16 iunie 2024
Chisinau
Social

Partenerii sociali au discutat cu Comisia Europeană un plan de luptă cu cancerul

Loading
Social Partenerii sociali au discutat cu Comisia Europeană un plan de luptă cu cancerul
Partenerii sociali au discutat cu Comisia Europeană un plan de luptă cu cancerul
economica.net

Comisia Europeană intenționează să publice, la sfârșitul acestei luni, Planul de combatere a cancerului și Strategia farmaceutică pentru Euro­pa. Stella Kyriakides, comisarul eu­ropean pentru sănătate și siguranță alimentară, s-a consultat cu parte­nerii sociali asupra celor două pla­nuri care constituie elemente ale propunerilor Uniunii Europene a Sănătății, publicate pe 11 noiem­brie.

Planul de combatere a cancerului se va concentra pe profilaxie, pe depistarea pre­coce, diagnostic și tratament, precum și pe calitatea vieții. Sindicatele au subliniat că o astfel de maladie precum e cancerul constituie principala cauză a mortalității în Uniunea Europeană, în fiecare an fiind înregistrate 100.000 de noi cazuri de îm­bolnăvire și 80.000 de decese. Aceasta are drept urmare mari suferințe și costă scump societatea.

Scopul comun al Confederației Euro­pene a Sindicatelor (ETUC) este preveni­rea și tratarea bolii profesionale asocia­te cu cancerul. Sindicatele doresc ca, în context, Comisia Europeană să continue lucrul pentru reînnoirea Directivei UE pri­vind factorii cancerigeni și mutageni în producție. La ora actuală, sunt stabiliți noi indicatori limită obligatorii pentru 25 de factori cancerigeni care pot provoca boli profesionale. ETUC a solicitat să fie cu­prinse cel puțin 50 de substanțe de acest gen. Acestea ar constitui 8% din cazurile de îmbolnăvire de cancer, legate de activi­tatea profesională. Noile propuneri includ valori limită pentru acrilonitril, compuși de nichel și benzen, care vor proteja peste un milion de angajați, îndeosebi în sectoarele de producție și de construcție.

Noile substanțe, materiale care au indi­catori limită mai stricți în viață sunt azbes­tul, dioxidul cristalic de cremniu, gazele de eșapament ale mașinilor și compuși ai cadmiului. Jan Willem Goudriaan, secretar general al EPSU, care a prezentat cam­pania „Stop cancerului în producție”, s-a oprit amănunțit la revendicarea de a ex­tinde sfera efectului Directivei UE privind factorii cancerigeni la serviciu. Aceasta ar trebui să cuprindă substanțele noci­ve pentru producție. Circa 2-3 milioane de angajați din Uniunea Europeană sunt expuși acțiunii substanțelor reprotoxice. Substanțele cancerigene, mutagene și reprotoxice au anumite caracteristici, de aceea, profilaxia acestora la locurile de muncă trebuie organizată din punct de vedere juridic uniform și consecvent.

Directiva ar trebui să includă, de ase­menea, preparate medicamentoase peri­culoase, în particular, preparate cititoxice, pentru diminuarea efectului, în exercitarea profesiei, a agenților chimici care pot ca­uza cancer sau mutații. Acțiunea acestora provoacă anual suplimentar mii de decese din cauza cancerului și zeci de mii de avor­turi, probleme cu fertilitatea și invaliditate congenitală în rândul lucrătorilor medicali, pacienților și persoanelor care îi îngrijesc. Aproape 13 milioane de specialiști în do­meniul sănătății din Europa sunt expuși, în timpul exercității profesiei, unui pericol le­tal pe care îl comportă unele medicamen­te, precum preparatele citotoxice. Vărsă­mintele efectuate de angajatori constituie recunoașterea efectului pe care îl pot avea substanțele asupra salariaților și demon­strează necesitatea combaterii cancerului.

A doua parte a dezbaterilor a fost con­sacrată Strategiei farmaceutice. O atenție deosebită va fi acordată faptului cum poa­te UE să sprijine obținerea și producerea medicamentelor și să prevină insuficiența acestora, inclusiv în timpul pandemiei. Sindicatele au subliniat că Uniunea Euro­peană trebuie să-și dezvolte propriile cer­cetări ce țin de siguranță și de producție, a căror importanță a fost subliniată de lipsurile care au apărut în perioada pande­miei, când liniile de livrare au fost închise ori țările își rezervau medicamentele pen­tru ele.

Aceleași sindicate au subliniat necesita­tea producerii unor medicamente ieftine și a accesului ușor la acestea. Organele de stat ar trebui să stabilească prețurile inclu­siv la medicamentele pentru boli rare. De asemenea, a fost menționată importanța cercetărilor finanțate de stat și necesitatea faptului ca întreprinderile de stat să pro­ducă medicamente fără patente și fără a urmări profitul, pentru a diminua cheltu­ielile și a face medicamentele accesibile pentru toți.

EPSU a fost reprezentată în componența delegației ETUC, din care au făcut par­te Pelle Hilmarsson, secretar general ad­junct al ETUC, Luc Triangle, secretar ge­neral adjunct al IndustriAll-Europe GS, și Jan Willem Goudriaan, secretar general al EPSU. Angajatorii au fost reprezentați de concernele BusinessEurope, CEEP (servicii de stat) și SME united (companii medii și mici). Reuniunea a avut loc recent în regim on-line.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand