23 aprilie 2024
Chisinau
Social

Pedagogii sunt în aşteptarea unui răspuns de la Guvern

Loading
Social Pedagogii sunt în aşteptarea unui răspuns de la Guvern
Pedagogii sunt în aşteptarea unui răspuns de la Guvern

 

 

greva-profesori

Foto: vocea.md

Pedagogii vor intra, în câteva zile, într-un nou an şcolar cu salarii majorate esenţial, faţă de cele ridi­cate anterior, dar nu la un nivel care le-ar oferi sen­zaţia de echitate, apreciază preşedintele Sindicatului Educaţiei şi Ştiinţei, Dumi­tru Ivanov. În acelaşi timp, cadrele didactice se află în pragul unei reforme care se doreşte a fi extrem de serioasă, dar care generea­ză deocamdată mai mult întrebări decât claritate.

 

„Majorarea de salarii operată înaintea vacanţei de vară a elevilor este, în principiu, esenţială. Peda­gogul începător, care pri­mea 2200 de lei, va avea acum 2640 de lei, plus spo­rul majorat pentru dirigen­ţie, controlul caietelor şi poate să ajungă şi la 3000 de lei. Deşi e o diferenţă faţă de cât a fost, nu e atât de mult”, constată preşe­dintele SEȘ.

În urma negocierilor purtate de sindicate cu Gu­vernul, salariile cadrelor didactice au fost majorate, începând cu 1 septembrie, cu 20 la sută, iar ale lucră­torilor din grădiniţe – cu 30 la sută. Concomitent, a crescut şi plata pentru activitatea de dirigenţie, pentru controlul caietelor, precum şi remunerarea ajutorilor de educator, a metodiştilor, contabililor din sistemul de învăţă­mânt, dar şi a profesorilor universitari.

 

g_social

Cele cinci procente au rămas în discuţie, iar sindicatul speră că vor fi acordate în curând

 

„Subiectul legat de cele cinci procente pe care le-am cerut suplimentar la majorarea stabilită deja a rămas deocamdată în dis­cuţie şi sper că le vom ob­ţine şi pe acestea în scurt timp”, a specificat Dumitru Ivanov.

Reforma ce va fi declanşată o dată cu aplicarea no­ului Cod al educaţiei, care ar putea fi promulgat zilele acestea de preşedintele ţării, generează foarte multe întrebări. Pentru implementarea unei sau altei preve­deri se cer a fi adoptate peste 100 de alte acte normati­ve şi legislative, a remarcat Dumitru Ivanov.

„În acest context, vreau să le spun elevilor să fie conştienţi de faptul că, dacă vor avea aceeaşi atitudine faţă de învăţătură, nu au nici un viitor, iar pedagogilor le doresc să mai rabde puţin şi vor putea să muncească şi să primească un salariu decent”, a menţionat preşe­dintele SEŞ.

Dumitru Ivanov a adăugat că e mai bine pentru co­pii să facă la modul serios carte sau la o anumită eta­pă să-şi aleagă o meserie pe care s-o deprindă la vreo şcoală profesională.

Cât despre cadrele didactice, vorbitorul a opinat că, în decurs de un an –maximum doi, aceştia vor avea şi plata diferenţiată în funcţie de nivelul de perfecţiona­re, de performanţe, precum şi multe alte condiţii noi pentru activitate. Şi atunci profesorii vor avea intere­sul de a munci, de a contribui la înfăptuirea reformei, de a primi un salariu decent şi a rămâne în sistemul de educaţie.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand