20 mai 2024
Chisinau
Social

Organizația raională Edineț a „Agroindsind” a făcut bilanțul anului 2017

Loading
Social Organizația raională Edineț a „Agroindsind” a făcut bilanțul anului 2017

Uniunea Teritorială Edineţ a Federației „Agroindsind” a făcut recent bilanţul activităţii pentru anul 2017 și a trasat sarcinile pentru anul 2018.

arhivă personală

Stela Ciobanu, preşedinta Uniunii terito­riale, a prezentat un raport amplu, întrucât anul a fost unul fructuos în activitatea sin­dicală, membrii organizaţiei implicându-se activ în soluţionarea mai multor probleme în teritoriu, dar şi la nivel de ţară.

Printre reuşitele din anul trecut, a fost menţionat rezultatul negocierilor între Mi­nisterul Agriculturii, Asociaţia Patronatelor din Agricultură şi Federația „Agroindsind”, care s-au încununat cu majorarea salariului tarifar pentru categoria I de calificare, acesta fiind stabilit la 2100 de lei, pentru mecaniza­torii din ramură, salariaţii calificaţi, iar pen­tru lucrătorii din sectorul zootehnic – 2400 de lei. În industria de procesare a cerealelor, cărnii, laptelui acesta este de 2600 de lei, în industria zahărului – 2900 de lei, în dome­niul panificaţiei – 3100 de lei, în construcţii – 2700 lei. Ca urmare a acestor majorări, sin­dicaliştii au negociat cu patronii modifica­rea şi completarea Contractelor colective de muncă la capitolul „Salarizare”.

Vorbind despre instruirea membrilor de sindicat, Stela Ciobanu a enumerat acţiunile pe care le-a întreprins sindicatul de ramu­ră pentru formarea continuă a liderilor de sindicat şi a membrilor acestuia. Aceştia au participat la proiecte ce țin de negocierile colective, au fost familiarizaţi cu modificările în legislaţia internaţională şi a țării, li s-au distribuit extrase din legi şi alte acte norma­tive.

S-au convocat seminare, mese rotunde, training-uri. La Colegiul de Medicină Vete­rinară şi Economie Agrară a fost organizat un seminar cu tinerii membri de sindicat cu genericul „Securitatea şi sănătatea la locul de muncă”, cu invitaţi de la CNSM şi de la Inspecţia Muncii a Sindicatelor.

Pe parcursul anului, a fost eficientă acti­vitatea de recrutare a tinerilor în sindicate. Pentru prima oară în istoria Uniunii terito­riale, la liceele „Mihai Eminescu” şi „V. Su­homlinski” din Edineţ, la Şcoala Profesională din Cupcini, la Colegiul de Medicină Veteri­nară şi Economie Agrară, s-a desfăşurat „Ora sindicală” cu viitorii membri de sindicat.

Un loc aparte în activitatea sindicală a revenit dezvoltării şi consolidării dialogului social atât la nivel de ramură, cât şi la nivel teritorial. Stela Ciobanu a participat la Târgul locurilor de muncă pentru tineri, unde s-a vorbit despre necesitatea respectării legisla­ţiei muncii, impactul muncii la negru, despre avantajele aderării la sindicate etc.

Un grup de sindicalişti a participat la în­trevederea cu şeful Delegaţiei Uniunii Euro­pene, Pirkka Tapiola, unde s-au familiarizat cu directivele UE, cu activitatea sindicatelor, a tinerilor etc.

Ne bucură faptul că pe parcursul anului au fost constituite noi organizaţii sindicale, şi-a reluat activitatea ÎCS „Natur-Bravo” SA.

Stela Ciobanu consideră că o problemă stringentă în activitatea sindicatului o con­stituie repartizarea biletelor de tratament şi de odihnă a copiilor. În anul 2017, sindicatu­lui de la Edineţ i-au fost repartizate doar pa­tru bilete de tratament şi 27 de bilete pentru odihna copiilor.

Sindicaliştii au pus în discuţie şi alte probleme, precum pregătirea cadrelor de mecanizatori, constituirea organizaţiilor pri­mare de sindicat la întreprinderile cu capital străin, majorarea salariilor, exercitarea unui control mai riguros asupra îndeplinirii Con­tractelor colective de muncă etc. Totodată, au fost punctate şi căile de soluţionare a acestora.

 

Tamara BOROSAN

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand