24 septembrie 2023
Chisinau
Без рубрики

Păturile nevoiașe s-ar putea să nu mai aibă bani nici de pâine

Loading
Без рубрики Păturile nevoiașe s-ar putea să nu mai aibă bani nici de pâine
Păturile nevoiașe s-ar putea să nu mai aibă bani nici de pâine
scumpirea-pinii

Foto: vashgolos.net

 

Pâinea şi produsele de pani­ficaţie s-au scumpit în medie cu 10-15% de la 15 august. O decizie în acest sens a fost luată de Asociaţia Brutari­lor din Republica Moldova şi Asociaţia Naţională a Indus­triilor de Panificaţie şi Mo­rărit. 

 

Brutarii au motivat decizia prin faptul că 80% din pâine şi produse de panificaţie generează pierderi. În plus, a crescut preţul la făină, s-au majorat tarifele la energie electrică şi la gaze naturale. La fel, ei menţionează deprecierea leului, urmată de majorarea preţului ma­teriei prime şi auxiliare pe piaţa in­ternă şi regională.

„Asociaţia Brutarilor din Repu­blica Moldova şi Uniunea de per­soane juridice „Asociaţia Naţională a Industriilor de Panificaţie şi Mo­rărit” dau asigurări că majorarea preţurilor la pâine este o necesi­tate stringentă pentru a evita fali­mentul sectorului respectiv, având în vedere pierderile care au fost generate începând cu anul 2014”, se menționează în comunicatul asociației.

Pe de altă parte, premierul Vale­riu Streleț a declarat, într-o emisiu­ne la Radio Moldova, că „majorarea preţurilor la pâine şi alte produse de primă necesitate este una din con­secinţele situaţiei create în sectorul bancar”. Prim-ministrul a spus că, pentru a face ca lucrurile să revină la normalitate, e nevoie de alte ac­ţiuni decât majorarea ratei de bază şi a rezervelor obligatorii pentru bănci, pe care le întreprinde BNM, „poate din disperare”.

Experții Institutului de Politici și Reforme Europene (IPRE) au analizat subiectul scumpirii pâinii și constată următoarele.

Cadrul legal general privind protecția concurenței interzice acordurile între întreprinderi, aso­cieri de întreprinderi și practici concertate prin care este restrân­să, împiedicată sau denaturată concurența. Or, în acest caz, prin acțiunile de majorare a prețurilor, au fost încălcate mai multe preve­deri legale în domeniul concurenței, în special:

Legea Concurenței nr. 183 din 11.07.2012 consideră anticoncu-rențiale și deciziile asocierilor de întreprinderi, prin care se fixează prețuri, se limitează producerea sau sunt stabilite alte limitări ale concurenței. Cele două asociații de întreprinderi au încălcat astfel prevederile legii concurenței, utili­zând în calitate de mijloc de trans­mitere a informației intențiile de a majora prețurile la produsele de panificație.

 

Pentru scumpirea pâinii ar putea fi deschis dosar penal

 

Astfel, Consiliul Concurenței, în calitatea sa de autoritate națională în domeniul protecției concurenței, dispune de un set de instrumen­te pentru a contracara activități anticoncurențiale, inclusiv imple­mentarea unor acorduri ale între­prinderilor sau decizii ale asocie­rilor de întreprinderi, care au ca obiect, după cum este cazul anali­zat, stabilirea de prețuri.

Potrivit experților, Consiliul Concurenței este obligat să inițieze investigații cu privire la acest caz și să utilizeze toate instrumentele disponibile pentru a stabili modul în care a fost luată decizia de către cele două asociații, inclusiv să apli­ce sancțiunile prevăzute de lege.

Codul penal al Republicii Mol­dova prevede, în articolul 246, răspunderea penală în mărime de la 20 de mii la 40 de mii de lei sau privațiune de libertate pe un termen de până la trei ani pen­tru limitarea concurenței libere, care se manifestă inclusiv sub for­ma de „majorare sau menținere a prețurilor unice”. Această formă de răspundere penală este pe larg uti­lizată în multe state ale UE și este un instrument adițional pentru protecția concurenței.

IPRE este de părere că Procura­tura Generală este obligată, în baza legii, să se autosesizeze cu privire la acest caz și să inițieze o cauză pe­nală pentru a stabili dacă în urma deciziei luate de reprezentanții celor două asociații, inclusiv re-prezentanții întreprinderilor par­ticipante, s-au încălcat prevederile articolului 246 din Codul penal.

Experții mai precizează că a mai fost încălcată Legea cu privire la comerţul interior, art. 20 alin (6), care prevede că preţurile la pro­dusele social importante de primă necesitate sunt stabilite de Guvern şi se reglementează prin limitarea rentabilităţii la producere şi/sau a adaosului comercial la vânzarea acestora. Preţurile sunt stabilite pe un termen de maximum 1 an, iar decizia trebuie precedată de avizul Consiliului Concurenţei.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand