22 iunie 2024
Chisinau
Social

Partenerii sociali din construcții au semnat Convenția colectivă pe 2023-2027

Loading
Social Partenerii sociali din construcții au semnat Convenția colectivă pe 2023-2027
Partenerii sociali din construcții au semnat Convenția colectivă pe 2023-2027
sindicate.md

Pe 31 octombrie, partenerii sociali din ramura construcțiilor au semnat Convenția colectivă pentru anii 2023 – 2027. Documentul a fost semnat de Andrei Spînu, ministrul Infras­tructurii și Dezvoltării Regionale, Marin Sîrbu, președintele Federației Patronatului din Construcții și Pro­ducere a Materialelor de Construcții din Republica Moldova, Pavel Caba, președintele Federației Patrona­le a Constructorilor, Drumarilor și a Producătorilor Materialelor de Construcții ,,CONDRUMATʼʼ, și Vic­tor Talmaci, președintele Federației Sindicatelor din Construcții și In­dustria Materialelor de Construcții ,,SINDICONSʼʼ.

Semnatarii Convenției colective și-au manifestat speranța că documentul respec­tiv va contribui la îmbunătățirea situației social-economice din ramura construcțiilor, la combaterea economiei informale, preve­nirea accidentelor de muncă, minimizarea migrației forței de muncă, fortificarea par­teneriatului social în construcții.

Sub incidența Convenției colective cadangajatorii și salariații din: proiectări; construcții; drumuri; industria materialelor de construcție; mecanizare și transport în construcții; cadastru; industria sticlei; alte activități auxiliare în construcții și industria materialelor de construcție.

Convenția se încheie pe o perioadă de patru ani, în scopul realizării unor acțiuni comune și concrete privind reglementarea condițiilor de muncă și a salarizării, asigu­rarea garanțiilor social-economice minime, protecția drepturilor și intereselor legitime prevăzute în Codul muncii, în Legea salari­zării și în alte acte normative.

Convenția colectivă stabilește un sala­riu minim în ramura construcțiilor, pentru prima categorie de calificare, în mărime de 6500 de lei, în creștere cu 1500 de lei față de valoarea precedentă.

Documentul stabilește principii cu privire la conlucrarea dintre partenerii sociali, poli­tici în domeniul resurselor umane, aspecte cu privire la timpul de muncă și timpul de odihnă, salarizare, securitate și sănătate în muncă, formare profesională, alte preve­deri în legătură cu drepturile și obligațiile părților. Contractele colective de muncă de la unitățile din ramură nu vor putea preve­dea drepturi sub limitele minime prevăzute în Convenție.

Tot în cadrul evenimentului organizat în incinta Casei Guvernului, Lidia Barburoș, președinta Comitetului sectorial pentru formarea profesională în ramura construcțiilor, a primit din partea Guvernului Diploma de onoare pentru contribuție substanțială la dezvoltarea ramurii prin prisma parteneriatului social, precum și cu prilejul împlinirii a 15 ani de la fondare Comitetului sectorial.

Potrivit datelor Biroului Național de Sta­tistică, în domeniul construcțiilor, în Repu­blica Moldova, în anul 2022 își desfășurau activitatea 2605 întreprinderi, iar în ra­mură activau circa 30 de mii de persoane.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand