26 septembrie 2023
Chisinau
Без рубрики

Patru sindicate din Moldova, încadrate într-un proiect internațional comun

Loading
Без рубрики Patru sindicate din Moldova, încadrate într-un proiect internațional comun
Patru sindicate din Moldova, încadrate într-un proiect internațional comun

 

 

sindicate-proiect-olanda

Foto: vocea.md

Reprezentanți a patru sindi­cate din Moldova s-au întrunit recent la un seminar pentru a împărtăși succesele unui proiect care i-a reunit. Acesta este imple­mentat de către Sindicatul Glo­bal al Sindicatelor Angajaților din Serviciile Publice (Public Services International) cu su­portul financiar al sindicatului olandez Abvakabo.

 

Proiectul va dura trei ani – din 2014 până în 2016, iar sindicaliștii moldoveni au făcut un bilanț al primei etape a acestuia. La seminar au par­ticipat membri ai Sindicatului Lucrătorilor din sfera Deservirii Sociale şi Producerii de Mărfuri „Sindindcomservice”, Federaţi­ei Sindicatelor Angajaţilor din Serviciile Publice SINDASP, Sin­dicatului „Sănătatea”, ai Uniunii Sindicatelor din Energetică.

„Sindicatul global ne oferă un suport enorm, inclusiv metodic, pentru elaborarea celor mai diver­se programe, pentru desfășura-rea seminarelor, ne-a relatat Vasile Doban, vicepreședinte la „Sindindcomservice”. Pe parcur­sul lui 2014, au fost organizate trei seminare ce țineau de moti­varea apartenenței la sindicate în calitate de instrument pentru extinderea bazei de dialog social la unități. Ne-am instruit liderii sindicali”.

 

g_cnsm

Fiecare sindicat a organizat în cadrul proiectului seminare la diferite subiecte

 

Federația SINDASP a desfășurat pentru președinții or-ganizațiilor primare un seminar la tema dialogului social. În ca­drul acestuia, de asemenea, au fost abordate aspecte ce țin de contractul colectiv de muncă.

„Procesul de implementare a proiectului a inclus mai multe activități interesante, în care a fost implicată organizația sindi­cală de tineret, ne împărtășește unele dintre succese Mihail Du­tca, vicepreședinte al Sindicatu­lui „Sănătatea”. La aceste eveni­mente au participat studenți de la Universitatea de Medicină, de la colegiile de medicină, angajați de la mai multe instituții medico-sanitare”. În cadrul proiectelor au avut loc două sesiuni pentru liderii sindicali.

 

Proiecte

 

Pentru anul viitor, în cadrul unui proiect internaţional, Sin­dicatul „Sindindcomservice” are planificate acţiuni de instruire a tineretului şi încadrare a aces­tuia în sindicate, dar şi semina­re pentru preşedinţii noi aleşi, precum şi în probleme ce vizează femeile.

În anul 2015, Sindicatul „Să­nătatea” va continua instruirea liderilor sindicali şi va desfăşura pentru ei două sesiuni în contex­tul unui proiect internaţional.

„În martie 2015, intenţionăm să organizăm o masă rotundă cu participarea reprezentanţilor Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, precum şi cu reprezentanţii organizaţiilor primare şi ai asociaţiilor terito­riale. Totodată, avem trecute în agendă două seminare, în mai, octombrie și noiembrie. Acestea vor avea loc în teritoriu, la aso­ciaţiile teritoriale, unde, în baza exemplelor concrete, vom dis­cuta probleme ce ţin de munca organizaţiilor primare, de acor­durile colective şi dezvoltarea dialogului social”, spune Larisa Cernat, reprezentantă a Federa­ţiei SINDASP.

„Calea prin proiecte este ex­trem de eficientă. Adunăm cole­gii noştri de diverse niveluri, în special liderii, deoarece calitatea soluţiilor sindicale depinde în primul rând de ei, a relevat Vlad Canţîr, preşedintele Federaţiei Sindicatelor Angajaţilor din Ser­viciile Publice SINDASP. Sper că acest proiect va fi foarte eficient pentru toate părţile parteneri­atului social. Pentru că până în prezent au fost atestate mari ne­ajunsuri, atunci când este vorba despre identificarea diverselor căi de realizate a unor obiective trasate de către confederaţie la nivel naţional. Şi specificul aces­tui proiect este foarte util pentru noi toţi, dat fiind că doar o per­soană informată, pregătită poate purta un dialog eficient”.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand