13 mai 2021
Chisinau
Fără categorie

Organizația de tineret a Sindicatului SA ,,Bucuria” în vizită în Capitala Tineretului 2014

Loading
Fără categorie Organizația de tineret a Sindicatului SA ,,Bucuria” în vizită în Capitala Tineretului 2014
Organizația de tineret a Sindicatului SA ,,Bucuria” în vizită în Capitala Tineretului 2014

 

 

MD-UE

Foto: arhivă personală

Pe 29 iunie, Organizația de tineret a Sindicatului S.A. ,,Bucuria” a între­prins un voiaj în Capitala Tineretului, orașul Soroca. Acțiunea a fost organiza­tă la inițiativa Comitetului Sindical în colaborare cu Secretariatul FNSAA Agro­indsind. Pentru prima dată, în cadrul acțiunii a fost desfășurat un cenaclu pe roți cu genericul: „Ce poate obține un tânăr fiind în Sindicat?”. Cenaclul pe roți a fost pregătit și pre­zentat de către Iurie Pojo­ga, secretar-executiv al FN­SAA Agroindsind.

 

Concomitent, pe parcursul traseului Chișinău – Soroca, Anatoilie Sirotinschi, directorul firmei de turism „Adis Tur”, a prezentat un material istori­co-cultural despre municipiul Chișinău, despre sate din Re­publica Moldova, în special, din raionul Soroca. Primul popas a fost lângă cetatea Soroca, unde tinerii au fost întâmpinați de Grigore Babici, președintele Consiliului interramural al sin­dicatelor din raionul Soroca, membru al Biroului Executiv FNSAA Agroindsind, și de isto­ricul Nicolae Bulat, directorul Muzeului de Istorie şi Etno­grafie, ghidul şi sufletul Cetăţii Soroca.

În cadrul întâlnirii, tinerii sindicaliști au avut posibilita­tea să se informeze despre ac­tivitatea Sindicatului în raionul Soroca, despre problemele tine­retului și modul de soluționare a lor. Nicolae Bulat a povestit despre istoria cetății, despre starea acesteia Soroca la ora actuală. La finele discursului, sindicaliștii au mulțumit gazde­lor și au făcut poze pe fundalul cetății care se află în plin proces de restaurare.

Următorul popas a fost la mă­năstirea Cosăuți. În incinta mă­năstirii, Anatolie Sirotinschi a explicat rolul și importanța spi­rituală a credinței strămoșești creștin-ortodoxă. La întoarcere, tinerii s-au oprit și s-au recules la monumentul „Lumânarea Recunoştinţei”, la edificarea căreia a contribuit și maestrul Ion Druță. Spre Chișinău, tine­rii sindicaliști au avut posibili­tatea să urmărească renașterea drumurilor naționale cu apor­tul și susținerea financiară a Guvernului SUA și al structu­rilor europene. Pe traseu, până la Chișinău, Eugenia Ghiric, președintele Sindicatului SA „Bucuria”, a răspândit foi vo­lante cu genericul „Ce pierde angajatul ieșind din Sindicat?”. A fost un voiaj spiritual care merită aplicat și cultivat în toa­te organizațiile de tineret, un bun exemplu de urmat și de generațiile mai în vârstă.

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și