17 iunie 2024
Chisinau
Social

Opinii ale liderilor sindicali în preajma forului

Loading
Social Opinii ale liderilor sindicali în preajma forului
Opinii ale liderilor sindicali în preajma forului
Vocea poporului

 

Mihail HÎNCU, vicepreședinte al CNSM: „Negocierile: calea corectă de soluționarea problemelor”

Este importat ca, în perspectivă, strategia care va fi adoptată la congres să fie aproape de aspirațiile oamenilor, ale salariaților, să îmbunătățească viața și condițiile de muncă. S-a lucrat mult, au participat la îmbunătățirea acestui document și sindicatele de ramu­ră, Comisia de Femei și Comisia de Tineret. Sperăm să fie o strategie bună pentru perioada de până la următorul congres, care să îmbunătățească activitatea sindicală și relațiile de muncă. Toate astea depind, în principiu, de implicarea sindicatelor.

 

Natalia Vornicova, reprezentantă a CNSM în UTA Găgăuzia: „Avem nevoie de solidaritate în mișcarea sindicală”

Relația dintre sindicate și autorități ar trebui să fie una corectă, transparentă, iar principala modalitate de lucru cu autoritățile ar trebui să fie dialogul social, care poate duce la un anumit consens. Autoritățile trebu­ie să înțeleagă că astăzi oamenii au mai multă încredere în sindicate decât în administrație, acesta este un fapt incontestabil. Aducând în prim-plan problemele membrilor de sindicat, Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova trebuie să propună căi de soluționare a acestora și să fie fermă și principială în abordarea lor.

 

Vasile MĂMĂLIGĂ, președintele Federației „Agroindsind”: „Ne dorim demontarea stereotipurilor și modernizarea sindicatelor”

Am vrea să vedem la Congres un tablou clar cu re­ferire la: Sarcinile  stringente  de promovare  a ce­lor mai semnificative interese ale membrilor de sindicat; punctele noastre tari și părțile vulnerabile din interiorul sindicatelor; riscurile care parvin din exterior, cu care ne confruntăm, dar și oportunitățile  pe care ni le oferă mediul social pentru a activa eficient și care trebuie utilizate; și, în final, toate acestea să fie materializate concret într-un Program de activitate al CNSM în direcțiile strategice corelate reciproc: Realizarea cu adevărat și pe deplin a misiunii sindi­cale și transformarea CNSM într-o mișcare sindicală activă, combativă și eficientă!

 

Petru CHIRIAC, vicepreşedinte al CNSM: „Să nu uităm de preceptul biblic: bateți și vi se va deschide!”

În perioada dintre cele două congrese (2017-2022) au avut loc mai multe evenimente la nivel naţio­nal şi internaţional, care au marcat activitatea Confe­deraţiei. CNSM şi-a adus contribuţia la elaborarea şi modificarea mai multor acte legislative şi normative, specialiştii noştri studiind, modificând şi avizând anu­al circa 550 de proiecte de documente. Trebuie să fim o mişcare sindicală integră şi puternică, dar aceasta depinde foarte mult de posibilităţile CSNR. Se cunoaşte foarte bine că dacă sindicatul este mic după numărul de membri de sindicat şi sărac financiar, membrul de sindicat nu poate să fie protejat din plin.

 

Mihail LAȘCU, președintele Federației Sindicatelor din Moldova „Sindlex”: „Obiectivul primordial:sănătatea la locul de muncă, grija de salariat”

Mişcarea sindicală, pe parcursul anilor, s-a afirmat drept o forţă motrice capabilă să vegheze cum este respectat dreptul la muncă şi să contribuie la protecţia social-economică a angajaților. Avem succese, dar şi re­grete – sigur, am realizat multe, dar pandemia ne-a creat şi unele obstacole de care nu eram pregătiţi în deplină măsură. De aici, şi regretele că nu am fost capabili uneori să gestionăm situaţia cum am fi dorit şi nu am ajuns la rezultate mai bune la capitolul sănătatea şi securitatea la locul de muncă, garanţii sociale mai consistente în condiţiile de muncă cu risc sanitar sporit.

 

Ghenadie DONOS, președintele FSEȘ: „Vom continua să promovăm solidaritatea, echitatea și democrația”

Congresul IV al CNSM vine să finalizeze o nouă etapă în istoria mișcării sindicale, marcată și de unele succese, dar și de gravele probleme cu care se confruntă societatea. Aceste condiții de activitate ieșite din comun ne obligă să găsim soluții noi în situații noi, ne fac să fim mai expliciți și în ceea ce privește așteptările. Timpurile în care trăim dic­tează necesitatea schimbărilor, devenite imperative. Sindicatele se află în prezent într-o permanentă autoperfecționare, ca suport necesar pentru a corespunde așteptărilor celor care ne-au acordat încrederea prin vot, ca o condiție sine qua non a dezvoltării.

 

Sergiu SAINCIUC, vicepreședinte al CNSM: „Așteptăm ca activitatea CNSM să fie apreciată la justa valoare”

Sindicatele, fiind un sistem complex, viu, se modi­fică continuu. Acest proces de modificare are loc la nivel de organizare și reorganizare internă, la nivel de identitate și imagine instituțională. Suntem siguri că Congresul IV va stabili clar prioritățile în Strategia CNSM pentru anii 2022-2027, astfel încât imaginea instituțională să fie rezultatul unei comuni­cări constante, precum și al unui dialog constructiv cu partenerii sociali. Totodată, Con­gresul este organul care identifică, confirmă liderii mișcării sindicale, iar în acest sens sperăm că vom avea o echipă demnă de a realiza activitățile necesare membrilor de sindicat cu respectarea principiilor cheie ale sindicatelor: democrația, libertatea, solida­ritatea, echitatea, transparența, precum și egalitatea în drepturi și în șanse.

 

Ana SELINA, președintele Federației „Sindindcomservice”: „Un plan bine definit pe următorii cinci ani”

Urmare desfășurării Congresului IV, CNSM trebuie să pornească la drum pe următorii cinci ani cu o viziune clară, cu un plan bine definit, al cărui scop final să fie eficiența, vizibilitatea și susținerea socială a sindi­catelor. Obiectivul de bază al CNSM să rămână în con­tinuare respectarea drepturilor și promovarea interese­lor membrilor de sindicat, indiferent de circumstanțe, pentru a asigura un trai decent și a preveni exodul populației din țară, precum și de a impulsiona parteneriatul social la toate nivelurile.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand