25 iunie 2024
Chisinau
Social

Parteneriatul social în sfera comunicațiilor, un atu de care beneficiază toți

Loading
Social Parteneriatul social în sfera comunicațiilor, un atu de care beneficiază toți
Parteneriatul social în sfera comunicațiilor, un atu de care beneficiază toți
Vocea poporului

Federația Sindicatelor din Comunicații a organizat, pe 16 februarie curent, o masă rotundă cu genericul „Parte­neriatul social în sfera comu-nicațiilor”, la care au participat mai mulți parteneri sociali.

Ion Pîrgaru, președintele FSCM, gazda evenimentului, le-a mulțu-mit conducătorilor de întreprin­deri pentru conlucrarea fructuoasă care este în beneficiul salariaților membri de sindicat. „Mă bucur că reușim să menținem un dialog social echilibrat și reușim astfel să stabilim acorduri de interes co­mun”, a menționat Ion Pîrgaru.

La eveniment a participat și Oleg Budza, președintele Confe-derației Naționale a Sindicatelor din Moldova (CNSM). Liderul sin­dical a vorbit despre importanta Contractului colectiv de muncă la întreprinderi, ca instrument de bază pentru sporirea nivelului de protecție a drepturilor și intereselor social-economice și de muncă ale salariaților, precum și promovează dialogul și parteneriatul social în domeniul relațiilor de muncă.

Și Teodor Ciclicci, președintele Federației Patronatelor din Co-municații, s-a referit în discursul său la cât de importantă este co­laborarea dintre sindicate și patro­nate, accentuând faptul că dialogul social și negocierea colectivă este o realitate a lumii contemporane, o modalitate eficientă de armonizare a intereselor salariaților cu cele ale patronilor. Și Î.S. „Poșta Moldovei” a încheiat un nou Contract colec­tiv de muncă în a doua jumătate a anului 2020.  „În conducerea FSCM am găsit un prieten, un partener de încredere, deschis spre dialog. Îmi amintesc cum am negociat acest document important și mă bucur că într-adevăr este în in­teresul angajaților”, a menționat Vitalie Zaharia, director general al Î.S. „Poșta Moldovei”.

Colaborarea FSCM cu Î.S. „Ra-diocomunicații” a fost armonioasă chiar de la bun început, de când Mihai Iacob a fost numit în funcția de director. Acesta, în afară de fap­tul că este un manager bun, e și un negociator iscusit și preocupat de confortul angajaților săi. Aici trebuie menționat faptul că la în­ceputul carierei sale Mihai Iacob a fost lider sindical și cunoaște bine rolul organizațiilor sindicale și ce așteptări au salariații.

La final, Oleg Budza, președintele CNSM, și Ion Pârgaru, președintele FSCM, au înmânat celor prezenți diplome de onoare cu insigna de merit, în semn de recunoștință pentru merite în promovarea dia­logului social în cadrul colectivului de muncă.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand