25 iunie 2024
Chisinau
Varia

PDM şi-a prezentat platforma electorală, realizată în baza consultării cu cetăţenii

Loading
Varia PDM şi-a prezentat platforma electorală, realizată în baza consultării cu cetăţenii
PDM şi-a prezentat platforma electorală, realizată în baza consultării cu cetăţenii

 

 

pdm

Partidul Democrat din Mol­dova şi-a prezentat, pe 31 octom­brie, Platforma electorală pentru alegerile din 30 noiembrie 2014, realizată în baza consultărilor cu cetăţenii, în cadrul unui simpozi­on la care au participat parteneri europeni, reprezentanţi ai Parti­dului Socialiştilor Europeni, pre­cum şi experți și analiști politici din Moldova. Planul PDM pentru creşterea Moldovei, alcătuit din 12 capitole, conţine şi propuneri primite de către democraţi de la oamenii din ţară.

 

„Viziunea noastră se bazează pe stimularea economiei, asigurarea locurilor de muncă bine plă­tite, creșterea veniturilor la buget pentru a asigura ocrotirea fami­liilor”, a declarat președintele PDM, Marian Lupu, în debutul simpozionului intitulat „Viitorul european al Moldovei: o agendă social-democrată”.

Marian Lupu a subliniat că PDM este partidul dezvoltării Moldovei, iar niciun partid din Moldova nu și-a propus un pro­gram atât de ambițios din punct de vedere economic. „Ne pregătim de guvernare. Iată de ce venim cu o Platformă electorală serioasă, realizată de către experții noștri, care pornește de la ceea ce am realizat și urmărește îndeplinirea obiectivului nostru pentru țară: Creșterea Moldovei”, a anunțat președintele PDM.

Un capitol care face diferența și demonstrează că PDM cunoaște problemele reale ale cetățenilor este cel dedicat reîntregirii fa­miliilor. „Vrem să susținem în­tregirea familiilor Moldovei prin locuri de muncă mai bine plătite și condiții de trai mai bune în fi­ecare localitate. Le oferim mol­dovenilor șanse aici, acasă”, a spus președintele Organizației de Femei a PDM, ministrul degrevat al Muncii, Protecției Sociale și Fa­miliei, Valentina Buliga.

Președintele Parlamentului, vicepreședintele PDM, Igor Cor­man, a vorbit, la rândul său, despre angajamentul PDM de a continua ferm cursul de integrare europeană a Moldovei. „Ne luăm angajamentul să ducem Republica Moldova în Uniunea Europeană, acest parcurs fiind și un drum spre prosperitate și bunăstare pentru toți moldovenii. UE reprezintă un model pentru creșterea nivelului de trai. Uniunea Europeană este un model de funcționare a statu­lui de drept și a libertăților indi­viduale, iar fondurile europene înseamnă locuri de muncă bine plătite, bani pentru agricultori, drumuri modernizate, spitale do­tate cu aparatură modernă, școli și grădinițe renovate”, a punctat democratul Igor Corman.

Platforma electorală a PDM conține măsuri menite să ga­ranteze creșterea de la an la an a economiei naționale. Potrivit documentului, viziunea PDM se concentrează în jurul ocrotirii fa­miliilor, prin garantarea creșterii condițiilor de trai pentru cetățenii din satele și orașele țării.

Amintim că, în ultimele săptă­mâni, democraţii au discutat cu oamenii din localităţile Moldovei despre măsurile propuse de spe­cialiştii PDM, s-au consultat cu cetăţenii şi au primit propunerile acestora pentru a definitiva Plat­forma Electorală a partidului.

Socialiștii europeni susțin măsurile propuse de Partidul De­mocrat pentru creșterea Mol­dovei, reflectate în Platforma electorală care a fost prezentată, pe 31 octombrie, la Chișinău, în prezența partenerilor europeni și a analiștilor politici din țară.

„Este o platformă bine gândită, care include foarte multe propu­neri frumoase și necesare pentru oameni. Ce poate fi mai impor­tant pentru antreprenori decât să cunoască precum că TVA-ul pentru producere va fi redus, și ce poate fi mai important pentru mame să știe că vor avea susținere pentru ca familiile să trăiască mai bine? Sunt acțiuni reflectate în această Platformă propusă pen­tru cetățenii Moldovei de către echipa Partidului Democrat”, a declarat președintele Partidu­lui Socialiștilor Europeni, Ser-ghei Stanișev, în cadrul simpozi­onului. Serghei Stanișev a subli­niat că familia socialiștilor euro­peni, care este foarte numeroasă, are încredere în Partidul Demo­crat și îi va oferi tot sprijinul în realizarea obiectivelor propuse, pentru că este un partid al păcii și dezvoltării.

„PDM a elaborat un program foarte ambițios, dar realizabil. Am venit la Chișinău pentru a ofe­ri Partidului Democrat sprijinul nostru în aceste alegeri extrem de importante pentru RM. Oferind sprijinul Partidului Democrat, susținem cursul de integrare eu­ropeană a Moldovei”, a adăugat, la rândul său, vicepreședintele PES, Tanja Fajon.

Președintele PDM, Marian Lupu, a subliniat că încrederea acordată de partenerii europeni programului elaborat de Partidul Democrat este extrem de impor­tantă. „PDM este un partid care a demonstrat că știe și poate să guverneze Republica Moldova, în beneficiul cetățenilor săi. Avem rezultate concrete, care ne confir­mă ca partid cu viziune, partid se­rios și echipă de buni specialiști în domeniile sectoriale ale statului”, a adăugat Marian Lupu.

Programul electoral al PDM este structurat pe 12 capitole și conține măsuri care să garante­ze creșterea de la an la an a eco­nomiei naționale prin atragerea investițiilor străine și asigurarea locurilor de muncă bine plătite. Platforma PDM conține 100% măsuri realizabile, cu aplicare imediată.

 

pdm-banner

 

Publicitate politică

(aсhitat din fondul electoral)

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand