29 mai 2022
Chisinau
Fără categorie

Patru sindicate și-au unit eforturile pentru a soluționa problemele din sectorul public

Loading
Fără categorie Patru sindicate și-au unit eforturile pentru a soluționa problemele din sectorul public
Patru sindicate și-au unit eforturile pentru a soluționa problemele din sectorul public
sindasp

Foto: vocea.md

Sindicatele din sectorul public își consolidează capacitatea de a apă­ra drepturile membrilor lor și de a promova servicii publice de cali­tate prin dialogul social și negocieri colective.

 

 

În acest scop, recent, la Chișinău a fost lansat proiectul „Consolidarea dialogului social în Republica Moldova”, pe durata anului 2014-2016. Este continuarea pro­iectului organizat de PSI (Public Service International) în cooperare cu Abvakabo/FNV, desfășurat în Republica Moldova în anii 2011-2012, al cărui obiectiv a fost promovarea participării sindicatelor la dialogul social.

În cadrul proiectului participă în prezent patru sindicate (Federaţia SINDASP, Sindicatul „Sănătatea”, „Sindind­comservice” şi Uniunea Sindicatelor din Energetică).

 

Întâlnirea de planificare

 

Proiectul a început cu o întâlnire de planificare, la care au participat membrii comitetului de coordonare a proiectului, alcătuit din negociatorii şi coordonatorii din partea sindicatelor din Moldova, co­ordonatorii proiectului din partea Abva­kabo Olanda, PSI Regiunea Sud-Est Eu­ropeană, PSI Franța.

Întâlnirea de planificare a inclus o analiză a situaţiei existente în sectorul public în Republica Moldova şi în ceea ce priveşte dialogul social şi negocierile colective.

A fost identificat genul de acţiune pe care trebuie să o întreprindă sindicate­le pentru ameliorarea situaţiei şi au fost stabilite obiectivele pentru următorii trei ani.

 

g_cnsm

La sfârşitul proiectului va fi întocmit un studiu cu privire la progresul înregistrat în dialogul social

 

Întâlnirea de planificare va fi urmată de un atelier de dezvoltare a campanii­lor în care fiecare sindicat va adopta un plan pentru a realiza obiectivele stabilite. Începând cu luna mai 2014, sindicatele vor implementa campaniile la nivel sec­torial.

Campaniile se vor axa pe stabilirea structurilor de dialog social la toate nive­lurile şi pregătirea reprezentanţilor sin­dicali pentru a se angaja în procesul de dialog social la nivel regional şi local. Vor fi dezvoltate sau identificate materialele necesare pentru această etapă.

În noiembrie 2014, va fi organizat un Forum de Dialog Social la Chişinău, la care vor participa membrii structurilor executive ale sindicatelor din sectorul pu­blic şi negociatorii de la aceste sindicate, reprezentanţi ai confederaţiei naţionale, ai guvernului şi ai angajatorilor, precum şi oficiali UE şi ai organizaţiilor financia­re internaţionale aflaţi la Chişinău. Foru­mul va fi urmat de întâlniri separate între partenerii sociali la nivel sectorial pentru discuţii mai detaliate pe probleme speci­fice fiecărui sector.

 

Monitorizare permanent

 

La sfârşitul primului an al proiectului, va avea loc o întâlnire de evaluare inter­mediară, la care va fi analizat progresul cu privire la implementarea proiectului şi, dacă va fi nevoie, vor fi decise ajustări­le ce se impun la planul iniţial.

În al doilea an, sindicatele vor con­tinuă implementarea campaniilor. În toamnă (octombrie), va fi organizată a doua întâlnire a Forumului de Dialog So­cial. Scopul este ca astfel de întâlniri să devină o tradiţie şi partenerii sociali să se obişnuiască să se întâlnească şi să dis­cute în mod constant. O altă întâlnire de evaluare intermediară va fi organizată în decembrie 2015, pentru a aprecia cum a progresat proiectul şi dacă este nevoie de noi ajustări pentru etapa următoare.

În perioada ianuarie-octombrie 2016, va fi implementată ultima parte a cam­paniilor sectoriale. Accentul va fi pus pe organizarea unor întâlniri de dialog soci­al cu partenerii pe teme specifice de in­teres pentru salariaţii din sectorul public şi sindicatele lor, cum ar fi privatizarea şi sub-contractarea serviciilor publice, munca în condiții precare, finanţarea serviciilor publice, restructurarea econo­mică şi impactul acesteia asupra locurilor şi a condiţiilor de muncă, o atenţie spe­cială acordându-se femeilor şi tinerilor, migraţiei forţei de muncă etc.

 

Obiectivul de dezvoltare

 

Obiectivul proiectului este de a întări capacitatea sindicatelor din sectorul pu­blic din Moldova, de a îmbunătăţi con­diţiile de muncă şi de trai ale membrilor lor, de a apară drepturile salariaţilor şi ale sindicatelor acestora şi de a promova servicii publice de calitate.

Autorii proiectului au câteva aşteptări. În primul rând, sindicatele din Moldova vor dezvolta o strategie comună pentru a îmbunătăţi practicile din domeniul di­alogului social şi al negocierii colective în sectorul public. Iar în al doilea rând, îşi vor spori capacitatea de a participa la dialogul social şi la negocierile colective, contribuind astfel la extinderea drepturi­lor sindicale şi la îmbunătăţirea condiţii­lor de muncă şi de trai.

Proiectul va fi monitorizat de coordo­natorul administrativ PSI şi de secretarul regional PSI pentru Europa de Sud-Est, care va acorda sprijin sindicatelor din Moldova şi va asigura bună comunicare şi cooperare dintre sindicatele moldove­ne, PSI şi organizaţia parteneră Abva-kabo.

La sfârşitul proiectului va fi întocmit un studiu cu privire la progresul înregis­trat în dialogul social în sectorul public din RM şi despre cum a contribuit pro­iectul la aceasta. Studiul va fi prezentat şi discutat la ultima activitate din cadrul proiectului, întâlnirea de evaluare ur­mând să aibă loc în decembrie 2016.

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi

slot hoki gacor