21 mai 2024
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Perfectarea legitimaţiilor de veteran al muncii. Contestarea ordinului de concediere

Loading
Cetăţeanul şi legea Perfectarea legitimaţiilor de veteran al muncii. Contestarea ordinului de concediere
Perfectarea legitimaţiilor de veteran al muncii. Contestarea ordinului de concediere
sima-land.ru
Rubrica „Cetăţeanul şi legea” vine în aju­torul cititorului nostru care caută răspun­suri la întrebări de ordin juridic. Conti­nuăm această tradiţie, pentru ca cititorii, care sunt şi salariaţi la diverse întreprin­deri, să nu se simtă vulnerabili juridic în faţa celor care încearcă să-i manipuleze. Linia fierbinte la tel.: 0 800 800 20 (luni şi joi de la 14.00-16.00).

 

Ion PREGUZA

expert

în Departamentul juridic al CNSM

 

Perfectarea legitimaţiilor de veteran al muncii

 

Care este modalitatea de atribuire a statutului de veteran al muncii și de eliberare a legitimaţiilor de veteran?

Ion Mustafenco, Ștefan Vodă

 

Reglementările legale ce țin de stabilirea statutului juridic al ve­teranilor, inclusiv al veteranilor muncii, precum și stabilirea dreptu­rilor și a garanțiilor economice și sociale ale acestora fac obiectul Legii cu privire la veterani, nr. 190-XV din 08.05.2003. Articolul 5 din această lege dispune că „Modul de atribuire a statutului de ve­teran și de eliberare a legitimaţiilor se stabilește de către Guvern”. Deși prin această dispoziție legală stabilirea modului de atribuire a statutului de veteran, inclusiv de veteran al muncii, și de eliberare a legitimaţiilor, se pune în competența Guvernului, adoptarea unui asemenea cadru juridic de realizare a acestor prevederi legale nu este cunoscut. În această ordine de idei, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale (prin Hotărârea nr. 2877 din 31.07.2017), a infor­mat Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova că: „pentru moment, legitimații pentru această categorie de veterani (ai muncii) nu se acordă… Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale nu a avut atribuții în acest sens… Reformele realizate în domeniu în ultimele decenii s-au axat pe acordarea suportului în baza evaluării necesităților persoanei/familiei și pe sporirea eficienței utilizării mij­loacelor financiare prin direcționarea acestora către cele mai vulne­rabile grupuri, derogând de la principiul categorial”.

 

Contestarea ordinului de concediere

 

Care sunt condițiile de contestare în instanța de judecată a ordinului de concediere?

Vasile Lungu, Chişinău

 

Pentru contestarea ordinului de concediere, urmează să fie de­pusă o cerere. Cererea privind contestarea ordinul angajatorului se depune în instanța de judecată în termen de trei luni de la data când salariatul a aflat sau trebuia să afle despre încălcarea dreptului său. Termenul de prescripție de trei luni în cazul concedierii se cal­culează din ziua în care ordinul a fost adus la cunoștință salariatului contra semnătură, din ziua eliberării carnetului de muncă, având te­meiurile concedierii înscrise, sau din ziua constatării refuzului salari­atului de a lua cunoștință de ordinul de concediere pentru a semna sau a primi carnetul de muncă. În cazul în care nu este prezentă nici una din situațiile enumerate, termenul se va calcula în baza princi­piului general – din momentul în care salariatul a aflat sau trebuia să afle despre încălcarea dreptului.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand