24 mai 2022
Chisinau
Vocea copiilor

Părinți și copii învață împreună ce e bine și ce-i rău

Loading
Vocea copiilor Părinți și copii învață împreună ce e bine și ce-i rău
Părinți și copii învață împreună ce e bine și ce-i rău
concurs-copii-edinet

Foto: arhivă personală

Recent, Consiliul interramural al sindicatelor din raionul Edi­neţa organizat un seminar şi un concurs de desen şi poezie pen­tru copiii salariaţilor membri de sindicat din toate organizaţiile de ramură. Alături de copiii din Edi­neţ, Cupcini, au participat mulţi copii din satele raionului: Bră­tuşeni, Feteşti, Gaşpar, Târnova, Hancăuţi, Zăbriceni, precum şi un copil cu dizabilităţi. La eveni­ment au fost prezenţi de aseme­nea părinţii, pedagogii, membrii Consiliului interramural al sindi­catelor din raionul Edineţ.

 

 

Întrunirea cu genericul „Drep­turile copilului. Combaterea muncii copiilor” a fost dedica­tă Zilei ocrotirii copilului, 1 iu­nie, precum şi Zilei mondiale de combatere a muncii copiilor, consemnată la 12 iunie.

La deschiderea seminarului, Stela Ciobanu, preşedinta Con­siliului interramural al sindica­telor din raionul Edineţ, a men­ţionat că obiectivele întrunirii sunt de a-i familiariza pe copii cu drepturile lor, cadrul legal naţio­nal şi internaţional al drepturilor copilului, cu prevederile Codului muncii, Convenției colective, ni­vel teritorial, precum şi cu Con­venţia colectivă la nivel naţional, despre interzicerea celor mai grave forme ale muncii copiilor.

Liderul sindical a vorbit şi des­pre aportul sindicatelor din raion în elaborarea Codului de condu­ită pentru patroni privind elimi­narea celor mai grave forme ale muncii copiilor în agricultură şi industria alimentară. Totodată, dumneaei a menţionat că copiii trebuie să muncească, să-și ajute părinţii, dar la munci uşoare, ce nu sunt în detrimentul sănătăţii lor.

Svetlana Panciuc, inspector la Direcţia învăţământ şi cultu­ră Edineţ, i-a felicitat pe copii şi părinţi cu ocazia sărbătorii, a vorbit despre drepturile copiilor, necesitatea incluziunii sociale şi şcolare a copiilor cu dizabilităţi, despre daunele muncii grele asu­pra reuşitei şi frecvenţei etc.

Claudia Cupcea, preşedinta Sindicatului „Viitorul” Edineţ, a caracterizat în mod detaliat Convenţia ONU despre drepturi­le copiilor, iar Ruslana Pădureţ, preşedinta Sindicatului „Sindlex” Edineţ, a vorbit despre sancţiuni­le aplicate patronilor în cazul an­gajării copiilor la întreprinderi. De asemenea, i-a familiarizat pe participanţi cu instituţiile de prevenire şi combatere a muncii copiilor.

 

concurs-copii-edinet-2

Foto: arhivă personală

 

Un activism şi interes deose­bit au manifestat copiii în timpul lucrului în grupuri mici, răspun­zând la întrebările: Puteți să enu­meraţi şi să explicaţi drepturile copilului? De ce muncesc copiii? Care sunt condiţiile de muncă periculoase? Unde e interzisă munca copiilor? Care sunt con­secinţele muncii copilului asu­pra reuşitei, sănătăţii, societăţii?

Apoi, copiii au recitat poeziile alcătuite de ei despre drepturile copilului, urmând concursul de desen la aceeaşi temă. Toţi copiii i-au impresionat pe cei prezenţi prin creativitate şi inspiraţia de­osebită reflectată în tematica de­senelor. A fost greu de remarcat un câştigător detașat, întrucât toţi copiii s-au prezentat foarte bine, fiindu-le înmânate suve­nire, dulciuri, precum şi câte un glob pământesc. Ei au promis că la următoarea întrunire vor cu­noaşte toate ţările şi capitalele de pe glob.

Părinţii au apreciat această întrunire la un nivel înalt şi şi-au exprimat speranţa că astfel de se­minare vor fi organizate mai des.

 

Oxana Axenciuc, Sindicatul „Sindindcomservice”, Edineţ

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi

slot hoki gacor