23 mai 2022
Chisinau
Fără categorie

Pe cine deranjează poziția activă a sindicatelor?

Loading
Fără categorie Pe cine deranjează poziția activă a sindicatelor?
Pe cine deranjează poziția activă a sindicatelor?

 

 

sindicate-orhei

Foto: vocea.md

Organizaţiile primare sindicale din agricultură şi industria alimenta­ră din raionul Orhei se confruntă cu o opoziţie tot mai vehementă din partea agenţilor economici în ce priveşte încheierea contractelor de muncă, a declarat Larisa Vasilciuc, preşedinta Uniunii teritoriale Or­hei a Federaţiei Naţionale a Sindicatelor din Agricultură şi Alimentaţie „Agroindsind” din Republica Moldova. Este regretabil, pentru că, după cum ne explică dumneaei, acest document, într-un fel, trebuie tratat ca un mic cod al muncii pentru fiecare întreprindere, în care să se conţină deopotrivă obligaţiile administraţiei şi revendicările salariaţilor.

 

Chiar dacă unii conducători de între­prinderi acceptă să încheie contractele colective de muncă, precizează Larisa Vasilciuc, aceştia caută în fel şi chip să taie din drepturile angajaţilor. Bunăoa­ră, dacă, odinioară, administraţia uneia dintre cele mai mari fabrici din Orhei se obliga să finanţeze o parte din cheltuie­lile pentru alimentarea lucrătorilor, să acorde anumite înlesniri angajaţilor cu o vechime mare în muncă, în ultimii ani re­fuză cu îndărătnicie să accepte asemenea prevederi preferenţiale la negocierile cu conducătorii organizaţilor primare de la întreprinderi.

În opinia Larisei Vasilciuc, conducăto­rii de întreprinderi atentează la drepturile salariaţilor membri de sindicat şi îşi per­mit să trateze arbitrar condiţiile de nego­ciere, din cauză că nu există un model-tip al contractului colectiv de muncă la ni­velul Federaţiei Naţionale a Sindicatelor din Agricultură şi Alimentaţie „Agroind­sind”, care să fie obligatoriu pentru toate întreprinderile de ramură din ţară. Deoa­rece, din păcate, accentuează preşedinte­le Uniunii teritoriale Orhei a Federaţiei Naţionale a Sindicatelor din Agricultură şi Alimentaţie „Agroindsind”, gestionarea multor întreprinderi din sectorul respec­tiv al ţării a ajuns pe mâna unor persoane pe care nu-i preocupă problemele securi­tăţii muncii. Pe când tocmai acest aspect ocupă în contractul colectiv de muncă un spaţiu extrem de vast, care presupune un volum mare de lucru pentru specialiştii de profil.

 

g_cnsm

Unele întreprinderi au ajuns pe mâna unor persoane cărora nu le pasă de viaţa şi sănătatea angajaţilor

 

Cu părere de rău, constată în acest context Larisa Vasilciuc, chiar şi condu­cătorii întreprinderilor, ai instituţiilor din alte domenii, în care activitatea de muncă a angajaţilor nu este expusă unor riscuri mari de muncă, acceptă mai uşor să în­cheie contracte de muncă. Din păcate, se întâmplă că tocmai agenţii economici din agricultură şi alimentaţie, unde se atestă un grad înalt de accidente de muncă, se opun încheierii contractelor colective de muncă, refuză să-şi asume responsabili­tatea pentru sănătatea şi viaţa angajaţilor. Cu regret, spune dumneaei, încheierea contractelor colective de muncă a devenit mai anevoioasă din momentul în care s-a găsit necesar de a înregistra aceste docu­mente la Inspectoratul Muncii.

 

Pe liderii locali de sindicate îi mai ţine entuziasmul

 

Asupra eficienţei activităţii organizaţii­lor sindicale primare de ramură din raion se răsfrânge şi faptul că majoritatea ab­solută a conducătorilor acestora nu sunt remuneraţi, insistă Larisa Vasilciuc. Ce pensii vor avea aceste persoane când îşi vor încheia activitatea de muncă? Ce vi­itor îi aşteaptă? – se întreabă dânsa. În aceste condiţii, nici nu este de-a mirării că numărul membrilor de sindicat din agricultură şi alimentaţie din raionul Or­hei cunoaşte o tendinţă de scădere. Astfel, dacă, în 1973, din organizaţia raională a sindicatului respectiv făceau parte 75 de mii de persoane, acum au rămas doar 1800 de membri. Adică, a fost cea mai nu­meroasă organizaţie, dar a ajuns cea mai mică din raion. Explicaţia dumneaei este că salariaţii tineri de la întreprinderile din industria alimentară nu se grăbesc să ad­ere la sindicate, iar lucrătorii din sectorul agrar se lasă greu atraşi.

Alexandru Malai, preşedintele Con­siliului interramural al sindicatelor din raionul Orhei, încearcă să-şi presoare cenuşă în cap. După el, activitatea orga­nizaţiilor sindicale teritoriale de multe ori se derulează în paralel cu reformele ce au loc în ţară. El consideră că acestea, la momentul de faţă, parcurg o perioadă bolnăvicioasă, pe care trebuie s-o depă­şească, ca să capete un sistem puternic de imunitate. Este o situaţie reală pe care trebuie s-o conştientizăm cu toţii şi să ne concentrăm pentru a o depăşi, pledează dumnealui.

 

Organizaţiile teritoriale ale sindicatelor, trase pe tuşă

 

Ar fi nimerit să pornim, înainte de toa­te, de la recuperarea, întărirea autorităţii organizaţiilor locale, raionale, sugerează Larisa Vasilciuc. Or, din păcate, structu­rile raionale ale administraţiei publice nu prea pun preţpe relaţiile de parteneriat cu sindicatele din partea locului. Bunăoa­ră, înainte vreme, conducătorii organiza­ţiilor sindicale de ramură din raion erau invitaţi la şedinţele consiliului raional, la toate acţiunile organizate de conducătorii raionului, astfel încât liderii sindicatelor de profil aveau posibilitatea să fie la cu­rent cu toate ce se întâmplă în teritoriu. Cu regret, în prezent, mai ales după ce a fost declanşată marea campanie de pri­vatizare la nivelul raionului, conducătorii organizaţiilor sindicale de ramură au fost împinşi pe tuşă, iar şefii locali de tot ran­gul au încetat să-şi mai coordoneze acţi­unile cu ei.

În aceste condiţii, menţionează Ale­xandru Malai, relaţiile dintre organizaţi­ile sindicale şi agenţii economici din sec­torul real din raionul Orhei, practic, sunt inexistente. Întreprinderile fiinţează de capul lor, nu vor să accepte o colaborare cu sindicatele, o asistenţă din partea aces­tora. Luaţi aminte în ce situaţie s-au po­menit fermierii, spune dumnealui. Ce va fi mâine cu ei? Rolul sindicatelor, desigur, nu este de a-i ajuta pe aceştia să-şi vândă merele, ci de a se preocupa de viitorul lor: cum îşi vor organiza traiul, pe ce garanţii sociale ar putea conta?

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi

slot hoki gacor