22 mai 2024
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Parteneriatul social și reprezentarea intereselor salariaților. Rechemarea din concediu: condiții și opțiuni

Loading
Cetăţeanul şi legea Parteneriatul social și reprezentarea intereselor salariaților. Rechemarea din concediu: condiții și opțiuni
Parteneriatul social și reprezentarea intereselor salariaților. Rechemarea din concediu: condiții și opțiuni
digital.report
Rubrica „Cetăţeanul şi legea” vine în aju­torul cititorului nostru care caută răspun­suri la întrebări de ordin juridic. Conti­nuăm această tradiţie, pentru ca cititorii, care sunt şi salariaţi la diverse întreprin­deri, să nu se simtă vulnerabili juridic în faţa celor care încearcă să-i manipuleze. Linia fierbinte la tel.: 0 800 800 20 (luni şi joi de la 14.00-16.00).

 

Ion PREGUZA

expert

în Departamentul juridic al CNSM

 

 

Parteneriatul social și reprezentarea intereselor salariaților

 

Vreau să știu dacă alți reprezentanți aleși de salariați, în afară de sindicate, ar putea să reprezinte interesele salariaților la un nivel superior unității?

Ludmila Rață, Căușeni

 

Competența reprezentanților salariaților în susținerea drepturilor și a intereselor salariaților depinde de nivelul parteneriatului social.

Art. 20 din Codul muncii stabilește că reprezentanți ai salariaților în cadrul parteneriatului social sunt organele sindicale la nivel național, teritorial, ramural și de unitate, împuternicite în conformitate cu sta­tutele lor și cu legislația în vigoare. Prin urmare, sindicatele sunt recu­noscute în calitatea lor de reprezentanți ai salariaților la toate niveluri­le, cu împuterniciri stabilite prin statutele lor și legislația în vigoare.

Cu referire la alți reprezentanți aleși de salariați la nivel de unita­te, art. 21, alin. (2) din Codul muncii dispune că, în unitățile în care nu sunt constituite sindicate, interesele salariaților pot fi apăra­te de reprezentanții aleși ai acestora. Astfel, împuternicirile acestor reprezentanți aleși de salariați (apărarea, reprezentarea intereselor salariaților) pot fi realizate doar la nivel de unitate și numai în cazul în care la unitatea respectivă nu există sindicat.

În această ordine de idei, alin. (3) al art. 20 din Codul muncii spe­cifică faptul că interesele salariaților în cadrul parteneriatului social la nivel mai sus de unitate, la negocierile colective, la soluționarea conflictelor colective de muncă, la încheierea, modificarea și comple­tarea convențiilor colective, inclusiv la controlul îndeplinirii lor – sunt reprezentate de organele sindicale respective.

Prin urmare, alți reprezentanți aleși de salariați, în afară de sindi­cate, nu pot să reprezinte, în cadrul parteneriatului social, interesele salariaților la un nivel mai înalt de unitate.

 

Rechemarea din concediu: condiții și opțiuni

 

Angajatorul a emis ordin privind rechemarea din concediu, fără să-mi solicite acordul pentru aceasta, însă eu, deși sunt angajat prin cumul și pe o perioadă determinată, am refu­zat să-l îndeplinesc. Este aceasta o încălcare a disciplinei de muncă pentru care pot fi concediat?

Nicolae Berbec, Cimișlia

 

Salariatul poate fi rechemat din concediul de odihnă anual prin ordinul angajatorului, numai cu acordul scris al salariatului și numai pentru situații de serviciu neprevăzute, care fac necesară prezența acestuia în unitate. Or, dreptul la concediu de odihnă anual plătit este garantat pentru toți salariații, indiferent de tipul contractului indivi­dual de muncă încheiat cu ei (pentru o perioadă determinată sau o perioadă nedeterminată, la muncă prin cumul sau pentru îndeplinirea lucrărilor sezoniere, pentru executarea muncii la domiciliu sau pentru alte lucrări).

Prin urmare, refuzul salariatului de a îndeplini ordinul angajatorului privind rechemarea din concediu, fără acordul acestuia, nu poate fi considerat ca încălcare a disciplinei de muncă cu efect de concediere sau de aplicare a altor sancțiuni disciplinare.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand