25 iunie 2024
Chisinau
Social

Organizarea și instruirea sindicaliștilor din Briceni: provocări și perspective

Loading
Social Organizarea și instruirea sindicaliștilor din Briceni: provocări și perspective
Organizarea și instruirea sindicaliștilor din Briceni: provocări și perspective
sindicate.md

Se știe, un sindicalist informat este un om puternic, care se descurcă bine și în ceea ce privește legislația muncii, și în relațiile cu angajatorul, și în comunica­rea cu colegii, dar și cu reprezentanții autorităților locale. Lucrul acesta este deosebit de important mai ales în pro­vincie, la țară, unde angajații nu au po­sibilitate să se consulte cu juriștii, cu specialiștii din diverse domenii.

În cadrul atelierului de lucru cu generi­cul „Activitatea reprezentanților CNSM în teritoriu – impact asupra mișcării sindicale”, organizat de către Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova pe 15-16 sep­tembrie cu participarea reprezentanților CNSM în teritoriu, au fost aplicate mai mul­te strategii de activitate interactive – discuții de tip panel, training, sesiuni de informare, dialog informal, în format hibrid (offline și online). Pentru mine personal, a fost un frumos exemplu, o bună practică de orga­nizare a activităților de instruire/formare a sindicaliștilor din raion în ceea ce privește înțelegerea și aplicarea corectă a politicilor sociale, a prevederilor Codului muncii cu ultimele modificări. Sunt modalități efici­ente pentru un dialog și negocierea con­tractului colectiv de muncă, de stabilire a parteneriatelor etc.

Am aflat cu interes despre experiențele colegilor vizând negocierea și semnarea Convenției colective (nivel teritorial), despre politicile locale de protecție a angajaților din diferite domenii, activitățile de infor­mare privind drepturile salariaților, proble­mele cu care se confruntă și oportunitățile de soluționare a lor.

Cu gândul eram la sindicaliștii din raionul Briceni, pe care îi reprezint, la moda­litatea de organizare a informării despre toate modificările și completările la legislația muncii, realizările CNSM în dome­niul protecției social-economice. A venit la țanc propunerea Liliei Franț, vicepreședinte al CNSM, despre realizarea unui seminar de instruire cu liderii sindicali din raion.

La 20 septembrie curent, reprezentanții salariaților din mai multe ramuri și con­ducătorii instituțiilor de învățământ au participat la seminarul de instruire. Mo­deratori ai seminarului au fost Sergiu Mo­rari, consilier al CNSM, Ana Moldovanu, consultant superior în Departamentul protecție social-economică al CNSM. Dom­niile lor i-au familiarizat pe participanți cu obiectivele și direcțiile prioritate în acti­vitatea CNSM, trasate la Congresul IV, cu rezultatele consultărilor și negocierilor cu partenerii sociali, cu propunerile și cerințele înaintate de sindicate autorităților centra­le. De asemenea, au adus la cunoștință informații cu privire la modificările și com­pletările operate în Codul muncii prin Le­gea nr. 243 din 28 iulie 2022, inclusiv mo­dificările recente ale legislației în domeniul protecției social-economice. În cadrul activității, sindicaliștii au avut posibilita­tea să abordeze diverse probleme cu care se confruntă în teritoriu și să obțină de la specialiștii CNSM recomandări care ar contribui la soluționarea acestora, precum și informații utile.

Participanții la seminar au apreciat importanța subiectelor abordate, buna or­ganizare și și-au manifestat interesul de a participa la astfel de activități și pe viitor.

În aceeași zi, am avut o întrunire cu președintele raionului Briceni, Vitalie Lupașco, și cu vicepreședintele pe pro­bleme economice Arcadie Dobuleac. Lilia Franț a explicat avantajele unei Convenții colective (nivel teritorial) pentru atragerea proiectelor de finanțare a micului business, crearea locurilor de muncă, iar conducerea raionului a manifestat o deschidere pen­tru inițierea negocierilor privind semnarea acestui document.

Seminarele organizate la Chișinău ne sunt de un real folos, dar e foarte bine când și specialiștii de la CNSM vin „în popor” și stau la sfat cu oamenii de rând din terito­riu. Schimbul de experiență și comunicarea constituie un atu pentru sindicaliștii de ori­ce rang, din orice domeniu. De am avea cât mai multe întâlniri de acest fel, cred că și lucrurile s-ar mișca mai eficient și mai ra­pid în soluționarea problemelor cu care ne confruntăm.

 

Galina GUMEN, reprezentant al CNSM în raionul Briceni

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand