care sunt condițiile de desfășurare a acesteia?

 

Membri ai comitetului sindical, Chișinău

 

Potrivit art. 362 din Codul muncii, hotărârea privind declararea grevei este luată de reprezentanţii salariaţilor, adică de comitetul sin­dical, şi adusă la cunoştinţa angajatorului cu 48 de ore înainte de de­clanşare.

Greva poate fi declarată dacă au fost epuizate în prealabil toate căi­le de soluţionare a conflictului colectiv de muncă în cadrul procedurii de conciliere (art. 359 din Codul muncii).

Participarea la grevă este liberă. Nimeni nu poate fi constrâns să participe. Salariaţii aflaţi în grevă, în comun cu angajatorul, au obliga­ţia să protejeze, pe durata grevei, bunurile unităţii şi să asigure funcţi­onarea continuă a utilajelor şi instalaţiilor a căror oprire ar putea pune în pericol viaţa şi sănătatea oamenilor sau ar putea cauza prejudicii irecuperabile unităţii. Pe durata grevei, angajatorul nu poate fi împie­dicat să-şi desfăşoare activitatea de către salariaţii aflaţi în grevă.

Salariaţii care nu participă la grevă îşi pot continua activitatea la locul lor de muncă, în cazul în care condiţiile tehnologice, de securita­te şi igienă a muncii permit acest lucru. Angajatorul nu poate angaja persoane care să-i înlocuiască pe salariaţii aflaţi în grevă.

Pe durata grevei, salariaţii îşi menţin toate drepturile ce decurg din contractul individual şi cel colectiv de muncă, din convenţiile colecti­ve, precum şi din Codul muncii, cu excepţia drepturilor salariale.

Mai mult, art. 22 din Legea sindicatelor arată că, în scopul apărării drepturilor membrilor de sindicat și a drepturilor sindicatelor, prote­jării de samavolnicia patronilor, influențării asupra autorităților pu­blice în vederea promovării unei politici social-economice ce ar cores­punde intereselor lucrătorilor, organul sindical, de sine stătător sau la decizia membrilor sindicatului respectiv, organizează și desfășoară, în modul stabilit de lege, întruniri: mitinguri, demonstrații, manifestații, procesiuni, marșuri, pichetări, greve și alte acțiuni, folosindu-le drept formă de luptă pentru ameliorarea condițiilor de muncă, majorarea salariului, reducerea șomajului, întărirea solidarității lucrătorilor în lupta pentru drepturile și interesele lor profesionale, economice, de muncă și sociale.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand