30 mai 2024
Chisinau
Social

Partenerii sociali caută soluţii pentru problema salariilor nedeclarate

Loading
Social Partenerii sociali caută soluţii pentru problema salariilor nedeclarate
Partenerii sociali caută soluţii pentru problema salariilor nedeclarate

cnsm-parteneri-sociali

 

O chestiune cu privire la intensi­ficarea acţiunilor de combatere a fenomenului muncii „la negru” şi al achitării salariilor „în plic” a fost discutată în cadrul celei mai recente şedinţe a Comisiei naţionale pen­tru consultări şi negocieri colective. Partenerii sociali au prezentat infor­maţii şi propuneri care urmează a fi coordonate între părţi şi dezbătute la următoarea şedinţă a aceleiaşi comisii.

 

În opinia sindicatelor, în prezent, sunt necesare soluţii, poate chiar netradiţionale, care ar interesa angajaţii să rămână în ţară, iar agenţii economici să majoreze salariile, să le achite legal şi să contribuie la forma­rea bugetului de asigurări sociale.

„Noi pierdem forţa de muncă de o înaltă calificare. O parte a plecat deja, la fel cum părăsesc ţara şi cei care îşi încheie studiile profesionale”, a remarcat Oleg Budza, pre­şedintele Confederaţiei Naţionale a Sindi­catelor din Moldova.

 

Soluţii netradiţionale

 

Oleg Budza a adăugat că sindicaliştii sunt gata să-şi asume responsabilitatea, împreună cu reprezentanţii Guvernului şi ai patronatelor, pentru aplicarea unor măsuri deosebite ce ar duce la majorarea lefurilor şi ar soluţiona problema salariilor nedecla­rate.

La rândul său, Sergiu Sainciuc, vicepre­şedinte al CNSM, a opinat că este necesar să se facă tot posibilul pentru ca banii acu­mulaţi la bugetul de stat să nu fie utilizaţi la plata pensiilor curente, ci la investiţii şi majorări salariale. În acelaşi timp, mijloace­le necesare pentru pensii ar trebui colecta­te din contribuţii.

Sergiu Sainciuc a precizat că, în acest an, din bugetul de stat în cel al asigurărilor sociale vor fi alocate 1,4 mlrd. de lei pen­tru plata pensiilor. An de an, aceste costuri bugetare cresc, lucru care nu ar trebui să se întâmple.

Dânsul a propus, printre altele, ca 

tran­sferurile băneşti să fie efectuate exclusiv prin bancă, pentru a fi limitată circulaţia banilor cash, ca măsură de combatere a fenomenului salariilor nedeclarate.

Şi Petru Chiriac, vicepreşedinte al CNSM, a menţionat că situaţia legată de ocuparea informală a căpătat proporţii îngrijoră­toare, deşi despre ea se vorbeşte deja din 2001. Măsurile elaborate şi întreprinse pe parcurs nu au avut efect, iar în consecin­ţă, după furtul miliardului, un viciu foarte mare este acum economia informală din ţara noastră, a apreciat Petru Chiriac.

În context, Igor Crapivca, preşedinte­le Clubului oamenilor de afaceri „Timpul”, a propus să fie creat un sistem prin care agenţii economici ar fi stimulaţi să active­ze legal. Unul din elementele acestuia ar fi micşorarea treptată a impozitelor, în speci­al, a contribuţiilor obligatorii de asigurare socială de stat.

Astfel, în opinia sa, ar fi necesar ca, anu­al, pentru angajatorii care vor majora cu cel puţin 20 la sută fondul de salarizare să fie micşorată cu doi-trei la sută cota contribu­ţiilor de asigurări sociale. În acest caz, tran­sferurile în bugetul asigurărilor sociale de stat nu vor scădea, dar va fi redusă povara fiscală şi vor creşte salariile angajaţilor.

Responsabilizare contravenţională

În context, Igor Ciloci, director adjunct al Inspectoratului de Stat al Munci, a anun­ţat că a fost elaborat un proiect de modi­ficare a unor acte legislative ce stabileşte mai multe măsuri de combatere a muncii nedeclarate. Acestea includ un şir de pena­lităţi, dar şi instituirea răspunderii penale pentru angajatori şi responsabilizarea con­travenţională a salariaţilor.

În cadrul şedinţei, au fost prezentate şi o multitudine de propuneri elaborate de membrii unui grup de lucru creat în cadrul Consiliului economic de pe lângă prim-mi­nistru.

Vicepremierul Octavian Calmîc a anun­ţat că soluţionarea problemei ce ţine de combaterea ocupării informale este una din principalele priorităţi ale Guvernului şi a promis că va fi abordată cu regularitate la şedinţele Comisiei tripartite.

În cadrul aceleiaşi şedinţe a mai fost dis­cutată situaţia din domeniul dialogului so­cial şi proiectul Legii cu privire la comitete­le sectoriale pentru formare profesională.

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand