22 mai 2024
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Pensionarii, la cheremul angajatorului. Contractul de muncă încheiat cu o asociație religioasă

Loading
Cetăţeanul şi legea Pensionarii, la cheremul angajatorului. Contractul de muncă încheiat cu o asociație religioasă
Pensionarii, la cheremul angajatorului. Contractul de muncă încheiat cu o asociație religioasă
republica.ro
Rubrica „Cetăţeanul şi legea” vine în aju­torul cititorului nostru care caută răspun­suri la întrebări de ordin juridic. Conti­nuăm această tradiţie, pentru ca cititorii, care sunt şi salariaţi la diverse întreprin­deri, să nu se simtă vulnerabili juridic în faţa celor care încearcă să-i manipuleze. Linia fierbinte la tel.: 0 800 800 20 (luni şi joi de la 14.00-16.00).

 

Ion PREGUZA

expert

în Departamentul juridic al CNSM

 

 

Pensionarii, la cheremul angajatorului

 

Codul muncii prevede că libertatea muncii este garanta­tă prin Constituție. Înseamnă că avem și noi, pensionarii, dreptul la muncă. Prin urmare, angajatorul nu trebuie să ne îngrădească acest drept. Însă prin aplicarea art. 86, alin. (1), lit. y1 din Codul muncii, pensionarii cu pensii mici, fiind concediați, ajung la sărăcie, umilință etc. Rog un răspuns în acest sens.

Ilie Fabian, Colibași, Cahul

 

Această normă din Codul muncii (lit. y1, alin. (1) al art. 86), care prevede concedierea salariaților pe motivul deținerii statutului de pensionar pentru limită de vârstă, a fost adoptată de către Parla­ment prin Legea nr. 188 din 21.09.2017. La etapa de elaborare a proiectului acestei legi, sindicatele au respins categoric propunerea de concediere a salariaților pe motiv de pensionare. Ulterior, aceas­tă normă a fost examinată de Curtea Constituțională, însă nu a fost declarată neconstituțională. CNSM susține că acest temei de conce­diere a salariaților (pe motiv de pensionare) trebuie să fie abrogat, fapt pe care deja l-a semnalat autorităților de resort.

 

Contractul de muncă încheiat cu o asociație religioasă

 

Care sunt particularitățile contractului individual de mun­că, inclusiv a regimului de muncă, încheiat cu o asociație religioasă?

Nicolae Spătaru, Chișinău

 

Salariat al asociației religioase poate fi persoana care a împli­nit vârsta de 16 ani, a încheiat un contract individual de muncă cu asociația religioasă, prestează o muncă conform unei anumite pro­fesii, specialități sau funcții și se supune reglementărilor interioare ale asociației respective.

Drepturile și obligațiile părților se stipulează în contract, ţinându-se cont de reglementările interioare ale asociației religioase care nu contravin Constituției, Codului muncii și altor acte normative în vigoare. Contractul individual de muncă poate fi încheiat pe durată determinată.

Regimul de muncă al salariaților din asociațiile religioase se stabilește în corelație cu regimul îndeplinirii ritualurilor sau a altor activități prevăzute de reglementările interioare ale asociației religi­oase și ţinându-se cont de durata normală a timpului de muncă și a timpului de odihnă prevăzut de Codul muncii.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand